Trắc nghiệm: Tìm số hạng. Tìm số bị trừ, tìm số trừ Toán 3 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống.

 

+ 26 = 83

Câu 2 :

Một cửa hàng nhập về 282 kg gạo, sau một tuần cửa hàng còn lại 175 kg. Hỏi cửa hàng đã bán bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

 • A

  107 kg

 • B

  97 kg

 • C

  117 kg

 • D

  108 kg

Câu 3 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống.

90 -

= 37

Câu 4 :

Số thích hợp điền vào ô trống lần lượt là:

 

 • A

  92 ; 104

 • B

  92 ; 74

 • C

  102 ;  104                   

 • D

  102, 74 

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống.

 

+ 26 = 83

Đáp án

+ 26 = 83

Phương pháp giải :

Muốn tìm một số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng kia.

Lời giải chi tiết :

..... + 26 = 83

83 - 26 = 57

Vậy số cần tìm là 57.

Câu 2 :

Một cửa hàng nhập về 282 kg gạo, sau một tuần cửa hàng còn lại 175 kg. Hỏi cửa hàng đã bán bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

 • A

  107 kg

 • B

  97 kg

 • C

  117 kg

 • D

  108 kg

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Số kg gạo đã bán = Số kg gạo cửa hàng có - Số kg gạo còn lại

Lời giải chi tiết :

Cửa hàng đã bán số ki-lô-gam gạo là

282 - 175 = 107 (kg)

Đáp số: 107 kg

Câu 3 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống.

90 -

= 37

Đáp án

90 -

= 37

Phương pháp giải :

Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

Lời giải chi tiết :

90 - .... = 37

90 - 37 = 53

Vậy số cần tìm là 53.

Câu 4 :

Số thích hợp điền vào ô trống lần lượt là:

 

 • A

  92 ; 104

 • B

  92 ; 74

 • C

  102 ;  104                   

 • D

  102, 74 

Đáp án : D

Phương pháp giải :

- Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

- Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

Lời giải chi tiết :

Cột thứ nhất: 

54 + 48 = 102

Cột thứ hai:

89 - 15 = 74

Vậy các số cần tìm lần lượt là 102 ; 74

close