Câu hỏi 1 trang 10 Vở bài tập Sinh học 7

Giải Câu hỏi 1 trang 10 VBT Sinh học 7: Nêu đặc điểm chung của động vật.

Quảng cáo

Đề bài

Nêu đặc điểm chung của động vật.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Đặc điểm chung của động vật

Lời giải chi tiết

Đặc điểm chung của động vật:

+ Cấu tạo từ tế bào

+ Có khả năng di chuyển 

+ Sống dị dưỡng (khả năng dinh dưỡng nhờ chất hữu cơ có sẵn)

+ Có hệ thần kinh và giác quan 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài