Trắc nghiệm: Thực hành xem đồng hồ Toán 3 Cánh diều

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :
Con hãy điền từ/cụm từ/số thích hợp vào các ô trống

Đồng hồ đang chỉ

giờ

phút

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Đồng hồ đang chỉ

giờ

phút

Phương pháp giải :

Xác định số giờ và số phút:

+) Kim giờ chỉ giữa hai số nào thì giờ đúng đọc theo số có giá trị bé hơn.

+) Kim phút: Nhẩm từ số \(12\) đến số mà kim phút đang chỉ có bao nhiêu khoảng, cứ mỗi khoảng giữa hai số liền nhau thì bằng \(5\) phút.

Lời giải chi tiết :

Đồng hồ đang chỉ \(7\) giờ \(15\) phút

Số cần điền vào chỗ trống lần lượt là \(7;\,\,15\).

Câu hỏi 2 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

Minh đá bóng lúc

giờ

phút chiều

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Minh đá bóng lúc

giờ

phút chiều

Phương pháp giải :

Quan sát đồng hồ rồi điền giờ thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết :

Minh đá bóng lúc 4 giờ 40 phút chiều.

Câu hỏi 3 :

Đồng hồ sau chỉ mấy giờ:

 • A

  11 giờ 14 phút

 • B

  11 giờ 15 phút

 • C

  3 giờ 57 phút

 • D

  2 giờ 57 phút

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Quan sát giờ trên đồng hồ rồi chọn đáp án thích hợp.

Lời giải chi tiết :

Đồng hồ chỉ 2 giờ 57 phút.

Câu hỏi 4 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

Nam học bài lúc

giờ

phút sáng

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Nam học bài lúc

giờ

phút sáng

Phương pháp giải :

Quan sát giờ trên đồng hồ rồi điền số thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết :

Nam học bài lúc 9 giờ 13 phút sáng.

Câu hỏi 5 :

Chọn cách đọc phù hợp với đồng hồ sau:

 • A

  11 giờ 35 phút

 • B

  7 giờ 56 phút

 • C

  12 giờ kém 24 phút

 • D

  11 giờ 37 phút

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Quan sát giờ trên đồng hồ rồi chọn cách đọc thích hợp.

Lời giải chi tiết :

Đồng hồ chỉ 11 giờ 36 phút hay 12 giờ kém 24 phút.

Câu hỏi 6 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Đồng hồ đang chỉ:

A. \(3:45\)

B. \(9:20\)

C. \(4:45\)

D. \(4:9\).

Đáp án của giáo viên lời giải hay

A. \(3:45\)

Phương pháp giải :

Quan sát kim giờ và kim phút để xác định số giờ và số phút tương ứng.

Lời giải chi tiết :

Đồng hồ đang chỉ \(3\) giờ \(45\) phút.

Đáp án cần chọn là A.

Câu hỏi 7 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số vào chỗ trống để hoàn thành cách đọc giờ kém sau:

giờ kém

phút.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

giờ kém

phút.

Phương pháp giải :

Cách đọc giờ kém:

- Kim giờ chỉ giữa hai số nào thì đọc giờ với số lớn hơn

- Đếm cách 5 từ số kim phút đang chỉ đến số 12 để xác định số phút cần thêm vào để được giờ nguyên sắp tới.

Lời giải chi tiết :

Kim giờ chỉ ở vị trí giữa số \(8\) và \(9\), chọn giờ sắp tới là \(9\).

Kim phút chỉ vào số \(7\), đếm cách \(5\) từ \(7\) đến số \(12\) cần thêm \(25\) phút nữa để đến \(9\) giờ.

Vậy giờ của đồng hồ đã cho là \(9\) giờ kém \(25\) phút.

Câu hỏi 8 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Mai tập thể dục từ $6$ giờ $50$ phút đến $7$ giờ $15$ phút. Hỏi Mai tập thể dục trong bao nhiêu phút ?

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Mai tập thể dục 

phút.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Mai tập thể dục 

phút.

Phương pháp giải :

- Em nhẩm khoảng thời gian từ $6$ giờ $50$ phút đến $7$ giờ.

- Nhẩm tiếp từ $7$ giờ đến $7$ giờ $15$ phút đã có bao nhiêu phút trôi qua.

- Tính tổng hai khoảng thời gian vừa tìm được.

Lời giải chi tiết :

Mai tập thể dục hết số phút là:

$10 + 15 = 25$ (phút)

Đáp số: $25$ phút

Số cần điền vào chỗ trống là $25$.

Câu hỏi 9 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

Ngày cuối tuần, bạn Lan tham gia buổi dã ngoại cùng các bạn trong lớp. Thời gian xuất phát và đến địa điểm tổ chức dã ngoại như sau:

Thời gian Lan di chuyển đến nơi tổ chức dã ngoại là

giờ

phút

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Thời gian Lan di chuyển đến nơi tổ chức dã ngoại là

giờ

phút

Phương pháp giải :

Quan sát đồng hồ để xác định thời gian xuất phát và đến nơi, từ đó điền số thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết :

Quan sát đồng hồ ta thấy:

Lan xuất phát lúc 7 giờ 10 phút và đến nơi lúc 8 giờ 22 phút.

Vậy thời gian di chuyển đến nơi tổ chức dã ngoại là 1 giờ 12 phút.

Câu hỏi 10 :
Con hãy kéo miếng ghép màu xanh với miếng ghép màu nâu tương ứng để tạo thành đáp án đúng

Ghép đồng hồ điện tử chỉ cùng giờ với đồng hồ kim:

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Phương pháp giải :

- Xem giờ trên từng đồng hồ kim.

- Ghép đồng hồ điện tử chỉ cùng giờ với đồng hồ kim thích hợp.

Lời giải chi tiết :

Theo thứ tự từ trên xuống dưới thì các đồng hồ kim đang chỉ lần lượt là:

a) \(5\) giờ \(10\) phút;

b) \(1\) giờ \(15\) phút;

c) \(6\) giờ \(5\) phút;

d) \(7\) giờ \(40\) phút.

close