Trắc nghiệm Bài 30. Di truyền học với con người - Sinh 9

Đề bài

Câu 1 :

Tại sao những người có quan hệ huyết thống trong vòng 4 đời không được lấy nhau?

 • A

  Nếu lấy nhau thì khả năng bị dị tật ở con của họ sẽ tăng lên rõ rệt

 • B

  Nếu lấy nhau sẽ bị dư luận xã hội không đồng tình

 • C

  Nếu lấy nhau thì vi phạm luật hôn nhân và gia đình

 • D

  Cả A và C

Câu 2 :

Hôn phối gần (kết hôn gần giữa những người có quan hệ huyết thống) làm suy thoái nòi giống vì:

 • A

  Làm thay đổi kiểu gen vốn có của loài

 • B

  Tạo nên tính đa dạng về kiểu hình

 • C

  Tạo ra khả năng sinh nhiều con dẫn đến thiếu điều kiện chăm sóc chúng

 • D

  Dễ làm xuất hiện các bệnh di truyền

Câu 3 :

Điều nào dưới đây là nội dung được qui định trong luật hôn nhân và gia đình ở nước ta?

 • A

  Mỗi gia đình chỉ được có một con

 • B

  Nam chỉ lấy 1 vợ, nữ chỉ lấy 1 chồng

 • C

  Mỗi gia đình có có thể sinh con thứ 3 nếu điều kiện kinh tế cho phép

 • D

  Cả A, B, C đều đúng

Câu 4 :

 Lý do quan trọng cho việc không nên sinh con ở độ tuổi ngoài 35?

 • A

  Phụ nữ sinh con ngoài tuổi 35 thì đứa con dễ bị mắc bệnh tật di truyền (như bệnh Đao)

 • B

  Khi con lớn, bố mẹ đã già không đủ cứ lực đầu tư cho con phát triển tốt

 • C

  Chăm sóc con nhỏ ở người đứng tuổi không phù hợp về thể lực và sức chịu đựng

 • D

  Cả A và B

Câu 5 :

Hậu quả di truyền do ô nhiễm môi trường là gì?

 • A

  Các chất đồng vị phóng xạ xâm nhập vào cơ thể, tích luỹ trong mô xương, mô máu, tuyến sinh dục…sẽ gây ung thư máu , các khối u và đột biến

 • B

  Các hoá chất, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu… làm tăng đột biến NST ở những người mắc phải

 • C

  Các vụ thử bom nguyên tử đã gián tiếp gây các bệnh di truyền

 • D

  Cả A và B

Câu 6 :

Một ngành có chức năng chẩn đoán, cung cấp thông tin và cho lời khuyên có liên quan đến các bệnh, tật di truyền ở người được gọi là:

 • A

  Di truyền

 • B

  Di truyền y học tư vấn

 • C

  Giải phẫu học

 • D

  Di truyền và sinh lí học

Câu 7 :

Di truyền học tư vấn không dựa trên cơ sở nào?

 • A

  Cần xác minh bệnh, tật có di truyền hay không.

 • B

  Sử dụng phương pháp nghiên cứu phả hệ, phân tích hoá sinh.

 • C

  Chuẩn đoán trước sinh.

 • D

  Kết quả của phép lai phân tích.

Câu 8 :

Hai người được sinh ra từ hai gia đình có người mắc chứng câm điếc bẩm sinh thì có nên kết hôn với nhau không?

 • A

  Không nên kết hôn với nhau

 • B

  Nếu kết hôn thì không nên sinh con để tránh có con câm điếc (xác suất tới 25%)

 • C

  Nếu tìm đối tượng khác để kết hôn thì phải tránh những gia đình có con câm điếc

 • D

  Cả A, B và C

Câu 9 :

Một cặp vợ chồng bình thường nhưng sinh đứa con đầu lòng bị bạch tạng. Từ hiện tượng này có thể rút ra kết luận

 • A

  Cả bố và mẹ đều mang gen bệnh.

 • B

  Muốn đứa con tiếp không bị bệnh phải có chế độ ăn kiêng thích hợp.

 • C

  Muốn đứa con thứ hai không bị bệnh, phải nghiên cứu di truyền tế bào của thai nhi.

 • D

  Nếu sinh con tiếp, đứa trẻ sẽ lại bị bạch tạng.

Câu 10 :

Luật Hôn nhân và gia đình của nước ta qui định cấm kết hôn giữa những người có quan hệ huyết thống trong phạm vi:

 • A

  5 đời

 • B

  4 đời

 • C

  3 đời

 • D

  2 đời

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Tại sao những người có quan hệ huyết thống trong vòng 4 đời không được lấy nhau?

 • A

  Nếu lấy nhau thì khả năng bị dị tật ở con của họ sẽ tăng lên rõ rệt

 • B

  Nếu lấy nhau sẽ bị dư luận xã hội không đồng tình

 • C

  Nếu lấy nhau thì vi phạm luật hôn nhân và gia đình

 • D

  Cả A và C

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Những người có quan hệ huyết thống trong vòng 4 đời nếu lấy nhau thì khả năng bị dị tật ở con của họ sẽ tăng lên rõ rệt, nếu lấy nhau thì vi phạm luật hôn nhân và gia đình

Câu 2 :

Hôn phối gần (kết hôn gần giữa những người có quan hệ huyết thống) làm suy thoái nòi giống vì:

 • A

  Làm thay đổi kiểu gen vốn có của loài

 • B

  Tạo nên tính đa dạng về kiểu hình

 • C

  Tạo ra khả năng sinh nhiều con dẫn đến thiếu điều kiện chăm sóc chúng

 • D

  Dễ làm xuất hiện các bệnh di truyền

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Hôn phối gần (kết hôn gần giữa những người có quan hệ huyết thống) làm suy thoái nòi giống vì dễ làm xuất hiện các bệnh di truyền.

