Trắc nghiệm: Gam Toán 3 chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Túi nào sau đây nặng nhất:

 • A

  Túi hành

 • B

  Túi chanh

 • C

  Túi cà chua

 • D

  Không xác định được

Câu 2 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

Số thích hợp điền vào dấu ? là

Câu 3 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Điền dấu >, <, = thích hợp vào chỗ trống:

>
<
=
728 g + 256 g ..... 1 kg
Câu 4 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Chọn cân nặng phù hợp với mỗi đồ vật trong thực tế:

12 kg

300 g

200 g

4 kg

Câu 5 :

Con vịt màu trắng cân nặng bằng bao nhiêu con gà?

 • A

  3 con gà

 • B

  6 con gà

 • C

  9 con gà

 • D

  12 con gà

Câu 6 :

Bạn Mi vào cửa hàng mua 1 gói hoa quả sấy và 3 gói bim bim. Mỗi gói hoa quả sấy cân nặng 450 g, mỗi gói bim bim cân nặng 75 g. Hỏi Mi đã mua tất cả bao nhiêu gam hoa quả sấy và bim bim?

 • A

  525 g

 • B

  225 g

 • C

  750 g

 • D

  675 g

Câu 7 : Con hãy điền từ/cụm từ/số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

$2\,kg\,45\,g\,=\,$

g

Câu 8 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Mẹ mua $4$ gói kẹo và $1$ gói bánh. Mỗi gói kẹo cân nặng $120\,g$ và gói bánh nặng $156g$. Mẹ đã mua tất cả số gam bánh và kẹo là:

A. $636\,g$                   

B. $626\,g$   

C. $616\,g$                          

D. $646\,g$

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Túi nào sau đây nặng nhất:

 • A

  Túi hành

 • B

  Túi chanh

 • C

  Túi cà chua

 • D

  Không xác định được

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Xác định cân nặng của mỗi túi rồi so sánh.

Lời giải chi tiết :

Túi hành có cân nặng là 100 + 20 + 10 = 130 (g)

Túi chanh có cân nặng 450 g

Túi cà chua có cân nặng 820 g

Vậy túi cà chua nặng nhất.

 

Câu 2 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

Số thích hợp điền vào dấu ? là

Đáp án

Số thích hợp điền vào dấu ? là

Phương pháp giải :

Để tìm cân nặng cùa chiếc túi ta lấy cân nặng của vật trên đĩa cân bên trái trừ đi cân nặng của chiếc túi màu tím trên đĩa cân bên phải.

Lời giải chi tiết :

Cân nặng của chiếc túi màu vàng là

650 - 235 = 415 (g)

Đáp số: 415 g

Vậy số cần điền vào ô trống là 415.

Câu 3 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Điền dấu >, <, = thích hợp vào chỗ trống:

>
<
=
728 g + 256 g ..... 1 kg
Đáp án
>
<
=
728 g + 256 g
<
1 kg
Phương pháp giải :

Thực hiện tính kết quả vế trái rồi chọn dấu thích hợp để điền vào ô trống.

 

Lời giải chi tiết :

Ta có 728 g + 256 g = 984 g

Đổi 1 kg = 1 000g

Ta có 984 g < 1 000 g

Vậy 728 g + 257 g < 1 kg

Câu 4 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Chọn cân nặng phù hợp với mỗi đồ vật trong thực tế:

12 kg

300 g

200 g

4 kg

Đáp án

300 g

4 kg

12 kg

200 g

Phương pháp giải :

Chọn cân nặng thích hợp cho mỗi đồ vật trong thực tế.

Lời giải chi tiết :

Ta ghép như sau:

Bắp ngô: 300 g

Quả dưa hấu: 4 kg

Thùng sữa: 12 kg

Que kem: 200 g

Câu 5 :

Con vịt màu trắng cân nặng bằng bao nhiêu con gà?

 • A

  3 con gà

 • B

  6 con gà

 • C

  9 con gà

 • D

  12 con gà

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Quan sát tranh để trả lời câu hỏi của bài toán.

Lời giải chi tiết :

Ta thấy cân nặng của vịt con gấp 3 lần cân nặng của gà con.

 Cân nặng của vịt trắng gấp 2 lần cân nặng của vịt con.

Vậy cân nặng của vịt trắng gấp cân nặng của gà con số lần là 3 x 2 = 6 (lần)

 

Câu 6 :

Bạn Mi vào cửa hàng mua 1 gói hoa quả sấy và 3 gói bim bim. Mỗi gói hoa quả sấy cân nặng 450 g, mỗi gói bim bim cân nặng 75 g. Hỏi Mi đã mua tất cả bao nhiêu gam hoa quả sấy và bim bim?

 • A

  525 g

 • B

  225 g

 • C

  750 g

 • D

  675 g

Đáp án : D

Phương pháp giải :

- Tìm cân nặng của 3 gói bim bim = Cân nặng của 1 gói bim bim x 3

- Tìm tổng cân nặng của gói hoa quả sấy và 3 gói bim bim

Lời giải chi tiết :

Cân nặng của 3 gói bim bim là

75 x 3 = 225 (g)

Mi đã mua tất cả số gam hoa quả sấy và bim bim là

450 + 225 = 675 (g)

Đáp số: 675 g

Câu 7 : Con hãy điền từ/cụm từ/số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

$2\,kg\,45\,g\,=\,$

g

Đáp án

$2\,kg\,45\,g\,=\,$

g

Phương pháp giải :

- Đổi $2\,kg$ sang gam.

- Cộng số vừa tìm được với $45\,g$ rồi điền số thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết :

$2kg45g=2kg+45g$

$\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,=2000g+45g$

$\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,=2045g$

Số cần điền vào chỗ trống là $2045$.

Câu 8 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Mẹ mua $4$ gói kẹo và $1$ gói bánh. Mỗi gói kẹo cân nặng $120\,g$ và gói bánh nặng $156g$. Mẹ đã mua tất cả số gam bánh và kẹo là:

A. $636\,g$                   

B. $626\,g$   

C. $616\,g$                          

D. $646\,g$

Đáp án

A. $636\,g$                   

Phương pháp giải :

- Cần tính khối lượng của $4$ gói kẹo.

- Tính tổng khối lượng của cả hai loại bánh và kẹo.

Lời giải chi tiết :

$4$ gói kẹo nặng số gam là:

$120\times 4=480\,(gam)$

Mẹ đã mua tất cả số gam bánh và kẹo là:

$480+156=636\,(gam)$

Đáp số: $636\,g$.

close