Giải bài 2 trang 72 SGK Toán 7 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Cho hai góc xOy, yOz kề bù với nhau. Biết ....

Quảng cáo

Đề bài

Cho hai góc \(\widehat {xOy},\widehat {yOz}\) kề bù với nhau. Biết \(\widehat {xOy} = 25^\circ \). Tính \(\widehat {yOz}\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

2 góc bù nhau là 2 góc có tổng số đo bằng 180 độ

Lời giải chi tiết

Vì hai góc \(\widehat {xOy},\widehat {yOz}\) kề bù với nhau nên

\(\begin{array}{l}\widehat {xOy} + \widehat {yOz} = 180^\circ \\ \Rightarrow 25^\circ  + \widehat {yOz} = 180^\circ \\ \Rightarrow \widehat {yOz} = 180^\circ  - 25^\circ  = 155^\circ \end{array}\)

Quảng cáo
close