Trắc nghiệm Bài 59. Khôi phục môi trường và gìn giữ thiên nhiên hoang dã - Sinh 9

Đề bài

Câu 1 :

 Vì sao việc giữ gìn thiên nhiên hoang dã là góp phần giữ cân bằng sinh thái?

 • A

  Bảo vệ các loại động vật hoang dã

 • B

  Bảo vệ môi trường sống của sinh vật

 • C

  Bảo vệ tài nguyên thực vật rừng

 • D

  Giữ gìn thiên nhiên hoang dã là bảo vệ đa dạng sinh học, bảo vệ được các loài sinh vật hoang dã và môi trường sống của chúng, là cơ sở để duy trì cân bằng sinh thái

Câu 2 :

 Để bảo vệ thiên nhiên hoang dã, cần ngăn chặn hoạt động nào dưới đây?

 • A

  Trồng cây, gây rừng để tạo môi trường sống cho động vật hoang dã

 • B

  Săn bắt thú hoang dã, quí hiếm

 • C

  Xây dựng các khu bảo tồn, rừng đầu nguồn

 • D

  Bảo vệ rừng già, rừng đầu nguồn

Câu 3 :

Biện pháp dưới đây góp phần vào việc bảo vệ nguồn tài nguyên hoang dã là:

 • A

  Không cày xới đất để làm ruộng nương trên sườn đồi dốc để tránh sạt lở, xói mòn

 • B

  Đẩy mạnh việc thuần hoá động, thực vật, lai tạo các dạng động, thực vật mới có chất lượng và chống chịu tốt

 • C

  Xây dựng các khu bảo tồn thiên nhiên

 • D

  Các biện pháp trên đều đúng

Câu 4 :

Công nghệ sinh học đóng vai trò quan trọng như thế nào trong việc bảo vệ tài nguyên sinh vật:

 • A

  Bảo tồn nguồn gen quý hiếm

 • B

  Tạo ra nhiều giống mới

 • C

  Lưu giữ và nhân nhanh nhiều giống quý hiếm.

 • D

  Đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của con người

Câu 5 :

Các loài rùa biển đang bị săn lùng lấy mai làm đồ mĩ nghệ, số lượng rùa còn lại rất ít, chúng ta cần bảo vệ loài rùa biển như thế nào?

 • A

  Bảo vệ các bãi cát là bãi đẻ của rùa biển và vận động người dân không đánh bắt rùa biển

 • B

  Tổ chức cho nhân dân nuôi rùa

 • C

  Không lấy trứng rùa

 • D

  Chỉ khai thác rùa ngoài thời gian sinh sản

Câu 6 :

Đối với những vùng đất trồng, đồi núi trọc thì biện pháp chủ yếu và cần thiết nhất là:

 • A

  Trồng cây, gây rừng

 • B

  Tiến hành chăn thả gia súc

 • C

  Cày xới để làm nương, rẫy sản xuất cây lương thực

 • D

  Làm nhà ở

Câu 7 :

Vai trò của việc trồng cây gây rừng trên vùng đồi trọc, đất trống là:

 • A

  Hạn chế xói mòn, lũ lụt, cải tạo khí hậu

 • B

  Cho ta nhiều gỗ

 • C

  Phủ xanh vùng đất trống

 • D

  Bảo vệ các loài động vật

Câu 8 :

Để bảo vệ hệ sinh thái nông nghiệp, biện pháp cần làm là:

 • A

  Không lạm dụng thuốc trừ sâu trên đồng ruộng

 • B

  Tăng cường bón thật nhiều phân bón hoá học cho cây trồng

 • C

  Dùng thuốc diệt cỏ để phòng trừ cỏ dại

 • D

  Cả 3 biện pháp nêu trên

Câu 9 :

 Chọn câu sai trong các câu sau đây:

 • A

  Việc bảo vệ rừng và cây xanh có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ đất, nước và các tài nguyen sinh vật khác

 • B

  Thảm thực vật có tác dụng chống xói mòn đất, giữ ẩm cho đất. Thực vật còn là thức ăn và nơi ở cho nhiều loài sinh vật khác nhau

 • C

  Mọi người và mọi quốc gia đều có trách nhiệm trong việc giữ gìn và cải tạo thiên nhiên

 • D

  Giữ gìn và cải tạo thiên nhiên chỉ là trách nhiệm của chính phủ các nước

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

 Vì sao việc giữ gìn thiên nhiên hoang dã là góp phần giữ cân bằng sinh thái?

 • A

  Bảo vệ các loại động vật hoang dã

 • B

  Bảo vệ môi trường sống của sinh vật

 • C

  Bảo vệ tài nguyên thực vật rừng

 • D

  Giữ gìn thiên nhiên hoang dã là bảo vệ đa dạng sinh học, bảo vệ được các loài sinh vật hoang dã và môi trường sống của chúng, là cơ sở để duy trì cân bằng sinh thái

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Giữ gìn thiên nhiên hoang dã là bảo vệ đa dạng sinh học, bảo vệ được các loài sinh vật hoang dã và môi trường sống của chúng, là cơ sở để duy trì cân bằng sinh thái.

