Trắc nghiệm: Làm tròn số Toán 3 Chân trời sáng tạo

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

Làn tròn số 84 đến hàng chục thì được số

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Làn tròn số 84 đến hàng chục thì được số

Phương pháp giải :

Khi làm tròn số đến hàng chục, nếu chữ số hàng đơn vị là 1, 2, 3, 4 thì giữ nguyên chữ số hàng chục

Sau khi làm tròn số đến hàng chục thì chữ số hàng đơn vị là chữ số 0.

Lời giải chi tiết :

Làm tròn số 84 đến hàng chục thì được số 80 (Vì chữ số hàng đơn vị là 4).

Câu hỏi 2 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

Làm tròn số 764 đến hàng trăm thì được số

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Làm tròn số 764 đến hàng trăm thì được số

Phương pháp giải :

Khi làm tròn số đến hàng trăm, nếu chữ số hàng chục là 5, 6, 7, 8 hoặc 9 thì thêm 1 vào chữ số hàng trăm.

Sau khi làm tròn số đến hàng trăm thì chữ số hàng chục và hàng đơn vị là chữ số 0.

Lời giải chi tiết :

Làm tròn số 764 đến hàng trăm thì được số 800 vì chữ số hàng chục là 6.

Câu hỏi 3 :
Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Chọn đúng hoặc sai cho mỗi khẳng định sau:

Làm tròn số 67 đến hàng chục thì được số 70.

Đúng
Sai

Làm tròn số 952 đến hàng trăm thì được số 1 000.

Đúng
Sai

Làm tròn số 568 đến hàng chục thì được số 560.

Đúng
Sai
Đáp án của giáo viên lời giải hay

Làm tròn số 67 đến hàng chục thì được số 70.

Đúng
Sai

Làm tròn số 952 đến hàng trăm thì được số 1 000.

Đúng
Sai

Làm tròn số 568 đến hàng chục thì được số 560.

Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Khi làm tròn số đến hàng chục, nếu chữ số hàng đơn vị là 1, 2, 3, 4 thì giữ nguyên chữ số hàng chục.

Nếu chữ số hàng chục là 5, 6, 7, 8 hoặc 9 thì thêm 1 vào chữ số hàng trăm.

Sau khi làm tròn số đến hàng chục thì chữ số hàng đơn vị là chữ số 0.

Lời giải chi tiết :

Làm tròn số 67 đến hàng chục thì được số 70. (Đúng)

Làm tròn số 952 đến hàng trăm thì được số 1 000. (Đúng)

Làm tròn số 568 đến hàng chục thì được số 560. (Sai vì làm tròn số 568 đến hàng chục thì được số 570)

Câu hỏi 4 :

Tú muốn chọn một hộp kẹo có khoảng 300 viên. Theo em, Tú nên chọn hộp kẹo nào?

 • A

  Hộp A

 • B

  Hộp B

 • C

  Hộp C

 • D

  Hộp D

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Khi làm tròn số đến hàng trăm, nếu chữ số hàng chục là 5, 6, 7, 8 hoặc 9 thì thêm 1 vào chữ số hàng trăm.

Sau khi làm tròn số đến hàng trăm thì chữ số hàng chục và hàng đơn vị là chữ số 0.

Lời giải chi tiết :

Tú muốn chọn một hộp kẹo có khoảng 300 viên. Như vậy Tú đã làm tròn số viên kẹo đến hàng trăm.

Như vậy Tú cần chọn hộp kẹo C.

Câu hỏi 5 :

Làm tròn số 8225 đến hàng chục ta được số:

 

 • A

  8220

 • B

  8230

 • C

  8200

 • D

  8300

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Khi làm tròn số đến hàng chục, nếu chữ số hàng đơn vị là 1, 2, 3, 4 thì giữ nguyên chữ số hàng chục.

Sau khi làm tròn số đến hàng chục thì chữ số hàng đơn vị là chữ số 0.