Câu 3 :

Điều nào dưới đây là nội dung được qui định trong luật hôn nhân và gia đình ở nước ta?

 • A

  Mỗi gia đình chỉ được có một con

 • B

  Nam chỉ lấy 1 vợ, nữ chỉ lấy 1 chồng

 • C

  Mỗi gia đình có có thể sinh con thứ 3 nếu điều kiện kinh tế cho phép

 • D

  Cả A, B, C đều đúng

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Nội dung được qui định trong luật hôn nhân và gia đình ở nước ta là nam chỉ lấy 1 vợ, nữ chỉ lấy 1 chồng

Câu 4 :

 Lý do quan trọng cho việc không nên sinh con ở độ tuổi ngoài 35?

 • A

  Phụ nữ sinh con ngoài tuổi 35 thì đứa con dễ bị mắc bệnh tật di truyền (như bệnh Đao)

 • B

  Khi con lớn, bố mẹ đã già không đủ cứ lực đầu tư cho con phát triển tốt

 • C

  Chăm sóc con nhỏ ở người đứng tuổi không phù hợp về thể lực và sức chịu đựng

 • D

  Cả A và B

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Phụ nữ sinh con ngoài tuổi 35 thì đứa con dễ bị mắc bệnh tật di truyền (như bệnh Đao)

Câu 5 :

Hậu quả di truyền do ô nhiễm môi trường là gì?

 • A

  Các chất đồng vị phóng xạ xâm nhập vào cơ thể, tích luỹ trong mô xương, mô máu, tuyến sinh dục…sẽ gây ung thư máu , các khối u và đột biến

 • B

  Các hoá chất, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu… làm tăng đột biến NST ở những người mắc phải

 • C

  Các vụ thử bom nguyên tử đã gián tiếp gây các bệnh di truyền

 • D

  Cả A và B

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Hậu quả di truyền do ô nhiễm môi trường là các chất đồng vị phóng xạ xâm nhập vào cơ thể, tích luỹ trong mô xương, mô máu, tuyến sinh dục…sẽ gây ung thư máu , các khối u và đột biến, các hoá chất, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu… làm tăng đột biến NST ở những người mắc phải, các vụ thử bom nguyên tử đã gián tiếp gây các bệnh di truyền

Câu 6 :

Một ngành có chức năng chẩn đoán, cung cấp thông tin và cho lời khuyên có liên quan đến các bệnh, tật di truyền ở người được gọi là:

 • A

  Di truyền

 • B

  Di truyền y học tư vấn

 • C

  Giải phẫu học

 • D

  Di truyền và sinh lí học

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Di truyền y học tư vấn chẩn đoán, cung cấp thông tin và cho lời khuyên có liên quan đến các bệnh, tật di truyền ở người

Câu 7 :

Di truyền học tư vấn không dựa trên cơ sở nào?

 • A

  Cần xác minh bệnh, tật có di truyền hay không.

 • B

  Sử dụng phương pháp nghiên cứu phả hệ, phân tích hoá sinh.

 • C

  Chuẩn đoán trước sinh.

 • D

  Kết quả của phép lai phân tích.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Di truyền học tư vấn không dựa trên kết quả của phép lai phân tích.

Câu 8 :

Hai người được sinh ra từ hai gia đình có người mắc chứng câm điếc bẩm sinh thì có nên kết hôn với nhau không?

 • A

  Không nên kết hôn với nhau

 • B

  Nếu kết hôn thì không nên sinh con để tránh có con câm điếc (xác suất tới 25%)

 • C

  Nếu tìm đối tượng khác để kết hôn thì phải tránh những gia đình có con câm điếc

 • D

  Cả A, B và C

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Hai người được sinh ra từ hai gia đình có người mắc chứng câm điếc bẩm sinh thì không nên kết hôn với nhau, nếu kết hôn thì không nên sinh con để tránh có con câm điếc (xác suất tới 25%), nếu tìm đối tượng khác để kết hôn thì phải tránh những gia đình có con câm điếc.

Câu 9 :

Một cặp vợ chồng bình thường nhưng sinh đứa con đầu lòng bị bạch tạng. Từ hiện tượng này có thể rút ra kết luận

 • A

  Cả bố và mẹ đều mang gen bệnh.

 • B

  Muốn đứa con tiếp không bị bệnh phải có chế độ ăn kiêng thích hợp.

 • C

  Muốn đứa con thứ hai không bị bệnh, phải nghiên cứu di truyền tế bào của thai nhi.

 • D

  Nếu sinh con tiếp, đứa trẻ sẽ lại bị bạch tạng.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Một cặp vợ chồng bình thường nhưng sinh đứa con đầu lồng bị bạch tạng → cả bố và mẹ đều mang gen bệnh.

Câu 10 :

Luật Hôn nhân và gia đình của nước ta qui định cấm kết hôn giữa những người có quan hệ huyết thống trong phạm vi:

 • A

  5 đời

 • B

  4 đời

 • C

  3 đời

 • D

  2 đời

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Luật Hôn nhân và gia đình của nước ta qui định cấm kết hôn giữa những người có quan hệ huyết thống trong phạm vi 3 đời.

close