Câu hỏi 2 trang 10 Vở bài tập Sinh học 7

Giải Câu hỏi 2 trang 10 VBT Sinh học 7: Kể các động vật gặp ở xung quanh nơi em ở và chỉ rõ nơi cư trú của chúng.

Quảng cáo

Đề bài

Kể các động vật gặp ở xung quanh nơi em ở và chỉ rõ nơi cư trú của chúng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thế giới động vật xung quanh chúng ta vô cùng đa dạng, phong phú. Chúng đa dạng về số loài, kích thước cơ thể, lối sống và môi trường sống

Lời giải chi tiết

- Dưới nước: cá, tôm, cua,…

- Trên cây: chim sẻ, cú, sâu, kiến,…

- Trong lòng đất: giun đất, dế mèn,…

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài