Bài 25.14 trang 39 SBT hóa học 11

Giải bài 25.14 trang 39 sách bài tập hóa học 11. Để đốt cháy hoàn toàn 1,45 g một ankan phải dùng vừa hết 3,64 lít ({O_2}) (lấy ở đktc)...

Đề bài

Để đốt cháy hoàn toàn 1,45 g một ankan phải dùng vừa hết 3,64 lít \({O_2}\) (lấy ở đktc).

1. Xác định công thức phân tử của ankan đó.

2. Viết công thức cấu tạo các đồng phân ứng với công thức phân tử đó. Ghi tên tương ứng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Viết PTHH: \({C_n}{H_{2n + 2}} + \dfrac{{3n + 1}}{2}{O_2} \to nC{O_2} + (n + 1){H_2}O\)

+) Tính theo phương trình và đề bài \( \to\) n

+) Viết CTCT và gọi tên chất

Lời giải chi tiết

1. \({C_n}{H_{2n + 2}} + \dfrac{{3n + 1}}{2}{O_2} \to nC{O_2} + (n + 1){H_2}O\)

Theo phương trình : Cứ (14n + 2) gam ankan tác dụng với \(\dfrac{{3n + 1}}{2}\) mol O2

Theo đẩu bài : Cứ 1,45 gam ankan tác dụng với \(\dfrac{{3,64}}{22,4}\) mol O2

\(\dfrac{{14n + 2}}{{1,45}} = \dfrac{{3n + 1}}{{{{3,25.10}^{ - 1}}}} \Rightarrow n = 4\)

CTPT: \({C_4}{H_{10}}\)

2. CTCT 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 25: Ankan
Gửi bài