Trắc nghiệm: Tiền Việt Nam Toán 3 Cánh diều

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

Chú lợn trên đựng

đồng

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Chú lợn trên đựng

đồng

Phương pháp giải :

Tính tổng số tiền chú lợn đựng.

Lời giải chi tiết :

Ta có 10 000 + 20 000 + 5 000 = 35 000

Vậy chú lợn đựng 35 000 đồng.

Câu hỏi 2 :

1 kg măng cụt có giá 38 000 đồng, 1 kg nho có giá có 85 000 đồng. Hỏi 1 kg nho có giá cao hơn 1 kg măng cụt là bao nhiêu nghìn đồng?

 • A

  45 000 đồng

 • B

  57 000 đồng

 • C

  47 000 đồng

 • D

  53 000 đồng

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Để tìm đáp án ta lấy giá của 1 kg nho trừ đi giá của 1 kg măng cụt

Lời giải chi tiết :

1 kg nho có giá cao hơn giá của 1 kg măng cụt là 

85 000 - 38 000 = 47 000 (đồng)

Đáp số: 47 000 đồng

 

Câu hỏi 3 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

tờ 20 000 đồng đổi được 1 tờ 100 000 đồng.


1 tờ 50 000 đồng đổi được 1 tờ 20 000 đồng và

tờ 5 000 đồng.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

tờ 20 000 đồng đổi được 1 tờ 100 000 đồng.


1 tờ 50 000 đồng đổi được 1 tờ 20 000 đồng và

tờ 5 000 đồng.

Phương pháp giải :

Em điền số thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết :

5 tờ 20 000 đồng đổi được 1 tờ 100 000 đồng.

1 tờ 50 000 đồng đổi được 1 tờ 20 000 đồng và 6 tờ 5 000 đồng.

Câu hỏi 4 :

Nam có 50 000 đồng. Nam mua 1 chai nước ngọt, 1 chiếc bánh mì kẹp thịt, 1 que kem. Hỏi Nam còn lại bao nhiêu tiền?

 

 • A

  23 000 đồng

 • B

  13 000 đồng

 • C

  21 000 đồng

 • D

  22 nghìn đồng

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

- Tính tổng số tiền Nam đã mua

- Tìm số tiền còn lại

Lời giải chi tiết :

Số tiền Nam cần để mua 1 chai nước ngọt, 1 chiếc bánh mì kẹp thịt, 1 que kem là

9 000 + 20 000 + 8 000 = 37 000 (đồng)

Số tiền Nam còn lại là 

50 000 - 37 000 = 13 000 (đồng)

Đáp số: 13 000 đồng

Câu hỏi 5 :
Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Mai vào một nhà sách và mua 1 quyển truyện giá 18 000 đồng, 1 chiếc chiếc bút chì giá 7 000 đồng, một hộp đựng bút giá 42 000 đồng. Mai đưa cho cô bán hàng tờ 100 000 đồng. Số tiền cô bán hàng có thể đưa lại cho Mai là:

 

Đúng
Sai

Đúng
Sai

Đúng
Sai
Đáp án của giáo viên lời giải hay

Đúng
Sai

Đúng
Sai

Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Tìm số tiền Mai đã mua từ đó tìm số tiền còn lại.

Lời giải chi tiết :

Mai đã mua hết số tiền là

18 000 + 7 000 + 42 000 = 67 000 (đồng)

Cô bán hàng cần trả lại Mai số tiền là

100 000 - 67 000 = 33 000 (đồng)

Đáp số: 33 000 đồng

 

Câu hỏi 6 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống

 

 

 

 

Mỗi hộp bánh có giá 54 000 đồng, mỗi gói kẹo có giá 27 000 đồng. Nhân dịp khai trương, cửa hàng có chương trình khuyến mãi với hóa đơn từ 80 000 đồng trở lên được giảm trực tiếp 6 000 đồng vào hóa đơn thanh toán.

Vậy Bác Hoa muốn mua một hộp bánh và 1 gói kẹo phải trả 

đồng.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Mỗi hộp bánh có giá 54 000 đồng, mỗi gói kẹo có giá 27 000 đồng. Nhân dịp khai trương, cửa hàng có chương trình khuyến mãi với hóa đơn từ 80 000 đồng trở lên được giảm trực tiếp 6 000 đồng vào hóa đơn thanh toán.

