Bài 25.17 trang 40 SBT hóa học 11

Giải bài 25.17 trang 40 sách bài tập hóa học 11. Một loại xăng là hỗn hợp của các ankan có công thức phân tử là...

Đề bài

Một loại xăng là hỗn hợp của các ankan có công thức phân tử là \({C_7}{H_{16}}\) và \({C_8}{H_{18}}\). Để đốt cháy hoàn toàn 6,95 g xăng đó phải dùng vừa hết 17,08 lít O2 (lấy ở đktc).

Xác định phần trăm về khối lượng của từng chất trong loại xăng đó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Đặt số mol từng chất \({C_7}{H_{16}}\) và \({C_8}{H_{18}}\) lần lượt là x, y (mol)

+) Viết PTHH

+) Dựa theo PTHH, lập hệ phương trình 2 ẩn x, y. Giải hệ phương trình \( \to\) x, y \( \to\) phần trăm về khối lượng của từng chất

Lời giải chi tiết

Đặt lượng \({C_7}{H_{16}}\) là x mol, lượng \({C_8}{H_{18}}\) là y mol.

100x + 114y = 6,95 (1)

\({C_7}{H_{16}} + 11{O_2} \to 7C{O_2} + 8{H_2}O\)

x mol         11x mol

\(2{C_8}{H_{18}} + 25{O_2} \to 16C{O_2} + 18{H_2}O\)

y mol         12,5 y mol

11x + 12,5y = \(\dfrac{{17,08}}{{22,4}}\) = 0,7625 (2)

Từ (1) và (2), tìm được x = 0,0125 ; y = 0,05.

% về khối lượng của C7H16: \(\dfrac{{0,0125\times100}}{{6,95}}\). 100% = 18,0%.

% về khối lượng của C8H18 : 100% - 18% = 82,0%.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 25: Ankan
Gửi bài