Trắc nghiệm Bảng chia 4 Toán 3 Cánh diều

Đề bài

Câu 1 :

Chú chim nào mang phép tính có kết quả lớn hơn 5 và nhỏ hơn 9.

 • A

  Chú chim A

 • B

  Chú chim B

 • C

  Chú chim C

 • D

  Chú chim D

Câu 2 :

Bạn cáo có 32 chiếc kẹo, cáo chia đều số kẹo đó cho 4 bạn gấu. Hỏi mỗi bạn gấu được nhận mấy cái kẹo?

 • A

  6 cái kẹo

 • B

  7 cái kẹo

 • C

  8 cái kẹo

 • D

  9 cái kẹo

Câu 3 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Viết số thích hợp vào ô trống:

4 x

= 32

Câu 4 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

24 : 4 =

Câu 5 :

Phép tính nào dưới đây có kết qủa bé nhất:

 • A

  24 : 4

 • B

  32 : 4

 • C

  16 : 4

 • D

  20 : 4

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Chú chim nào mang phép tính có kết quả lớn hơn 5 và nhỏ hơn 9.

 • A

  Chú chim A

 • B

  Chú chim B

 • C

  Chú chim C

 • D

  Chú chim D

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Tính nhẩm kết quả mỗi phép tính dựa vào bảng chia 4.

Lời giải chi tiết :

Ta có 36 : 4 = 9                 20 : 4 = 5

        28 : 4 = 7                 40 : 4 = 10

Vậy chú chim C mang phép tính có kết quả lớn hơn 5 và nhỏ hơn 9.

Câu 2 :

Bạn cáo có 32 chiếc kẹo, cáo chia đều số kẹo đó cho 4 bạn gấu. Hỏi mỗi bạn gấu được nhận mấy cái kẹo?

 • A

  6 cái kẹo

 • B

  7 cái kẹo

 • C

  8 cái kẹo

 • D

  9 cái kẹo

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Số kẹo của mỗi bạn gấu = Số kẹo có tất cả : Số bạn gấu được nhận kẹo

Lời giải chi tiết :

Mỗi bạn gấu được nhận số cái kẹo là

32 : 4 = 8 (cái kẹo)

Đáp số: 8 cái kẹo

Câu 3 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Viết số thích hợp vào ô trống:

4 x

= 32

Đáp án

4 x

= 32

Phương pháp giải :

Tính nhẩm dựa vào bảng nhân 4 rồi điền số thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết :

Ta có 4 x 8 = 32.

Vậy số cần điền vào ô trống là 8.

Câu 4 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

24 : 4 =

Đáp án

24 : 4 =

Phương pháp giải :

Tính nhẩm dựa vào bảng nhân 4.

Lời giải chi tiết :

Ta có 24 : 4 = 6.

Vậy số cần điền vào ô trống là 6.

Câu 5 :

Phép tính nào dưới đây có kết qủa bé nhất:

 • A

  24 : 4

 • B

  32 : 4

 • C

  16 : 4

 • D

  20 : 4

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Thực hiện tính rồi so sánh kết quả các phép chia và kết luận.

Lời giải chi tiết :

Ta có 24 : 4 = 6

        32 : 4 = 8

        16 : 4 = 4

        20 : 4 = 5

Vậy phép tính 16 : 4 có kết quả bé nhất.

 

close