Trắc nghiệm Bài 61. Luật bảo vệ môi trường - Sinh 9

Đề bài

Câu 1 :

Hành động nào sau đây làm suy thoái môi trường:

 • A

  Trồng cây trên đồi trọc

 • B

  Phun thuốc trừ sâu hóa học

 • C

  Không chặt phá rừng bừa bãi

 • D

  Quy hoạch bãi rác

Câu 2 :

Luật Bảo vệ môi trường quy định việc bảo vệ môi trường nhằm

 • A

  Bảo vệ sự đa dạng các hệ sinh thái

 • B

  Bảo vệ sức khỏe của nhân dân, phục vụ sự phát triển lâu bền của đất nước và góp phần bảo vệ môi trường trong khu vực toàn cầu

 • C

  Bảo vệ môi trường không khí

 • D

  Bảo vệ các tài nguyên thiên nhiên

Câu 3 :

 Đối với động vật hoang dã, luật bảo vệ môi trường qui định:

 • A

  Không săn bắt động vật non

 • B

  Nghiêm cấm đánh bắt

 • C

  Vừa đánh bắt, vừa nuôi phục hồi

 • D

  Chỉ được săn bắt thú lớn

Câu 4 :

Đối với chất thải công nghiệp và sinh hoạt, luật bảo vệ môi trường qui định:

 • A

  Có thể đưa trực tiếp ra môi trường

 • B

  Có thể tự do chuyên chở chất thải từ nơi này sang nơi khác

 • C

  Các tổ chức, cá nhân phải có trách nhiệm xử lí chất thải bằng công nghệ thích hợp

 • D

  Chôn vào đất

Câu 5 :

Luật Bảo vệ môi trường qui định: "Cần quy hoạch bãi rác thải nghiêm cấm đổ chất thải độc hại ra môi trường" có tác dụng gì ?

 • A

  Chất thải được thu gom lại đúng chỗ và được xử lí, không gây ô nhiễm môi trường

 • B

  Động vật hoang dã bị khai thác đến cạn kiệt

 • C

  Khai thác tài nguyên khoáng sản không có kế hoạch

 • D

  Khai thác tài nguyên biển không có kế hoạch

Câu 6 :

Đối với việc sử dụng đất sản xuất, Luật Bảo vệ môi trường quy định cho người được sử dụng là:

 • A

  Được tự do thay đổi thực trạng của đất

 • B

  Được tự do thay đổi mục đích sử dụng

 • C

  Có quy hoạch sử dụng đất hợp lí và có kế hoạch cải tạo đất

 • D

  Tự do sang nhượng đất

Câu 7 :

Trách nhiệm của cá nhân khi gây ra sự cố môi trường là:

 • A

  Phải nộp phạt cho chính quyền sở tại hoặc tổ chức quản lí môi trường của địa phương.

 • B

  Phải thay đổi công nghệ sản xuất không gây ô nhiễm môi trường

 • C

  Phải có trách nhiệm bồi thường, khắc phục hậu quả về mặt môi trường

 • D

  Phải di dời cơ sở sản xuất ra khỏi nơi có dân cư

Câu 8 :

Chọn từ phù hợp trong số các từ cho sẵn và điền vào chỗ trống trong câu sau: "Giữ gìn cải tạo thiên nhiên là…..của mỗi chúng ta".

 • A

  kinh nghiệm

 • B

  trách nhiệm

 • C

  sở thích

 • D

  điều kiện

Câu 9 :

Chúng ta cần phải làm gì để thực hiện Luật Bảo vệ môi trường:

 • A

  Thành lập đội cảnh sát môi trường

 • B

  Mỗi người dân phải tìm hiểu luật và tự giác thực hiện

 • C

  Xây dựng môi trường “Xanh, sạch, đẹp”

 • D

  Quy hoạch và sử dụng kế hoạch có hiệu quả đất đai

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Hành động nào sau đây làm suy thoái môi trường:

 • A

  Trồng cây trên đồi trọc

 • B

  Phun thuốc trừ sâu hóa học

 • C

  Không chặt phá rừng bừa bãi

 • D

  Quy hoạch bãi rác

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Phun thuốc trừ sâu hóa học làm suy thoái môi trường.

