Trắc nghiệm Bài 42. Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật - Sinh 9

Đề bài

Câu 1 :

Hoạt động nào dưới đây của cây xanh chịu ảnh hưởng bởi ánh sáng:

 • A

  Hô hấp

 • B

  Quang hợp

 • C

  Thoát hơi nước

 • D

  Cả 3 hoạt động trên

Câu 2 :

Ánh sáng ảnh hưởng tới đời sống thực vật như thế nào?

 • A

  Làm thay đổi hình thái bên ngoài của thân, lá và khả năng quang hợp của thực vật.

 • B

  Làm thay đổi các quá trình sinh lí quang hợp, hô hấp.

 • C

  Làm thay đổi những đặc điềm hình thái và hoạt động sinh lí của thực vật

 • D

  Làm thay đổi đặc điểm hình thái của thân, lá và khả năng hút nước của rễ

Câu 3 :

Hiện tượng tỉa cành tự nhiên là do?

 • A

  Các cành chết do bị tổn thương.

 • B

  Các cành quá dài nên bị gãy

 • C

  Các cành không tiếp xúc được với ánh sáng, không quang hợp được

 • D

  Cây mọc dày quá, làm một số cây bị yếu và chết đi.

Câu 4 :

Tuỳ theo khả năng thích nghi của thực vật với nhân tố ánh sáng, người ta chia thực vật làm 2 nhóm là:

 • A

  Nhóm kị sáng và nhóm kị bóng

 • B

  Nhóm ưa sáng và nhóm kị bóng

 • C

  Nhóm kị sáng và nhóm ưa bóng

 • D

  Nhóm ưa sáng và nhóm ưa bóng

Câu 5 :

Cây ưa sáng thường sống nơi nào?

 • A

  Nơi nhiều ánh sáng tán xạ.

 • B

  Nơi có cường độ chiếu sáng trung bình,

 • C

  Nơi quang đãng

 • D

  Nơi khô hạn.

Câu 6 :

 Loài thực vật dưới đây thuộc nhóm ưa sáng là:

 • A

  Cây lúa

 • B

  Cây ngô

 • C

  Cây phi lao

 • D

  Cả A, B và C đều đúng

Câu 7 :

Lá cây ưa sáng có đặc điểm hình thái như thế nào?

 • A

  Phiến lá rộng, màu xanh sẫm.

 • B

  Phiến lá dày, rộng, màu xanh nhạt.

 • C

  Phiến lá hẹp, dày, màu xanh nhạt.

 • D

  Phiến lá hẹp. mòng, màu xanh sẫm

Câu 8 :

Cây thông mọc riêng rẽ nơi quang đãng thường có tán rộng hơn cây thông mọc xen nhau trong rừng vì

 • A

  Ánh sáng mặt trời tập trung chiếu vào cành cây phía trên

 • B

  Cây có nhiều chất dinh dưỡng.

 • C

  Ánh sáng mặt trời chiếu được đến các phía của cây

 • D

  Cây có nhiều chất dinh dưỡng và phần ngọn của cây nhận nhiều ánh sáng.

Câu 9 :

Nếu ánh sáng tác động vào cây xanh từ một phía nhất định, sau một thời gian cây mọc như thế nào?

 • A

  Cây vẫn mọc thẳng.

 • B

  Cây luôn quay về phía mặt trời.

 • C

  Ngọn cây rũ xuống.

 • D

  Ngọn cây sẽ mọc cong về phía có nguồn sáng.

Câu 10 :

Khi chuyển những cây đang sống trong bóng râm ra sống nơi có cường độ chiếu sáng mạnh thì khả năng sống của chúng như thế nào?

 • A

  Vẫn sinh trưởng và phát triển bình thường

 • B

  Khả năng sống tăng mạnh

 • C

  Khả năng sống bị giảm, nhiều khi bị chết

 • D

  Không thể sống được.

