Trắc nghiệm: Gấp một số lên một số lần Toán 3 Chân trời sáng tạo

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

Số 31 gấp 7 lần thì được số


Số 62 thêm 9 đơn vị thì được số

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Số 31 gấp 7 lần thì được số


Số 62 thêm 9 đơn vị thì được số

Phương pháp giải :

- Muốn gấp một số lên 7 lần ta lấy số đó nhân với 7.

- Muốn thêm 9 đơn vị ta lấy số đã cho cộng với 9.

Lời giải chi tiết :

Số 31 gấp 7 lần thì được số 217 (vì 31 x 7 = 217)

Số 62 thêm 9 đơn vị thì được số 71 (vì 62 + 9 = 71)

Câu hỏi 2 :
Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Chọn đúng hoặc sai cho mỗi khẳng định sau:

32 gấp 8 lần được số 256  

Đúng
Sai

46 gấp 5 lần được số 200

Đúng
Sai

54 thêm 7 đơn vị được số 378

Đúng
Sai
Đáp án của giáo viên lời giải hay

32 gấp 8 lần được số 256  

Đúng
Sai

46 gấp 5 lần được số 200

Đúng
Sai

54 thêm 7 đơn vị được số 378

Đúng
Sai
Phương pháp giải :

- Muốn gấp một số lên một số lần ta lấy số đó nhân với số lần.

- Muốn thêm một số đơn vị ta lấy số đã cho cộng với số đơn vị.

Lời giải chi tiết :

- 32 gấp 8 lần được 256 (Đúng)

- 46 gấp 5 lần được 200 (Sai vì 46 x 5 = 230)

- 54 thêm 7 đơn vị được số 378 (Sai vì 54 + 7 = 61)

Câu hỏi 3 :

9 gấp 15 lần thì được số:

 • A

  135     

 • B

  145     

 • C

  125

 • D

  95

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Muốn gấp một số lên 15 lần ta lấy số đó nhân với 15.

Lời giải chi tiết :

Ta có 9 x 15 = 135

Vậy 9 gấp 15 lần được số 135.

Câu hỏi 4 :

Thùng thứ nhất có 26 lít dầu, thùng thứ hai có số dầu gấp 4 lần số dầu ở thùng thứ nhất.

Hỏi thùng thứ hai có bao nhiêu lít dầu?

 • A

  114 lít

 • B

  84 lít

 • C

  104 lít

 • D

  124 lít

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Số lít dầu ở thùng thứ hai = Số lít dầu ở thùng thứ nhất x 4

Lời giải chi tiết :

Thùng thứ hai có số lít dầu là

26 x 4 = 104 (lít)

Đáp số: 104 lít

Câu hỏi 5 :

Đàn gà nhà Hoa có 18 con gà trống. Số gà mái gấp 5 lần số gà trống. Hỏi nhà Lan nuôi tất cả bao nhiêu con gà?

 • A

  98 con

 • B

  108 con

 • C

  90 con

 • D

  116 con

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

- Tìm số gà mái = Số gà trống x 5

- Tìm tổng số gà trống và gà mái

Lời giải chi tiết :

Số gà mái là

18 x 5 = 90 (con)

Nhà Lan nuôi số con gà là

18 + 90 = 108 (con)

Đáp số: 108 con gà

 

Câu hỏi 6 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

Buổi sáng, cửa hàng bán được 23 hộp sữa, buổi chiều cửa hàng bán được gấp 3 lần buổi sáng. Vậy cả hai buổi cửa hàng đó bán được 

hộp sữa.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Buổi sáng, cửa hàng bán được 23 hộp sữa, buổi chiều cửa hàng bán được gấp 3 lần buổi sáng. Vậy cả hai buổi cửa hàng đó bán được 

hộp sữa.