Câu 2 :

Luật Bảo vệ môi trường quy định việc bảo vệ môi trường nhằm

 • A

  Bảo vệ sự đa dạng các hệ sinh thái

 • B

  Bảo vệ sức khỏe của nhân dân, phục vụ sự phát triển lâu bền của đất nước và góp phần bảo vệ môi trường trong khu vực toàn cầu

 • C

  Bảo vệ môi trường không khí

 • D

  Bảo vệ các tài nguyên thiên nhiên

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Luật bảo vệ môi trường được ban hành nhằm điều chỉnh hành vi của cả xã hội để ngăn chặn, khắc phục các hậu quả xấu do hoạt động của con người và thiên nhiên gây ra cho môi trường tự nhiên → Bảo vệ sức khỏe của nhân dân, phục vụ sự phát triển lâu bền của đất nước và góp phần bảo vệ môi trường trong khu vực toàn cầu.

Câu 3 :

 Đối với động vật hoang dã, luật bảo vệ môi trường qui định:

 • A

  Không săn bắt động vật non

 • B

  Nghiêm cấm đánh bắt

 • C

  Vừa đánh bắt, vừa nuôi phục hồi

 • D

  Chỉ được săn bắt thú lớn

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Đối với động vật hoang dã, luật bảo vệ môi trường qui định nghiêm cấm đánh bắt.

Câu 4 :

Đối với chất thải công nghiệp và sinh hoạt, luật bảo vệ môi trường qui định:

 • A

  Có thể đưa trực tiếp ra môi trường

 • B

  Có thể tự do chuyên chở chất thải từ nơi này sang nơi khác

 • C

  Các tổ chức, cá nhân phải có trách nhiệm xử lí chất thải bằng công nghệ thích hợp

 • D

  Chôn vào đất

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Đối với chất thải công nghiệp và sinh hoạt, luật bảo vệ môi trường qui định các tổ chức, cá nhân phải có trách nhiệm xử lí chất thải bằng công nghệ thích hợp.

Câu 5 :

Luật Bảo vệ môi trường qui định: "Cần quy hoạch bãi rác thải nghiêm cấm đổ chất thải độc hại ra môi trường" có tác dụng gì ?

 • A

  Chất thải được thu gom lại đúng chỗ và được xử lí, không gây ô nhiễm môi trường

 • B

  Động vật hoang dã bị khai thác đến cạn kiệt

 • C

  Khai thác tài nguyên khoáng sản không có kế hoạch

 • D

  Khai thác tài nguyên biển không có kế hoạch

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Quy hoạch bãi rác thải nghiêm cấm đổ chất thải độc hại ra môi trường giúp chất thải được thu gom lại đúng chỗ và được xử lí, không gây ô nhiễm môi trường.

Câu 6 :

Đối với việc sử dụng đất sản xuất, Luật Bảo vệ môi trường quy định cho người được sử dụng là:

 • A

  Được tự do thay đổi thực trạng của đất

 • B

  Được tự do thay đổi mục đích sử dụng

 • C

  Có quy hoạch sử dụng đất hợp lí và có kế hoạch cải tạo đất

 • D

  Tự do sang nhượng đất

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Luật Bảo vệ môi trường quy định cho người sử dụng đất cần có quy hoạch sử dụng đất hợp lí và có kế hoạch cải tạo đất.

Câu 7 :

Trách nhiệm của cá nhân khi gây ra sự cố môi trường là:

 • A

  Phải nộp phạt cho chính quyền sở tại hoặc tổ chức quản lí môi trường của địa phương.

 • B

  Phải thay đổi công nghệ sản xuất không gây ô nhiễm môi trường

 • C

  Phải có trách nhiệm bồi thường, khắc phục hậu quả về mặt môi trường

 • D

  Phải di dời cơ sở sản xuất ra khỏi nơi có dân cư

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Khi gây ra sự cố môi trường, cá nhân phải có trách nhiệm bồi thường, khắc phục hậu quả về mặt môi trường.

Câu 8 :

Chọn từ phù hợp trong số các từ cho sẵn và điền vào chỗ trống trong câu sau: "Giữ gìn cải tạo thiên nhiên là…..của mỗi chúng ta".

 • A

  kinh nghiệm

 • B

  trách nhiệm

 • C

  sở thích

 • D

  điều kiện

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Giữ gìn cải tạo thiên nhiên là trách nhiệm của mỗi chúng ta

Câu 9 :

Chúng ta cần phải làm gì để thực hiện Luật Bảo vệ môi trường:

 • A

  Thành lập đội cảnh sát môi trường

 • B

  Mỗi người dân phải tìm hiểu luật và tự giác thực hiện

 • C

  Xây dựng môi trường “Xanh, sạch, đẹp”

 • D

  Quy hoạch và sử dụng kế hoạch có hiệu quả đất đai

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Để chấp hành Luật Bảo vệ môi trường, mỗi người dân phải tìm hiểu luật và tự giác thực hiện.

close