Trắc nghiệm: Tìm thừa số Toán 3 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

5 x 

= 35

Câu 2 :

Có 5 can nước mắm như nhau chứa được tất cả 45 $\ell $ nước mắm. Hỏi mỗi can đó chứa được bao nhiêu lít nước mắm?

 • A

  15 lít

 • B

  10 lít

 • C

  9 lít

 • D

  8 lít

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

5 x 

= 35

Đáp án

5 x 

= 35

Phương pháp giải :

Muốn tìm thừa số ta lấy số bị chia chia cho số chia.

Lời giải chi tiết :

5 x ......... = 35

35 : 5 = 7

Vậy số cần điền vào ô trống là 7.

Câu 2 :

Có 5 can nước mắm như nhau chứa được tất cả 45 $\ell $ nước mắm. Hỏi mỗi can đó chứa được bao nhiêu lít nước mắm?

 • A

  15 lít

 • B

  10 lít

 • C

  9 lít

 • D

  8 lít

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Số lít nước mắm ở mỗi can = Số lít nước mắm có tất cả : Số can

Lời giải chi tiết :

Mỗi can đó chứa được số lít nước mắm là

45 : 5 = 9 (lít)

Đáp số: 9 lít

close