Câu 11 :

Ứng dụng sự thích nghi của cây trồng đối với nhân tố ánh sáng, người ta trồng xen các loại cây theo trinh tự sau

 • A

  Cây ưa bóng trồng trước, cây ưa sáng trồng sau.

 • B

  Cây ưa sáng trồng trước, cây ưa bóng trồng sau.

 • C

  Trồng đồng thời nhiều loại cây

 • D

  Tuỳ theo mùa mà trồng cây ưa sáng hoặc cây ưa bóng trước.

Câu 12 :

Vai trò quan trọng nhất của ánh sáng đối với động vật là

 • A

  Kiếm mồi.

 • B

  Nhận biết các vật

 • C

  Định hướng di chuyển trong không gian.

 • D

  Sinh sản.

Câu 13 :

 Tuỳ theo khả năng thích nghi của động vật với ánh sáng, người ta phân chia chúng thành 2 nhóm động vật là:

 • A

  Nhóm động vật ưa bóng và nhóm ưa tối

 • B

  Nhóm động vật ưa sáng và nhóm kị tối

 • C

  Nhóm động vật ưa sáng và nhóm ưa tối

 • D

  Nhóm động vật kị sáng và nhóm kị tối

Câu 14 :

Động vật nào sau đây là động vật ưa sáng?

 • A

  Thằn lằn

 • B

  Muỗi

 • C

  Dơi

 • D

  Cả A, B và C đều đúng

Câu 15 :

Vào buổi trưa và đầu giờ chiều, tư thế nằm phơi nắng của thằn lằn bóng đuôi dài như thế nào?

 • A

  Luân phiên thay đổi tư thế phơi nắng theo hướng nhất định

 • B

  Tư thế nằm phơi nắng không phụ thuộc vào cường độ chiếu sáng của mặt trời

 • C

  Phơi nắng nằm theo hướng tránh bớt ánh nắng chiếu vào cơ thể.

 • D

  Phơi nắng theo hướng bề mặt cơ thể hấp thu nhiều năng lượng ánh sáng mặt trời.

Câu 16 :

Điều nào sau đây đúng khi nói về chim cú mèo?

 • A

  Là loài động vật biến nhiệt

 • B

  Tìm mồi vào buổi sáng sớm

 • C

  Chỉ ăn thức ăn thực vật và côn trùng

 • D

  Tìm mồi vào ban đêm

Câu 17 :

 Các loài thú sau đây hoạt động vào ban đêm là:

 • A

  Chồn, dê, cừu

 • B

  Trâu, bò, dơi

 • C

  Cáo, sóc, dê

 • D

  Dơi, chồn, sóc

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Hoạt động nào dưới đây của cây xanh chịu ảnh hưởng bởi ánh sáng:

 • A

  Hô hấp

 • B

  Quang hợp

 • C

  Thoát hơi nước

 • D

  Cả 3 hoạt động trên

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Cả 3 hoạt động hô hấp, quang hợp, thoát hơi nước của cây xanh đều chịu ảnh hưởng bởi ánh sáng

Câu 2 :

Ánh sáng ảnh hưởng tới đời sống thực vật như thế nào?

 • A

  Làm thay đổi hình thái bên ngoài của thân, lá và khả năng quang hợp của thực vật.

 • B

  Làm thay đổi các quá trình sinh lí quang hợp, hô hấp.

 • C

  Làm thay đổi những đặc điềm hình thái và hoạt động sinh lí của thực vật

 • D

  Làm thay đổi đặc điểm hình thái của thân, lá và khả năng hút nước của rễ

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Ánh sáng làm thay đổi những đặc điềm hình thái và hoạt động sinh lí của thực vật.

Câu 3 :

Hiện tượng tỉa cành tự nhiên là do?

 • A

  Các cành chết do bị tổn thương.

 • B

  Các cành quá dài nên bị gãy

 • C

  Các cành không tiếp xúc được với ánh sáng, không quang hợp được

 • D

  Cây mọc dày quá, làm một số cây bị yếu và chết đi.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Hiện tượng tỉa cành tự nhiên là do các cành không tiếp xúc được với ánh sáng, không quang hợp được, tiêu tốn nhiều năng lượng.