Lời giải chi tiết :

Làm tròn số 8225 đến hàng chục ta được số 8230. (vì chữ số hàng đơn vị là 5)

Câu hỏi 6 :

Làm tròn 9378 đến hàng trăm ta được số:

 • A

  9370

 • B

  9400

 • C

   9380

 • D

  9300

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Khi làm tròn số đến hàng trăm, nếu chữ số hàng chục là 5, 6, 7, 8 hoặc 9 thì thêm 1 vào chữ số hàng trăm.

Sau khi làm tròn số đến hàng trăm thì chữ số hàng chục và hàng đơn vị là chữ số 0.

Lời giải chi tiết :

Làm tròn 9378 đến hàng trăm ta được số 9400. (Vì chữ số hàng chục là 7)

Câu hỏi 7 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

 Đỉnh núi Phan Xi Păng (Lào Cai) cao 3143 m. Khi làm tròn số 3143 đến hàng chục ta được số

m.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

 Đỉnh núi Phan Xi Păng (Lào Cai) cao 3143 m. Khi làm tròn số 3143 đến hàng chục ta được số

m.

Phương pháp giải :

Khi làm tròn số đến hàng chục, nếu chữ số hàng đơn vị là 1, 2, 3, 4 thì giữ nguyên chữ số hàng chục.

Sau khi làm tròn số đến hàng chục thì chữ số hàng đơn vị là chữ số 0.

Lời giải chi tiết :

Khi làm tròn số 3143 đến hàng chục ta được số 3140.

Câu hỏi 8 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền chữ thích hợp vào ô trống:

Khi đi tham quan vườn thú quốc gia, Mai đã gặp một con voi nặng 2745 kg. Mai nói: “Con voi đó nặng khoảng 2700 kg".

Vậy Mai đã làm tròn số đến hàng

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Khi đi tham quan vườn thú quốc gia, Mai đã gặp một con voi nặng 2745 kg. Mai nói: “Con voi đó nặng khoảng 2700 kg".

Vậy Mai đã làm tròn số đến hàng

Phương pháp giải :

Khi làm tròn số đến hàng trăm, nếu chữ số hàng chục là 5, 6, 7, 8 hoặc 9 thì thêm 1 vào chữ số hàng trăm.

Sau khi làm tròn số đến hàng trăm thì chữ số hàng chục và hàng đơn vị là chữ số 0.

Lời giải chi tiết :

Mai đã làm tròn số 2745 đến hàng trăm.

Câu hỏi 9 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

Quãng đường xe lửa từ Hà Nội đến Nha Trang dài 1315 km.


Làm tròn số 1315 đến hàng chục thì được số

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Quãng đường xe lửa từ Hà Nội đến Nha Trang dài 1315 km.


Làm tròn số 1315 đến hàng chục thì được số

Phương pháp giải :

Khi làm tròn số đến hàng chục, nếu chữ số hàng đơn vị là 1, 2, 3, 4 thì giữ nguyên chữ số hàng chục.

Sau khi làm tròn số đến hàng chục thì chữ số hàng đơn vị là chữ số 0.

Lời giải chi tiết :

Làm tròn số 1315 đến hàng chục thì được số 1320.

Câu hỏi 10 :

Bằng cách làm tròn số đến hàng trăm, ta nói đỉnh Pu Si Lung (Lai Châu) cao khoảng 3100 m. Vậy trên thực tế, số đo nào dưới đây có thể là độ cao của đỉnh núi đó?

 • A

  2925 m

 • B

  3012 m

 • C

  3049 m

 • D

  3083 m

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Khi làm tròn số đến hàng trăm, nếu chữ số hàng chục là 5, 6, 7, 8 hoặc 9 thì thêm 1 vào chữ số hàng trăm.

Sau khi làm tròn số đến hàng trăm thì chữ số hàng chục và hàng đơn vị là chữ số 0.

Lời giải chi tiết :

Ta thấy số 3083 khi làm tròn đến hàng trăm thì được số 3100.

Vậy độ cao của đỉnh Pu Si Lung là 3083 m.

close