Trắc nghiệm: Tìm số hạng. Tìm số bị trừ, tìm số trừ Toán 3 Chân trời sáng tạo

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống.

 

+ 26 = 83

Đáp án của giáo viên lời giải hay

+ 26 = 83

Phương pháp giải :

Muốn tìm một số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng kia.

Lời giải chi tiết :

..... + 26 = 83

83 - 26 = 57

Vậy số cần tìm là 57.

Câu hỏi 2 :
Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Chọn số thích hợp để điền vào ô trống.

44
34
36
38 + ..... = 72
Đáp án của giáo viên lời giải hay
44
34
36
38 +
34
= 72
Phương pháp giải :

Muốn tìm một số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng kia.

Lời giải chi tiết :

38 + .... = 72 

72 - 38 = 34

Vậy số cần tìm là 34.

Câu hỏi 3 :

Một cửa hàng nhập về 282 kg gạo, sau một tuần cửa hàng còn lại 175 kg. Hỏi cửa hàng đã bán bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

 • A

  107 kg

 • B

  97 kg

 • C

  117 kg

 • D

  108 kg

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Số kg gạo đã bán = Số kg gạo cửa hàng có - Số kg gạo còn lại

Lời giải chi tiết :

Cửa hàng đã bán số ki-lô-gam gạo là

282 - 175 = 107 (kg)

Đáp số: 107 kg

Câu hỏi 4 :

Số thích hợp điền vào ô trống lần lượt là:

 

 • A

  92 ; 104

 • B

  92 ; 74

 • C

  102 ;  104                   

 • D

  102, 74 

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

- Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

- Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

Lời giải chi tiết :

Cột thứ nhất: 

54 + 48 = 102

Cột thứ hai:

89 - 15 = 74

Vậy các số cần tìm lần lượt là 102 ; 74

Câu hỏi 5 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống.

Một đàn gà có 120 con gà, trong đó có 56 con gà mái. Đàn gà có số gà trống là

con.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Một đàn gà có 120 con gà, trong đó có 56 con gà mái. Đàn gà có số gà trống là

con.

Phương pháp giải :

Để tìm số gà trống ta lấy số con gà có tất cả trừ đi số gà mái.

Lời giải chi tiết :

Đàn gà có số gà trống là

120 - 56 = 64(con)

Đáp số: 64 con

Câu hỏi 6 :

Kiện hàng thứ nhất nặng 60 kg và nặng hơn kiện hàng thứ hai 36 kg. Hỏi cả hai kiện hàng cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

 • A

  85 kg

 • B

  84 kg

 • C

  96 kg

 • D

  34 kg

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

- Tìm cân nặng của kiện hàng thứ hai

- Tìm cân nặng ở cả hai kiện hàng

Lời giải chi tiết :

Kiện hàng thứ hai nặng số ki-lô-gam là

60 - 36 = 24 (kg)

Cả hai kiện hàng cân nặng số ki-lô-gam là

60 + 24 = 84 (kg)

Đáp số: 84 kg

 

Câu hỏi 7 :

Tổng của hai số là số lẻ bé nhất có ba chữ số khác nhau, số hạng thứ nhất là số tròn chục lớn nhất có hai chữ số. Số hạng thứ hai là:

 • A

  13

 • B

  10

 • C

  20

 • D

  11

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Muốn tìm một số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

Lời giải chi tiết :

Tổng của hai số là số lẻ bé nhất có ba chữ số khác nhau nên tổng của hai số là 103.

Số hạng thứ nhất là số tròn chục lớn nhất có hai chữ số nên số hạng thứ nhất là 90.

Số hạng thứ hai là 103 - 90 = 13.

Câu hỏi 8 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Con hãy điền số thích hợp vào ô trống:

Biết số trừ là 39, hiệu là 54, số bị trừ là 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Biết số trừ là 39, hiệu là 54, số bị trừ là 

Phương pháp giải :

Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

Lời giải chi tiết :

Ta có 54 + 39 = 93.

Vậy ta điền như sau:

Biết số trừ là 39, hiệu là 54, số bị trừ là 93.

Câu hỏi 9 :

Biết số bị trừ là số chẵn lớn nhất có hai chữ số, hiệu là số tròn chục bé nhất có hai chữ số. Vậy số trừ là:

 • A

  80

 • B

  88

 • C

  78

 • D

  90

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

Lời giải chi tiết :

Ta có số bị trừ là số chẵn lớn nhất có hai chữ số nên số bị trừ là 98.

Hiệu là số tròn chục bé nhất có hai chữ số nên hiệu hai số là 10.

Vậy số trừ là là 98 - 10 = 88.

close