Câu 4 :

Tuỳ theo khả năng thích nghi của thực vật với nhân tố ánh sáng, người ta chia thực vật làm 2 nhóm là:

 • A

  Nhóm kị sáng và nhóm kị bóng

 • B

  Nhóm ưa sáng và nhóm kị bóng

 • C

  Nhóm kị sáng và nhóm ưa bóng

 • D

  Nhóm ưa sáng và nhóm ưa bóng

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Thực vật được chia thành 2 nhóm khác nhau tùy thuộc vào khả năng thích nghi với điều kiện chiếu sáng:

+ Thực vật ưa sáng

+ Thực vật ưa bóng

Câu 5 :

Cây ưa sáng thường sống nơi nào?

 • A

  Nơi nhiều ánh sáng tán xạ.

 • B

  Nơi có cường độ chiếu sáng trung bình,

 • C

  Nơi quang đãng

 • D

  Nơi khô hạn.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Cây ưa sáng thường sống nơi quang đãng.

Câu 6 :

 Loài thực vật dưới đây thuộc nhóm ưa sáng là:

 • A

  Cây lúa

 • B

  Cây ngô

 • C

  Cây phi lao

 • D

  Cả A, B và C đều đúng

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Thực vật ưa sáng: những cây sống nơi quang đãng

Lời giải chi tiết :

Thực vật ưa sáng: những cây sống nơi quang đãng: cây ngô, phi lao, lúa …

Câu 7 :

Lá cây ưa sáng có đặc điểm hình thái như thế nào?

 • A

  Phiến lá rộng, màu xanh sẫm.

 • B

  Phiến lá dày, rộng, màu xanh nhạt.

 • C

  Phiến lá hẹp, dày, màu xanh nhạt.

 • D

  Phiến lá hẹp. mòng, màu xanh sẫm

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Thực vật ưa sáng: những cây sống nơi quang đãng

Lời giải chi tiết :

Lá cây ưa sáng có phiến lá hẹp, dày, màu xanh nhạt.

Câu 8 :

Cây thông mọc riêng rẽ nơi quang đãng thường có tán rộng hơn cây thông mọc xen nhau trong rừng vì

 • A

  Ánh sáng mặt trời tập trung chiếu vào cành cây phía trên

 • B

  Cây có nhiều chất dinh dưỡng.

 • C

  Ánh sáng mặt trời chiếu được đến các phía của cây

 • D

  Cây có nhiều chất dinh dưỡng và phần ngọn của cây nhận nhiều ánh sáng.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Cây thông mọc riêng rẽ nơi quang đãng thường có tán rộng hơn cây thông mọc xen nhau trong rừng vì ánh sáng mặt trời chiếu được đến các phía của cây

Câu 9 :

Nếu ánh sáng tác động vào cây xanh từ một phía nhất định, sau một thời gian cây mọc như thế nào?

 • A

  Cây vẫn mọc thẳng.

 • B

  Cây luôn quay về phía mặt trời.

 • C

  Ngọn cây rũ xuống.

 • D

  Ngọn cây sẽ mọc cong về phía có nguồn sáng.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Nếu ánh sáng tác động vào cây xanh từ một phía nhất định, sau một thời gian ngọn cây sẽ mọc cong về phía có nguồn sáng

Câu 10 :

Khi chuyển những cây đang sống trong bóng râm ra sống nơi có cường độ chiếu sáng mạnh thì khả năng sống của chúng như thế nào?

