Câu hỏi 2 trang 14 Vở bài tập Sinh học 7

Giải Câu hỏi 2 trang 14 VBT Sinh học 7: Trùng roi giống với thực vật và khác với thực vật ở những điểm nào?

Quảng cáo

Đề bài

Trùng roi giống với thực vật và khác với thực vật ở những điểm nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Trùng roi xanh là một cơ thể động vật đơn bào, di chuyển nhờ roi, vừa tự dưỡng vừa dị dưỡng, hô hấp qua màng cơ thể, bài tiết và điều chỉnh áp suất thẩm thấu nhờ không bào co bóp, sinh sản vô tính theo cách phân đôi

Lời giải chi tiết

- Giống: đều có diệp lục.

- Khác:

Trùng roi có roi, điểm mắt, có khả năng di chuyển, không có thành xenlulôzơ.

Thực vật không có khả năng di chuyển, có thành xenlulôzơ.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 4. Trùng roi
Gửi bài