Câu hỏi 3 trang 10 Vở bài tập Sinh học 7

Giải Câu hỏi 3 trang 10 VBT Sinh học 7: Nêu ý nghĩa của động vật với đời sống con người.

Quảng cáo

Đề bài

Nêu ý nghĩa của động vật với đời sống con người.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Vai trò của động vật

Lời giải chi tiết

Động vật có rất nhiều ý nghĩa đối với đời sống con người:

- Cung cấp nguyên liệu: thực phẩm, da, lông: gà, vịt, cừu...

- Dùng làm thí nghiệm: chuột...

- Hỗ trợ con người trong lao động, công việc: trầu, bò, chó...

Loigiaihay.com

Quảng cáo
Gửi bài