Trắc nghiệm: Nhân nhẩm, chia nhẩm Toán 3 Chân trời sáng tạo

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

20 x 3 =

Đáp án của giáo viên lời giải hay

20 x 3 =

Phương pháp giải :

Lấy chữ số hàng chục nhân với thừa số thứ hai rồi viết thêm số 0 vào sau kết quả tìm được.

Lời giải chi tiết :

2 chục x 3 = 6 chục

Vậy 20 x 3 = 60.

Câu hỏi 2 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Quan sát tranh nêu phép nhân thích hợp.

x

=

Đáp án của giáo viên lời giải hay

x

=

Phương pháp giải :

Quan sát tranh rồi nêu phép nhân thích hợp.

Lời giải chi tiết :

Ta có phép nhân 50 x 3 = 150.

Câu hỏi 3 :
Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Kéo thả dấu > , < , = thích hợp vào ô trống:

>
<
=
30 x 5 ..... 40 x 4
Đáp án của giáo viên lời giải hay
>
<
=
30 x 5
<
40 x 4
Phương pháp giải :

Thực hiện tính nhẩm kết quả 2 vế rồi điền dấu thích hợp.

Lời giải chi tiết :

Ta có 30 x 5 = 150.

        40 x 4 = 160.

Vậy 30 x 5 < 40 x 4

Câu hỏi 4 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Mỗi chiếc can chứa 30 lít nước. 

Vậy 3 can như thế chứa được tất cả

lít nước.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Mỗi chiếc can chứa 30 lít nước. 

Vậy 3 can như thế chứa được tất cả

lít nước.

Phương pháp giải :

Để tìm số lít nước trong 3 can ta lấy số lít nước trong một can nhân với 3.

Lời giải chi tiết :

3 can như thế chứa được tất cả số lít nước là

30 x 3 = 90 (lít nước)

Đáp số: 90 lít nước

Câu hỏi 5 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Nam giúp mẹ xếp đũa lên các bàn ăn. Mỗi bàn xếp 5 đôi đũa. Nam đếm được có 10 bàn ăn.


Vậy Nam cần xếp tất cả

chiếc đũa.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Nam giúp mẹ xếp đũa lên các bàn ăn. Mỗi bàn xếp 5 đôi đũa. Nam đếm được có 10 bàn ăn.


Vậy Nam cần xếp tất cả

chiếc đũa.

Phương pháp giải :

- Tìm số chiếc đũa trên mỗi bàn ăn.

- Tính nhẩm số chiếc đũa Nam cần xếp.

Lời giải chi tiết :

Nam cần xếp tất cả số chiếc đũa là

2 x 5 x 10 = 100 (chiếc đũa)

Đáp số: 100 chiếc đũa

Câu hỏi 6 :

Trên mỗi cái bàn người ta để 2 lọ hoa, Mỗi lọ hoa có 10 cành hoa. Hỏi 6 cái bàn như thế có tất cả bao nhiêu cành hoa?

 • A

  60 cành hoa

 • B

  20 cành hoa

 • C

  120 cành hoa

 • D

  80 cành hoa

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

- Tìm số cành hoa trên mỗi bàn

- Tìm số cành hoa trên 6 bàn

Lời giải chi tiết :

6 cái bàn như thế có tất cả số cành hoa là

10 x 2 x 6 = 120 (cành hoa)

Đáp số: 120 cành hoa

Câu hỏi 7 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

360 : 6 =

Đáp án của giáo viên lời giải hay

360 : 6 =

Phương pháp giải :

Thực hiện tính nhẩm theo quy tắc đã học.

Lời giải chi tiết :

Tính nhẩm:

36 chục : 6 = 6 chục

Vậy 360 : 6 = 60

Câu hỏi 8 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Phép tính sau đúng hay sai?

450 : 9 = 60

Đúng
Sai
Đáp án của giáo viên lời giải hay
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Tính nhẩm rồi lựa chọn kết luận đúng hoặc sai.

Lời giải chi tiết :

Tính nhẩm:

45 chục : 9 = 5 chục

Vậy 450 : 9 = 50

Chọn Sai.

Câu hỏi 9 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

Gia đình bác Nam thu hoạch được 600 quả dưa hấu. Bác chia đều số dưa hấu vào 3 chuyến xe để chở đến các cửa hàng.


Vậy mỗi chuyến xe chở được

quả dưa hấu.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Gia đình bác Nam thu hoạch được 600 quả dưa hấu. Bác chia đều số dưa hấu vào 3 chuyến xe để chở đến các cửa hàng.


Vậy mỗi chuyến xe chở được

quả dưa hấu.

Phương pháp giải :

Số quả dưa hấu trên mỗi chuyến = Số quả dưa hấu thu hoạch được : Số chuyến

Lời giải chi tiết :

Mỗi chuyến chở được số quả dưa hấu là

600 : 3 = 200 (quả)

Đáp số: 200 quả dưa hấu

Câu hỏi 10 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

Chia đều 800 g chè vào 2 hộp.

Vậy mỗi hộp có

gam chè.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Chia đều 800 g chè vào 2 hộp.

Vậy mỗi hộp có

gam chè.

Phương pháp giải :

Số gam chè ở mỗi hộp = Số gam chè có tất cả : 2

Lời giải chi tiết :

Mỗi hộp có số gam chè là

800 : 2 = 400 (g)

Đáp số: 400 g chè

Câu hỏi 11 :

Người ta xếp 800 chiếc bánh nướng vào các hộp, mỗi hộp 4 cái bánh. Sau đó người ta xếp các hộp bánh vào các thùng, mỗi thùng 5 hộp bánh. Hỏi người ta xếp được bao nhiêu thùng bánh?

 • A

  20 thùng

 • B

  100 thùng

 • C

  40 thùng        

 • D

  50 thùng

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

- Tìm số hộp bánh = Số chiếc bánh : Số bánh trong mỗi hộp

- Tìm số thùng bánh = Số hộp bánh có tất cả : số hộp trong mỗi thùng

Lời giải chi tiết :

Số hộp bánh xếp được là

800 : 4 = 200 (hộp)

Số thùng bánh xếp được là

200 : 5 = 40 (thùng)

Đáp số: 40 thùng bánh

Câu hỏi 12 :

Bác sóc vừa thu hoạch được 930 hạt dẻ. Bác chia đều số hạt dẻ đó vào 3 cái túi. Hỏi mỗi túi có bao nhiêu hạt dẻ?

 • A

  300 hạt

 • B

  330 hạt

 • C

  310 hạt

 • D

  230 hạt

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Số hạt dẻ trong mỗi túi = Số hạt dẻ thu hoạch được : 3

Lời giải chi tiết :

Mỗi túi có số hạt dẻ là

930 : 3 = 310 (hạt dẻ)

Đáp số: 310 hạt dẻ

close