Giải câu 2 trang 24 SBT địa 9

Giải câu 2 trang 24 SBT địa 9, Nhận xét về vai trò của cây lúa ở nước ta.

Quảng cáo

Đề bài

Cho bảng 8.1:

Nhận xét về vai trò của cây lúa ở nước ta.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kĩ năng nhận xét bảng số liệu.

Lời giải chi tiết

Qua bảng, ta thấy cây lúa chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu diện tích và sản lượng cây lương thực có hạt của cả nước. Cụ thể:

- Năm 1995 trong tổng diện tích cây lương thực có hạt diện tích cây lúa chiếm 92,4% trong khi sản lượng đạt tới 95,5% tổng sản lượng cây lương thực có hạt ở nước ta.

- Năm 2010 trong tổng diện tích cây lương thực có hạt diện tích cây lúa chiếm 86,9% trong khi sản lượng đạt tới 89,6% tổng sản lượng cây lương thực có hạt ở nước ta.

Mặc dù tỉ trọng có xu hướng giảm nhẹ, nhưng diện tích và sản lượng lúa không ngừng tăng trong giai đoạn trên. Do đó, có thể nói, cây lúa đóng vai trò chủ chốt trong việc cung cấp nguồn lương thực quốc gia.

Loigiaihay.com

 • Giải câu 3 trang 24 SBT địa 9

  Giải câu 3 trang 24 SBT địa 9, Cho bảng 8.2: a) Nhận xét sự biến động về diện tích, năng suất, sản lượng và bình quân lúa theo đầu người ở nước ta. b) Nguyên nhân nào dẫn đến sự biến động đó?

 • Giải câu 4 trang 25 SBT địa 9

  Giải câu 4 trang 25 SBT địa 9, Dựa vào hình 8.2. Lược đồ nông nghiệp Việt Nam, tr.30 SGK, hãy hoàn thành bảng sau:

 • Giải câu 5 trang 25 SBT địa 9

  Giải câu 5 trang 25 SBT địa 9, Dựa vào bảng 8.3: Nhận xét tình hình phát triển của ngành chăn nuôi ở nước ta.

 • Giải câu 1 trang 23 SBT địa 9

  Giải câu 1 trang 23 SBT địa 9, a) Vùng trồng cây ăn quả lớn nhất nước ta là b) Các cây công nghiệp được trồng nhiều ở Đông Nam Bộ là c) Cơ cấu giá trị sản xuất của ngành trồng trọt đang thay đổi theo hướng

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close