Giải bài 4 trang 72 SGK Toán 7 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Tìm số đo các góc còn lại trong mỗi hình sau:

Quảng cáo

Đề bài

Tìm số đo các góc còn lại trong mỗi hình sau:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng tính chất:

+ Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau

+ Hai góc kề bù có tổng số đo là 180 độ

Lời giải chi tiết

a) Ta có: b = 132\(^\circ \)( 2 góc đối đỉnh)

a + 132\(^\circ \) =180\(^\circ \) (2 góc kề bù) nên a = 180\(^\circ \) - 132\(^\circ \) = 48\(^\circ \)

c = a = 48\(^\circ \)(2 góc đối đỉnh)

b) e = 21\(^\circ \)(2 góc đối đỉnh)

d + 21\(^\circ \) =180\(^\circ \) (2 góc kề bù) nên d = 180\(^\circ \)- 21\(^\circ \)= 159\(^\circ \)

f = d =159\(^\circ \)(2 góc đối đỉnh)

Quảng cáo
close