Trắc nghiệm: Nhiệt độ Toán 3 Cánh diều

Đề bài

Câu 1 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Nhiệt kế chỉ

oC

Câu 2 :

55oC được đọc là:

 • A

  Năm mươi độ xê

 • B

  Năm mươi năm độ xê

 • C

  Năm lăm độ xê

 • D

  Năm mươi lăm độ xê

Câu 3 :

Bảng sau đây cho biết nhiệt độ không khí vào buổi tối trong một ngày ở ba địa phương.

Địa phương có nhiệt độ buổi đêm cao nhất là:

 • A

  Mộc Châu

 • B

  Sa Pa

 • C

  Huế

 • D

  Hà Giang

Câu 4 :

“Bốn mươi mốt độ xê’ được viết là:

 • A

  14oC

 • B

  31       

 • C

  41

 • D

   41oC

Câu 5 :

Nhiệt độ cơ thể của 3 bạn Nam, Minh, Tú lần lượt đo được là 36oC, 39oC, 37oC. Bạn có nhiệt độ cơ thể cao hơn nhiệt độ cơ thể của người bình thường là:

 • A

  Nam

 • B

  Minh

 • C

 • D

  Minh và Tú

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Nhiệt kế chỉ

oC

Đáp án

Nhiệt kế chỉ

oC

Phương pháp giải :

Quan sát mức thủy ngân trên nhiệt kế rồi viết nhiệt độ thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết :

Nhiệt kế chỉ 25oC.

Câu 2 :

55oC được đọc là:

 • A

  Năm mươi độ xê

 • B

  Năm mươi năm độ xê

 • C

  Năm lăm độ xê

 • D

  Năm mươi lăm độ xê

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Đọc các số tự nhiên từ trái sang phải rồi thêm “độ xê”

Lời giải chi tiết :

55oC được đọc là: Năm mươi lăm độ xê.

 

Câu 3 :

Bảng sau đây cho biết nhiệt độ không khí vào buổi tối trong một ngày ở ba địa phương.

Địa phương có nhiệt độ buổi đêm cao nhất là:

 • A

  Mộc Châu

 • B

  Sa Pa

 • C

  Huế

 • D

  Hà Giang

Đáp án : C

Phương pháp giải :

So sánh nhiệt độ ở ba địa phương rồi chọn nơi có nhiệt độ buổi đêm cao nhất.

Lời giải chi tiết :

Địa phương có nhiệt độ buổi đêm cao nhất là Huế.

Câu 4 :

“Bốn mươi mốt độ xê’ được viết là:

 • A

  14oC

 • B

  31       

 • C

  41

 • D

   41oC

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Viết số tự nhiên rồi thêm kí hiệu oC.

Lời giải chi tiết :

“Bốn mươi mốt độ xê’ được viết là 41oC.

Câu 5 :

Nhiệt độ cơ thể của 3 bạn Nam, Minh, Tú lần lượt đo được là 36oC, 39oC, 37oC. Bạn có nhiệt độ cơ thể cao hơn nhiệt độ cơ thể của người bình thường là:

 • A

  Nam

 • B

  Minh

 • C

 • D

  Minh và Tú

Đáp án : B

Phương pháp giải :

So sánh nhiệt độ cơ thể của ba bạn với nhiệt độ cơ thể của người bình thường là 37oC.

Lời giải chi tiết :

Nhiệt độ cơ thể của người bình thường là 37oC.

Bạn có nhiệt độ cơ thể cao hơn nhiệt độ cơ thể của người bình thường là Minh.

close