Trắc nghiệm: Tiền Việt Nam Toán 3 Cánh diều

Đề bài

Câu 1 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

Chú lợn trên đựng

đồng

Câu 2 :

1 kg măng cụt có giá 38 000 đồng, 1 kg nho có giá có 85 000 đồng. Hỏi 1 kg nho có giá cao hơn 1 kg măng cụt là bao nhiêu nghìn đồng?

 • A

  45 000 đồng

 • B

  57 000 đồng

 • C

  47 000 đồng

 • D

  53 000 đồng

Câu 3 :

Bạn Tú có 50 000 đồng. Tú muốn mua một số đồ vật trong số các đồ vật sau. Hỏi Tú có thể mua được đồ vật nào dưới đây?

 • A

  Hộp màu, ô tô đồ chơi, bút chì

 • B

  Truyện cổ tích, ô tô đồ chơi

 • C

  Ô tô đồ chơi, bút chì, gọt bút chì

 • D

  Truyện cổ tích, hộp bút màu, bút chì

Câu 4 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Vật nào có giá tiền nhiều nhất trong các vật dưới đây?

A. Thước ê ke

B. Kem ốc quế

C. Ô tô đồ chơi

D. Gấu bông

Câu 5 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Trong ví có 

đồng

Câu 6 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Cái mũ rẻ hơn cái ô số tiền là:

A. $44000$ đồng

B . $54000$ đồng

C. $45000$ đồng

D. $35000$ đồng

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

Chú lợn trên đựng

đồng

Đáp án

Chú lợn trên đựng

đồng

Phương pháp giải :

Tính tổng số tiền chú lợn đựng.

Lời giải chi tiết :

Ta có 10 000 + 20 000 + 5 000 = 35 000

Vậy chú lợn đựng 35 000 đồng.

Câu 2 :

1 kg măng cụt có giá 38 000 đồng, 1 kg nho có giá có 85 000 đồng. Hỏi 1 kg nho có giá cao hơn 1 kg măng cụt là bao nhiêu nghìn đồng?

 • A

  45 000 đồng

 • B

  57 000 đồng

 • C

  47 000 đồng

 • D

  53 000 đồng

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Để tìm đáp án ta lấy giá của 1 kg nho trừ đi giá của 1 kg măng cụt

Lời giải chi tiết :

1 kg nho có giá cao hơn giá của 1 kg măng cụt là 

85 000 - 38 000 = 47 000 (đồng)

Đáp số: 47 000 đồng

 

Câu 3 :

Bạn Tú có 50 000 đồng. Tú muốn mua một số đồ vật trong số các đồ vật sau. Hỏi Tú có thể mua được đồ vật nào dưới đây?

 • A

  Hộp màu, ô tô đồ chơi, bút chì

 • B

  Truyện cổ tích, ô tô đồ chơi

 • C

  Ô tô đồ chơi, bút chì, gọt bút chì

 • D

  Truyện cổ tích, hộp bút màu, bút chì

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Tính tổng giá tiền trong mỗi trường hợp rồi chọn trường hợp có tổng giá tiền nhỏ hơn hoặc bằng 50 000 đồng.

Lời giải chi tiết :

Ta thấy 31 000 + 6 000 + 8 000 = 45 000 < 50 000

Vậy Tú có thể mua ô tô đồ chơi, bút chì và cục tẩy.

 

Câu 4 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Vật nào có giá tiền nhiều nhất trong các vật dưới đây?

A. Thước ê ke

B. Kem ốc quế

C. Ô tô đồ chơi

D. Gấu bông

Đáp án

D. Gấu bông

Phương pháp giải :

So sánh giá tiền của từng đồ vật.

- Chọn vật có giá trị cao nhất rồi chọn đáp án tương ứng.

Lời giải chi tiết :

Vì \(3\,000<4\,000<45\,000<60\,000\) nên vật có giá tiền nhiều nhất là gấu bông.

Câu 5 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Trong ví có 

đồng

Đáp án

Trong ví có 

đồng

Phương pháp giải :

- Tính tổng các loại tiền có trong ví.

Lời giải chi tiết :

Trong ví sau có số tiền là:

$10\,000 \times 2 + 20\,000 + 50\,000 = 90\,000$ (đồng)

Đáp số: $90\,000$ đồng

Số cần điền vào chỗ trống là: $90\,000$

Câu 6 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Cái mũ rẻ hơn cái ô số tiền là:

A. $44000$ đồng

B . $54000$ đồng

C. $45000$ đồng

D. $35000$ đồng

Đáp án

C. $45000$ đồng

Phương pháp giải :

Lấy giá tiền của cái ô trừ đi giá tiền của cái mũ.

Lời giải chi tiết :

Cái mũ rẻ hơn cái ô số tiền là:

$70000 - 25000 = 45000$ (đồng)

Đáp số: $45000$ đồng.

close