Giải bài 1 trang 72 SGK Toán 7 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Quan sát Hình 14.

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát Hình 14.

a) Tìm các góc kề với \(\widehat {xOy}\).

b) Tìm số đo của \(\widehat {tOz}\) nếu cho biết \(\widehat {xOy} = 20^\circ ;\widehat {xOt} = 90^\circ ;\widehat {yOz} = \widehat {tOz}\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Hai góc kề nhau là hai góc có một cạnh chung và không có điểm trong chung.

b) Nếu \(\widehat {uOt},\widehat {tOz}\) là 2 góc kề nhau thì \(\widehat {uOt} + \widehat {tOz} = \widehat {uOz}\)

Lời giải chi tiết

a) Các góc kề với \(\widehat {xOy}\) là: \(\widehat {yOz};\widehat {yOt}\)

b) Ta có:

 \(\begin{array}{l}\widehat {xOy} + \widehat {yOz} + \widehat {zOt} = \widehat {xOt}\\ \Rightarrow 20^\circ  + \widehat {zOt} + \widehat {zOt} = 90^\circ \\ \Rightarrow 2.\widehat {zOt} = 90^\circ  - 20^\circ  = 70^\circ \\ \Rightarrow \widehat {zOt} = 70^\circ :2 = 35^\circ \end{array}\)

Quảng cáo
close