Câu hỏi 1 trang 14 Vở bài tập Sinh học 7

Giải Câu hỏi 1 trang 14 VBT Sinh học 7: Đánh dấu (✓) vào nơi thường gặp trùng roi:

Quảng cáo

Đề bài

Đánh dấu (✓) vào nơi thường gặp trùng roi: 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Trùng roi xanh sống trong nước: ao, hồ, đầm, ruộng kể cả các vũng nước mưa

Lời giải chi tiết

Biển   Ao Hồ Đầm
Vũng nước mưa Ruộng Giếng  

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 4. Trùng roi
Gửi bài