Trắc nghiệm: Tìm thành phần chưa biết của phép tính (tiếp theo) Toán 3 cánh diều

Đề bài

Câu 1 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

5 x 

= 35

Quảng cáo
decumar
Câu 2 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

 

54 : 

= 6

Câu 3 :

Biết $x \times 6 = 102 - 48$. Vậy giá trị của x là:

 • A

  6

 • B

  7

 • C

  8

 • D

  9

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

5 x 

= 35

Đáp án

5 x 

= 35

Phương pháp giải :

Muốn tìm thừa số ta lấy số bị chia chia cho số chia.

Lời giải chi tiết :

5 x ......... = 35

35 : 5 = 7

Vậy số cần điền vào ô trống là 7.

Câu 2 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

 

54 : 

= 6

Đáp án

54 : 

= 6

Phương pháp giải :

Muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương.

Lời giải chi tiết :

54 : .... = 6

54 : 6 = 9

Vậy số cần điền vào ô trống là 9.

Câu 3 :

Biết $x \times 6 = 102 - 48$. Vậy giá trị của x là:

 • A

  6

 • B

  7

 • C

  8

 • D

  9

Đáp án : D

Phương pháp giải :

- Tính giá trị của vế phải

- Để tìm x ta lấy kết quả vừa tìm được chia cho 6.

Lời giải chi tiết :

$x \times 6 = 102 - 48$

$x \times 6 = 54$

$x = 54:6$

$x = 9$

close