Câu hỏi 3 trang 14 Vở bài tập Sinh học 7

Giải Câu hỏi 3 trang 14 VBT Sinh học 7: Khi di chuyển, roi hoạt động như thế nào khiến cho cơ thể trùng roi vừa tiến vừa xoay mình.

Quảng cáo

Đề bài

Khi di chuyển, roi hoạt động như thế nào khiến cho cơ thể trùng roi vừa tiến vừa xoay mình.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Trùng roi xanh di chuyển nhờ roi.

Lời giải chi tiết

Khi di chuyển, roi xoáy vào nước khiến cho cơ thể trùng roi vừa tiến vừa xoay mình.

 Loigiahay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 4. Trùng roi
Gửi bài