Phương pháp giải :

- Tìm số hộp sữa buổi chiều bán được = Số hộp sữa bán buổi sáng x 3

- Tìm tổng số hộp sữa bán được ở hai buổi

Lời giải chi tiết :

Buổi chiều cửa hàng bán được số hộp sữa là

23 x 3 = 69 (hộp sữa)

Cả hai buổi cửa hàng bán được số hộp sữa là

23 + 69 = 92 (hộp sữa)

Đáp số: 92 hộp sữa

Câu hỏi 7 :

Một nhà máy có hai đội công nhân, đội một có 35 công nhân, đội hai nếu có thêm 7 người sẽ gấp đôi đội một. Hỏi đội hai có bao nhiêu công nhân?

 • A

  63 người

 • B

  70 người

 • C

  53 người

 • D

  77 người

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Số công nhân ở đội hai bằng số công nhân ở đội một nhân với 2 rồi trừ đi 7

Lời giải chi tiết :

Đội hai có số công nhân là

35 x 2 - 7 = 63 (công nhân)

Đáp số: 63 công nhân

 

Câu hỏi 8 :

Ngày thứ hai cửa hàng bán được 13 đôi giày, ngày thứ nhất cửa hàng bán được gấp 4 lần ngày thứ hai. Hỏi ngày thứ hai bán ít hơn ngày thứ nhất bao nhiêu đôi giày?

 • A

  39 đôi giày

 • B

  26 đôi giày

 • C

  52 đôi giày

 • D

  13 đôi giày

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

- Tìm số đôi giày bán được trong ngày thứ nhất

- Tìm số đôi giày ngày thứ nhất bán nhiều hơn ngày thứ hai

Lời giải chi tiết :

Ngày thứ nhất cửa hàng bán được số đôi giày là

13 x 4 = 52 (đôi giày)

Ngày thứ hai bán ít hơn ngày thứ nhất số đôi giày là

52 - 13 = 39 (đôi giày)

Đáp số: 39 đôi giày

Câu hỏi 9 :

Hộp thứ nhất có 28 viên bi, hộp thứ hai đựng gấp 4 lần số bi của hộp thứ nhất. Hỏi phải chuyển từ hộp thứ hai sang hộp thứ nhất bao nhiêu viên để hai hộp có số bi bằng nhau?

 • A

  84 viên 

 • B

  42 viên

 • C

  112 viên

 • D

  56 viên

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

- Tìm số viên vi trong hộp thứ hai = Số viên bi trong hộp thứ nhất x 4

- Tìm hiệu số bi của hai hộp

- Số bị cần chuyển sang hộp thứ nhất = Hiệu số bi : 2

Lời giải chi tiết :

Hộp thứ hai đựng số viên bi là

28 x 4 = 112 (viên bi)

Hộp thứ hai nhiều hơn hộp thứ nhất số viên bi là

112 - 28 = 84 (viên bi)

Để hai hộp có số bi bằng nhau thì phải chuyển từ hộp thứ hai sang hộp thứ nhất số viên bi là:

84 : 2 = 42 (viên bi)

Đáp số: 42 viên bi

Câu hỏi 10 :

Có 8 bạn nữ và một số bạn nam tham gia bữa tiệc sinh nhật của Tú. Biết số bạn nam gấp 3 lần số bạn nữ. Hỏi có bao nhiêu bạn nam tham gia bữa tiệc sinh nhật của Tú.

 • A

  11 bạn

 • B

  16 bạn

 • C

  24 bạn

 • D

  32 bạn

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Số bạn nam = Số bạn nữ x 3

Lời giải chi tiết :

Số bạn nam tham gia bữa tiệc sinh nhật của Tú là

8 x 3 = 24 (bạn)

Đáp số: 24 bạn 

Câu hỏi 11 :

Mỗi cái bánh kem có thể mời 6 bạn ăn chung. Hỏi với 9 cái bánh thì có thể mời bao nhiêu bạn ăn chung?

 • A

  30 bạn

 • B

  54 bạn

 • C

  45 bạn

 • D

  48 bạn

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Số bạn ăn bánh = Số bạn ăn mỗi chiếc bánh x số chiếc bánh.

Lời giải chi tiết :

Với 9 cái bánh thì có thể mời số bạn ăn chung là

6 x 9 = 54 (bạn)

Đáp số: 54 bạn

close