Giải bài 5 trang 72 SGK Toán 7 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Cặp cạnh nào của các ô cửa sổ (Hình 16) vuông góc với nhau? Hãy dùng kí hiệu vuông góc để biểu diễn chúng.

Quảng cáo

Đề bài

Cặp cạnh nào của các ô cửa sổ (Hình 16) vuông góc với nhau? Hãy dùng kí hiệu (\( \bot \)) để biểu diễn chúng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

2 đường thẳng cắt nhau tạo thành 1 góc vuông thì 2 đường thẳng đó vuông góc

Lời giải chi tiết

Ta thấy: a \( \bot \)b và a \( \bot \)c

Quảng cáo
close