Bài 25.15 trang 39 SBT hóa học 11

Giải bài 25.15 trang 39 sách bài tập hóa học 11. Khi đốt cháy hoàn toàn 1,8 g một ankan, người ta thấy trong sản phẩm ...

Quảng cáo

Đề bài

Khi đốt cháy hoàn toàn 1,8 g một ankan, người ta thấy trong sản phẩm tạo thành khối lượng CO2 nhiều hơn khối lượng H2O là 2,8 g. 

1. Xác định công thức phân tử của ankan mang đốt.

2. Viết công thức cấu tạo và tên tất cả các đồng phân ứng với công thức phân tử đó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

1. +) Viết PTHH: \({C_n}{H_{2n + 2}} + \dfrac{{3n + 1}}{2}{O_2} \to nC{O_2} + (n + 1){H_2}O\)

+) Dựa theo dữ kiện "khối lượng CO2 nhiều hơn khối lượng H2O là 2,8 g", lập phương trình ẩn n. Giải phương trình \( \to\) n \( \to\) CTPT ankan.

2. Xem lại lí thuyết đồng phân và cách gọi tên của ankan  Tại đây.

Lời giải chi tiết

1. \({C_n}{H_{2n + 2}} + \dfrac{{3n + 1}}{2}{O_2} \to nC{O_2} + (n + 1){H_2}O\)

Khi đốt (14n + 2) g ankan thì khối lượng CO2 thu được nhiều hơn khối lượng H2O là 44n - 18(n + 1) = (26n - 18) g.

\(\dfrac{{14n + 2}}{{1,8}} = \dfrac{{26n - 18}}{{2,8}} \Rightarrow n = 5\)

CTPT: C5H12

2. CTCT : 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 25: Ankan
Gửi bài