 • A

  Vẫn sinh trưởng và phát triển bình thường

 • B

  Khả năng sống tăng mạnh

 • C

  Khả năng sống bị giảm, nhiều khi bị chết

 • D

  Không thể sống được.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Khi chuyển những cây đang sống trong bóng râm ra sống nơi có cường độ chiếu sáng mạnh thì khả năng sống của cây bị giảm, nhiều khi bị chết

Câu 11 :

Ứng dụng sự thích nghi của cây trồng đối với nhân tố ánh sáng, người ta trồng xen các loại cây theo trinh tự sau

 • A

  Cây ưa bóng trồng trước, cây ưa sáng trồng sau.

 • B

  Cây ưa sáng trồng trước, cây ưa bóng trồng sau.

 • C

  Trồng đồng thời nhiều loại cây

 • D

  Tuỳ theo mùa mà trồng cây ưa sáng hoặc cây ưa bóng trước.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Ứng dụng sự thích nghi của cây trồng đối với nhân tố ánh sáng, người ta trồng cây ưa sáng trước, cây ưa bóng trồng sau.

Câu 12 :

Vai trò quan trọng nhất của ánh sáng đối với động vật là

 • A

  Kiếm mồi.

 • B

  Nhận biết các vật

 • C

  Định hướng di chuyển trong không gian.

 • D

  Sinh sản.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Vai trò quan trọng nhất của ánh sáng đối với động vật là định hướng di chuyển trong không gian.

Câu 13 :

 Tuỳ theo khả năng thích nghi của động vật với ánh sáng, người ta phân chia chúng thành 2 nhóm động vật là:

 • A

  Nhóm động vật ưa bóng và nhóm ưa tối

 • B

  Nhóm động vật ưa sáng và nhóm kị tối

 • C

  Nhóm động vật ưa sáng và nhóm ưa tối

 • D

  Nhóm động vật kị sáng và nhóm kị tối

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

- Người ta chia động vật thành 2 nhóm:

+ Động vật ưa sáng: những động vật hoạt động ban ngày.

+ Động vật ưa tối: gồm những động vật hoạt động vào ban đêm, sống trong hang, trong đất hay ở vùng nước sâu như đáy biển.

Câu 14 :

Động vật nào sau đây là động vật ưa sáng?

 • A

  Thằn lằn

 • B

  Muỗi

 • C

  Dơi

 • D

  Cả A, B và C đều đúng

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Động vật ưa sáng: những động vật hoạt động ban ngày.

Lời giải chi tiết :

Thằn lằn là động vật ưa sáng.

Câu 15 :

Vào buổi trưa và đầu giờ chiều, tư thế nằm phơi nắng của thằn lằn bóng đuôi dài như thế nào?

 • A

  Luân phiên thay đổi tư thế phơi nắng theo hướng nhất định

 • B

  Tư thế nằm phơi nắng không phụ thuộc vào cường độ chiếu sáng của mặt trời

 • C

  Phơi nắng nằm theo hướng tránh bớt ánh nắng chiếu vào cơ thể.

 • D

  Phơi nắng theo hướng bề mặt cơ thể hấp thu nhiều năng lượng ánh sáng mặt trời.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Thằn lằn là động vật biến nhiệt: nhiệt độ cơ thể phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường

Lời giải chi tiết :

Vào buổi trưa và đầu giờ chiều, thằn lằn bóng đuôi dài nằm theo hướng tránh bớt ánh nắng chiếu vào cơ thể.

Câu 16 :

Điều nào sau đây đúng khi nói về chim cú mèo?

 • A

  Là loài động vật biến nhiệt

 • B

  Tìm mồi vào buổi sáng sớm

 • C

  Chỉ ăn thức ăn thực vật và côn trùng

 • D

  Tìm mồi vào ban đêm

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Cú mèo là động vật ưa tối.

Lời giải chi tiết :

Cú mèo tìm mồi vào ban đêm.

Câu 17 :

 Các loài thú sau đây hoạt động vào ban đêm là:

 • A

  Chồn, dê, cừu

 • B

  Trâu, bò, dơi

 • C

  Cáo, sóc, dê

 • D

  Dơi, chồn, sóc

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Dơi, chồn, sóc hoạt động vào ban đêm.

close