Trắc nghiệm: Tìm số bị chia, tìm số chia Toán 3 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

: 7 = 5

Câu 2 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

16 : 

= 2

Câu 3 :

Có 40 khách du lịch đi tham quan trên các thuyền. Biết rằng mỗi thuyền có 5 khách du lịch. Hỏi có mấy thuyền chở khách du lịch như vậy?

 • A

  7 thuyền

 • B

  8 thuyền

 • C

  9 thuyền

 • D

  10 thuyền

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

: 7 = 5

Đáp án

: 7 = 5

Phương pháp giải :

Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

Lời giải chi tiết :

...... : 7 = 5

  5 x 7 = 35

Vậy số cần điền vào ô trống là 35.

Câu 2 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

16 : 

= 2

Đáp án

16 : 

= 2

Phương pháp giải :

Muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương.

Lời giải chi tiết :

16 : ...... = 2

16 : 2 = 8

Vậy số cần điền vào ô trống là 8.

Câu 3 :

Có 40 khách du lịch đi tham quan trên các thuyền. Biết rằng mỗi thuyền có 5 khách du lịch. Hỏi có mấy thuyền chở khách du lịch như vậy?

 • A

  7 thuyền

 • B

  8 thuyền

 • C

  9 thuyền

 • D

  10 thuyền

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Số du khách trên mỗi thuyền = Số du khách có tất cả : Số thuyền

Lời giải chi tiết :

Số thuyền chở khách du lịch là

40 : 5 = 8 (thuyền)

Đáp số: 8 thuyền

close