Giải bài 3 trang 72 SGK Toán 7 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Cho hai góc kề nhau AOB và BOC với AOC= 80 độ

Quảng cáo

Đề bài

Cho hai góc kề nhau \(\widehat {AOB}\) và \(\widehat {BOC}\) với \(\widehat {AOC} = 80^\circ \). Biết \(\widehat {AOB} = \frac{1}{5}.\widehat {AOC}\).  Tính số đo các góc \(\widehat {AOB}\) và \(\widehat {BOC}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nếu \(\widehat {uOt},\widehat {tOz}\) là 2 góc kề nhau thì \(\widehat {uOt} + \widehat {tOz} = \widehat {uOz}\)

Lời giải chi tiết

Vì \(\widehat {AOB}\) và \(\widehat {BOC}\)là 2 góc kề nhau nên \(\widehat {AOB} + \widehat {BOC} = \widehat {AOC}\), mà \(\widehat {AOC} = 80^\circ \) nên \(\widehat {AOB} + \widehat {BOC} = 80^\circ \)

Vì \(\widehat {AOB} = \frac{1}{5}.\widehat {AOC}\) nên \(\widehat {AOB} = \frac{1}{5}.80^\circ  = 16^\circ \)

Như vậy,

\(\begin{array}{l}16^\circ  + \widehat {BOC} = 80^\circ \\ \Rightarrow \widehat {BOC} = 80^\circ  - 16^\circ  = 64^\circ \end{array}\)

Vậy \(\widehat {AOB} = 16^\circ ;\widehat {BOC} = 64^\circ \)

Quảng cáo
close