Trắc nghiệm: Bảng chia 8 Toán 3 Cánh diều

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :
Con hãy điền từ/cụm từ/số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

$56:8 =$

Đáp án của giáo viên lời giải hay

$56:8 =$

Phương pháp giải :

Nhẩm lại bảng chia $8$ vừa học rồi điền số thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết :

$56:8 = 7$

Số cần điền vào chỗ trống là \(7\).

Câu hỏi 2 :
Con hãy điền từ/cụm từ/số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

$64:8:2 = $

Đáp án của giáo viên lời giải hay

$64:8:2 = $

Phương pháp giải :

Biểu thức có chứa các phép chia nên thực hiện từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết :

Ta có: $\begin{array}{l}64:8:2 = 8:2 = 4\end{array}$

Số cần điền vào chỗ trống là: $4$.

Câu hỏi 3 :
Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Ghép các phép tính có kết quả giống nhau:

24 : 3

4 x 10

36 : 4

14 x 4

Đáp án của giáo viên lời giải hay

36 : 4

24 : 3

14 x 4

4 x 10

Phương pháp giải :

Thực hiện tính kết quả các phép nhân, phép chia rồi ghép 2 phép tính có kết quả giống nhau.

Lời giải chi tiết :

Ta ghép như sau:

72 : 8 = 36 : 4

64 : 8 = 24 : 3

8 x 7 = 14 x 4

8 x 5 = 4 x 10

 

Câu hỏi 4 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

72 : 8 x 6 = 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

72 : 8 x 6 = 

Phương pháp giải :

Với biểu thức có chứa phép tính nhân, chia ta thực hiện từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết :

72 : 8 x 6 = 9 x 6 = 54

Vậy số cần điền vào ô trống là 54.

Câu hỏi 5 :

Có 32 bạn đăng kí tham gia chơi kéo co. Mỗi đội gồm 8 bạn. Vậy có bao nhiêu đội tham gia thi kéo co?

 • A

  2 đội

 • B

  4 đội

 • C

  5 đội

 • D

  6 đội

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Số đội kéo co = Số bạn tham gia : Số bạn ở mỗi đội

Lời giải chi tiết :

Số đội tham gia thi kéo co là

32 : 8 = 4 (đội)

Đáp số: 4 đội

 

Câu hỏi 6 :

Giá trị của biểu thức 54 + 8 x 6 là:

 • A

  372     

 • B

  240

 • C

  94

 • D

  102

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Với biểu thức có phép tính cộng và nhân, ta thực hiện phép tính nhân trước, thực hiện phép cộng sau.

Lời giải chi tiết :

54 + 8 x 6 = 54 + 48 = 102

Câu hỏi 7 :

Lấy một số nhân với 8 rồi cộng với 52 thì được số tròn trăm bé nhất. Số đó là:

 • A

  6

 • B

  7

 • C

  8

 • D

  9

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

- Tìm số tròn trăm bé nhất có ba chữ số

- Gọi số cần tìm là x

- Viết biểu thức rồi tính.

Lời giải chi tiết :

Số tròn trăm bé nhất là 100.

Gọi số cần tìm là a. Ta có:

a x 8 + 52 = 100

        a x 8 = 100 - 52

        a x 8 = 48

        a = 48 : 8

        a = 6

Vậy số cần tìm là 6.

Câu hỏi 8 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích thích hợp vào ô trống:

Số điền vào ô trống lần lượt là 

;

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Số điền vào ô trống lần lượt là 

;

Phương pháp giải :

Muốn giảm một số đi một số lần ta lấy số đó chia cho số lần.

Muốn gấp một số lên một số lần ta lấy số đó nhân với số lần.

Lời giải chi tiết :

Câu hỏi 9 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Có 56 cái bánh chia đều vào 8 khay để vào lò nướng. Hỏi mỗi khay có bao nhiêu cái bánh?

Mỗi khay có 

cái bánh.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Mỗi khay có 

cái bánh.

Phương pháp giải :

Số cái bánh ở mỗi khay = Số cái bánh có tất cả : Số khay

Lời giải chi tiết :

Mỗi khay có số cái bánh là

56 : 8 = 7 (cái bánh)

Đáp số: 7 cái bánh

Câu hỏi 10 :

Trong cửa hàng có 72 vị khách. Sau khi một số người rời đi thì số vị khách còn lại trong cửa hàng giảm 8 lần so với ban đầu. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu vị khách?

 • A

  7 người

 • B

  8 người

 • C

  9 người

 • D

  10 người

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Số vị khách còn lại = Số vị khách ban đầu : 8

Lời giải chi tiết :

Số vị khách còn lại trong cửa hàng là

72 : 8 = 9 (người)

Đáp số: 9 người

close