Câu 2 :

 Để bảo vệ thiên nhiên hoang dã, cần ngăn chặn hoạt động nào dưới đây?

 • A

  Trồng cây, gây rừng để tạo môi trường sống cho động vật hoang dã

 • B

  Săn bắt thú hoang dã, quí hiếm

 • C

  Xây dựng các khu bảo tồn, rừng đầu nguồn

 • D

  Bảo vệ rừng già, rừng đầu nguồn

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Để bảo vệ thiên nhiên hoang dã, cần ngăn chặn săn bắt thú hoang dã, quí hiếm.

Câu 3 :

Biện pháp dưới đây góp phần vào việc bảo vệ nguồn tài nguyên hoang dã là:

 • A

  Không cày xới đất để làm ruộng nương trên sườn đồi dốc để tránh sạt lở, xói mòn

 • B

  Đẩy mạnh việc thuần hoá động, thực vật, lai tạo các dạng động, thực vật mới có chất lượng và chống chịu tốt

 • C

  Xây dựng các khu bảo tồn thiên nhiên

 • D

  Các biện pháp trên đều đúng

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Các biện pháp A, B, C đều góp phần vào việc bảo vệ nguồn tài nguyên hoang dã

Câu 4 :

Công nghệ sinh học đóng vai trò quan trọng như thế nào trong việc bảo vệ tài nguyên sinh vật:

 • A

  Bảo tồn nguồn gen quý hiếm

 • B

  Tạo ra nhiều giống mới

 • C

  Lưu giữ và nhân nhanh nhiều giống quý hiếm.

 • D

  Đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của con người

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Công nghệ sinh học giúp lưu giữ và nhân nhanh nhiều giống quý hiếm.

Câu 5 :

Các loài rùa biển đang bị săn lùng lấy mai làm đồ mĩ nghệ, số lượng rùa còn lại rất ít, chúng ta cần bảo vệ loài rùa biển như thế nào?

 • A

  Bảo vệ các bãi cát là bãi đẻ của rùa biển và vận động người dân không đánh bắt rùa biển

 • B

  Tổ chức cho nhân dân nuôi rùa

 • C

  Không lấy trứng rùa

 • D

  Chỉ khai thác rùa ngoài thời gian sinh sản

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Để bảo vệ các loài rùa biển chúng ta cần bảo vệ các bãi cát là bãi đẻ của rùa biển và vận động người dân không đánh bắt rùa biển.

Câu 6 :

Đối với những vùng đất trồng, đồi núi trọc thì biện pháp chủ yếu và cần thiết nhất là:

 • A

  Trồng cây, gây rừng

 • B

  Tiến hành chăn thả gia súc

 • C

  Cày xới để làm nương, rẫy sản xuất cây lương thực

 • D

  Làm nhà ở

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Đối với đất trống, đồi núi trọc thì việc trồng cây gây rừng là biện pháp chủ yếu và cần thiết nhất

Câu 7 :

Vai trò của việc trồng cây gây rừng trên vùng đồi trọc, đất trống là:

 • A

  Hạn chế xói mòn, lũ lụt, cải tạo khí hậu

 • B

  Cho ta nhiều gỗ

 • C

  Phủ xanh vùng đất trống

 • D

  Bảo vệ các loài động vật

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Trồng cây gây rừng trên vùng đồi trọc, đất trống hạn chế xói mòn, lũ lụt, cải tạo khí hậu.

Câu 8 :

Để bảo vệ hệ sinh thái nông nghiệp, biện pháp cần làm là:

 • A

  Không lạm dụng thuốc trừ sâu trên đồng ruộng

 • B

  Tăng cường bón thật nhiều phân bón hoá học cho cây trồng

 • C

  Dùng thuốc diệt cỏ để phòng trừ cỏ dại

 • D

  Cả 3 biện pháp nêu trên

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Để bảo vệ hệ sinh thái nông nghiệp không lạm dụng thuốc trừ sâu trên đồng ruộng.

Câu 9 :

 Chọn câu sai trong các câu sau đây:

 • A

  Việc bảo vệ rừng và cây xanh có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ đất, nước và các tài nguyen sinh vật khác

 • B

  Thảm thực vật có tác dụng chống xói mòn đất, giữ ẩm cho đất. Thực vật còn là thức ăn và nơi ở cho nhiều loài sinh vật khác nhau

 • C

  Mọi người và mọi quốc gia đều có trách nhiệm trong việc giữ gìn và cải tạo thiên nhiên

 • D

  Giữ gìn và cải tạo thiên nhiên chỉ là trách nhiệm của chính phủ các nước

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

D sai, Mọi người và mọi quốc gia đều có trách nhiệm trong việc giữ gìn và cải tạo thiên nhiên

close