Vậy Bác Hoa muốn mua một hộp bánh và 1 gói kẹo phải trả 

đồng.

Phương pháp giải :

Số tiền bác Hoa phải trả = Giá tiền một 1 bánh + giá tiền 1 gói kẹo - 6 000 đồng

Lời giải chi tiết :

Giá tiền của một hộp bánh và một gói kẹo là

54 000 + 27 000 = 81 000 (đồng)

Số tiền bác Hoa phải trả là

81 000 - 6 000 = 75 000 (đồng)

Đáp số: 75 000 đồng

Câu hỏi 7 :

Bạn Tú có 50 000 đồng. Tú muốn mua một số đồ vật trong số các đồ vật sau. Hỏi Tú có thể mua được đồ vật nào dưới đây?

 • A

  Hộp màu, ô tô đồ chơi, bút chì

 • B

  Truyện cổ tích, ô tô đồ chơi

 • C

  Ô tô đồ chơi, bút chì, cục tẩy

 • D

  Truyện cổ tích, hộp bút màu, bút chì

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Tính tổng giá tiền trong mỗi trường hợp rồi chọn trường hợp có tổng giá tiền nhỏ hơn hoặc bằng 50 000 đồng.

Lời giải chi tiết :

Ta thấy 31 000 + 6 000 + 8 000 = 45 000 < 50 000

Vậy Tú có thể mua ô tô đồ chơi, bút chì và cục tẩy.

 

Câu hỏi 8 :

My muốn mua 1 chú gấu bông có giá 89 000 đồng. My có thể lấy các tờ tiền nào trong các trường hợp sau để vừa đúng giá tiền của chú gấu bông.

 • A

  1 tờ 50 000 đồng, 2 tờ 10 000 đồng, 1 tờ 5 000 đồng, 2 tờ 2000 đồng

 • B

  3 tờ 20 000 đồng, 3 tờ 10 000 đồng

 • C

  1 tờ 50 000 đồng, 3 tờ 10 000 đồng, 4 tờ 2 000 đồng, 1 tờ 1 000 đồng

 • D

  3 tờ 20 000 đồng, 2 tờ 10 000 đồng, 1 tờ 5 000 đồng, 1 tờ 2 000 đồng

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Tính tổng số tiền trong mỗi trường hợp rồi chọn đáp án thích hợp.

Lời giải chi tiết :

Chú gấu bông có giá 89 000 đồng nên My có thể lấy các tờ tiền như sau: 1 tờ 50 000 đồng, 3 tờ 10 000 đồng, 4 tờ 2 000 đồng, 1 tờ 1 000 đồng.

Câu hỏi 9 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Vật nào có giá tiền nhiều nhất trong các vật dưới đây?

A. Thước ê ke

B. Kem ốc quế

C. Ô tô đồ chơi

D. Gấu bông

Đáp án của giáo viên lời giải hay

D. Gấu bông

Phương pháp giải :

So sánh giá tiền của từng đồ vật.

- Chọn vật có giá trị cao nhất rồi chọn đáp án tương ứng.

Lời giải chi tiết :

Vì \(3\,000<4\,000<45\,000<60\,000\) nên vật có giá tiền nhiều nhất là gấu bông.

Câu hỏi 10 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Trong ví có 

đồng

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Trong ví có 

đồng

Phương pháp giải :

- Tính tổng các loại tiền có trong ví.

Lời giải chi tiết :

Trong ví sau có số tiền là:

$10\,000 \times 2 + 20\,000 + 50\,000 = 90\,000$ (đồng)

Đáp số: $90\,000$ đồng

Số cần điền vào chỗ trống là: $90\,000$

Câu hỏi 11 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Cái mũ rẻ hơn cái ô số tiền là:

A. $44000$ đồng

B . $54000$ đồng

C. $45000$ đồng

D. $35000$ đồng

Đáp án của giáo viên lời giải hay

C. $45000$ đồng

Phương pháp giải :

Lấy giá tiền của cái ô trừ đi giá tiền của cái mũ.

Lời giải chi tiết :

Cái mũ rẻ hơn cái ô số tiền là:

$70000 - 25000 = 45000$ (đồng)

Đáp số: $45000$ đồng.

close