Trắc nghiệm: Xem đồng hồ Toán 3 Chân trời sáng tạo

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :
Con hãy điền từ/cụm từ/số thích hợp vào các ô trống

Đồng hồ đang chỉ

giờ

phút

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Đồng hồ đang chỉ

giờ

phút

Phương pháp giải :

Xác định số giờ và số phút:

+) Kim giờ chỉ giữa hai số nào thì giờ đúng đọc theo số có giá trị bé hơn.

+) Kim phút: Nhẩm từ số \(12\) đến số mà kim phút đang chỉ có bao nhiêu khoảng, cứ mỗi khoảng giữa hai số liền nhau thì bằng \(5\) phút.

Lời giải chi tiết :

Đồng hồ đang chỉ \(7\) giờ \(15\) phút

Số cần điền vào chỗ trống lần lượt là \(7;\,\,15\).

Câu hỏi 2 :
Con hãy kéo miếng ghép màu xanh với miếng ghép màu nâu tương ứng để tạo thành đáp án đúng

Ghép đồng hồ điện tử chỉ cùng giờ với đồng hồ kim:

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Phương pháp giải :

- Xem giờ trên từng đồng hồ kim.

- Ghép đồng hồ điện tử chỉ cùng giờ với đồng hồ kim thích hợp.

Lời giải chi tiết :

Theo thứ tự từ trên xuống dưới thì các đồng hồ kim đang chỉ lần lượt là:

a) \(5\) giờ \(10\) phút;

b) \(1\) giờ \(15\) phút;

c) \(6\) giờ \(5\) phút;

d) \(7\) giờ \(40\) phút.

Câu hỏi 3 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Đồng hồ trên chỉ mấy giờ?

A. $3:45$

B. $9:15$

C. $3: 15$

Đáp án của giáo viên lời giải hay

A. $3:45$

Phương pháp giải :

Quan sát kim giờ và kim phút để xác định số giờ và số phút tương ứng.

Lời giải chi tiết :

Đồng hồ đang chỉ \(3\) giờ \(45\) phút.

Đáp án cần chọn là A.

Câu hỏi 4 :
Con hãy điền từ/cụm từ/số thích hợp vào các ô trống

Điền số vào chỗ trống để hoàn thành cách đọc giờ kém cho mỗi đồng hồ sau (theo thú tự từ trái sang)

giờ kém

phút


giờ kém

phút

Đáp án của giáo viên lời giải hay

giờ kém

phút


giờ kém

phút

Phương pháp giải :

- Xem giờ đồng hồ đang chỉ rồi điền vào số thích hợp vào chỗ trống.

- Giờ kém là xác định bao nhiêu phút nữa đến giờ nguyên kế tiếp.

Lời giải chi tiết :

Hình 1: $9$ giờ kém $25$ phút ( Từ \(8:35\) đến \(9:00\) thì còn \(25\) phút nữa)

Hình 2: \(3\) giờ kém $20$ phút (Từ \(2:40\) đến \(3:00\) thì còn \(20\) phút nữa).

Câu hỏi 5 :
Con hãy điền từ/cụm từ/số thích hợp vào các ô trống

Cho các hoạt động và thời gian tương ứng trong mỗi bức tranh dưới đây, em hãy điền số thích hợp vào chỗ trống.

H.1:

giờ 

$05$ phút sáng


H.2: 

giờ sáng


H.3: 

giờ

phút chiều


H.4: 

giờ

phút tối

Đáp án của giáo viên lời giải hay

H.1:

giờ 

$05$ phút sáng


H.2: 

giờ sáng


H.3: 

giờ

phút chiều


H.4: 

giờ

phút tối

Phương pháp giải :

Xem đồng hồ và hoàn thiện các chỗ trống.

Lời giải chi tiết :

Thứ tự lần lượt cần điền là:

$6$ giờ $05$ phút sáng

$8$ giờ sáng

$5$ giờ $10$ phút chiều

$8$ giờ $50$ phút tối.

Câu hỏi 6 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Đồng hồ đang chỉ:

A. \(3:45\)

B. \(9:20\)

C. \(4:45\)

D. \(4:9\).

Đáp án của giáo viên lời giải hay

A. \(3:45\)

Phương pháp giải :

Quan sát kim giờ và kim phút để xác định số giờ và số phút tương ứng.

Lời giải chi tiết :

Đồng hồ đang chỉ \(3\) giờ \(45\) phút.

Đáp án cần chọn là A.

Câu hỏi 7 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Mai tập thể dục từ $6$ giờ $50$ phút đến $7$ giờ $15$ phút. Hỏi Mai tập thể dục trong bao nhiêu phút ?

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Mai tập thể dục 

phút.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Mai tập thể dục 

phút.

Phương pháp giải :

- Em nhẩm khoảng thời gian từ $6$ giờ $50$ phút đến $7$ giờ.

- Nhẩm tiếp từ $7$ giờ đến $7$ giờ $15$ phút đã có bao nhiêu phút trôi qua.

- Tính tổng hai khoảng thời gian vừa tìm được.

Lời giải chi tiết :

Mai tập thể dục hết số phút là:

$10 + 15 = 25$ (phút)

Đáp số: $25$ phút

Số cần điền vào chỗ trống là $25$.

Câu hỏi 8 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Đọc giờ trên đồng hồ theo hai cách:

 

Đồng hồ chỉ 

giờ

phút


Hoặc 


Đồng hồ chỉ 

giờ kém

phút

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Đồng hồ chỉ 

giờ

phút


Hoặc 


Đồng hồ chỉ 

giờ kém

phút

Phương pháp giải :

Quan sát rồi đọc giờ trên đồng hồ theo hai cách.

Lời giải chi tiết :

Đồng hồ chỉ 4 giờ 55 phút

Hay 5 giờ kém 5 phút.

Câu hỏi 9 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

 

Buổi sáng Chủ nhật, Mai giúp mẹ dọn nhà. Thời gian bắt đầu và kết thúc như sau:


Mai đã dọn nhà trong 

phút.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Buổi sáng Chủ nhật, Mai giúp mẹ dọn nhà. Thời gian bắt đầu và kết thúc như sau:


Mai đã dọn nhà trong 

phút.

Phương pháp giải :

Xác định thời gian bắt đầu và kết thúc công việc của Mai rồi tìm thời gian bạn dọn nhà.

Lời giải chi tiết :

Mai bắt đầu dọn nhà vào lúc 9 giờ 5 phút và kết thúc lúc 9 giờ 45 phút.

Vậy Mai đã dọn nhà trong 40 phút.

Câu hỏi 10 :

Đồng hồ điện tử nào chỉ cùng thời gian vào buổi tối với đồng hồ dưới đây:

 

 • A

  Đồng hồ A

 • B

  Đồng hồ B

 • C

  Đồng hồ C

 • D

  Không có đáp án nào đúng

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Quan sát thời gian trên đồng hồ rồi chọn đồng hồ điện tử chỉ cùng thời gian vào buổi tối.

Lời giải chi tiết :

Đồng hồ chỉ 21 giờ 55 phút tối. 

 

close