Trắc nghiệm Bài 60. Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái - Sinh 9

Đề bài

Câu 1 :

Các hệ sinh thái chủ yếu trên Trái đất là:

 • A

  Hệ sinh thái trên cạn, hệ sinh thái vùng ven bờ

 • B

  Hệ sinh thái trên cạn, hệ sinh thái vùng biển khơi

 • C

  Hệ sinh thái nước mặn, hệ sinh thái ao hồ

 • D

  Hệ sinh thái trên cạn, hệ sinh thái nước mặn, hệ sinh thái nước ngọt

Câu 2 :

Hệ sinh thái nào dưới đây không phải là hệ sinh thái trên cạn?

 • A

  Rừng lá rộng rụng lá theo mùa vùng ôn đới

 • B

  Rừng ngập mặn

 • C

  Vùng thảo nguyên hoang mạc

 • D

  Rừng mưa nhiệt đới

Câu 3 :

Ngoài việc cung cấp gỗ quý, rừng còn có tác dụng gì cho môi trường sống của con người?

 • A

  Cung cấp động vật quý hiếm

 • B

  Thải khí CO2, giúp cây trồng khác quang hợp

 • C

  Điều hòa khí hậu, chống xói mòn, ngăn chặn lũ lụt

 • D

  Là nơi trú ẩn của nhiều loài động vật

Câu 4 :

Biện pháp xây dựng các khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia có hiệu quả chính nào sau đây?

 • A

  Phục hồi các hệ sinh thoái đã bị thoái hoá

 • B

  Góp phần bảo vệ các hệ sinh thái quan trọng, giữ cân bằng sinh thái, bảo vệ nguồn gen sinh vật

 • C

  Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường của người dân

 • D

  Tăng cường công tác trồng rừng

Câu 5 :

 Biện pháp trồng rừng có hiệu quả chính nào sau đây?

 • A

  Góp phần bảo vệ các hệ sinh thái quan trọng, bảo vệ nguồn gen sinh vật

 • B

  Góp phần bảo vệ tài nguyên rừng

 • C

  Phục hồi các hệ sinh thoái đã bị thoái hoá, chống xói mòn, tăng nguồn nước

 • D

  Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường của người dân

Câu 6 :

 Biện pháp phát triển dân số một cách hợp lí có hiệu quả như thế nào đối với việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên?

 • A

  Tăng nguồn nước

 • B

  Giảm áp lực sử dụng tài nguyên thiên nhiên qua mức

 • C

  Tăng diện tích trồng trọt

 • D

  Tăng nguồn tài nguyên khoáng sản

Câu 7 :

 Hệ sinh thái lớn nhất trên Trái đất là:

 • A

  Rừng mưa vùng nhiệt đới

 • B

  Các hệ sinh thái hoang mạc

 • C

  Các hệ sinh thái nông nghiệp vùng đồng bằng

 • D

  Biển

Câu 8 :

Vai trò của hệ sinh thái biển đối với đời sống con người?

 • A

  Các loài động - thực vật biển là nguồn thức ăn của con người

 • B

  Biển giúp con người vận chuyển hàng hóa

 • C

  Biển cho con người muối ăn

 • D

  Biển cung cấp thức ăn, phát triển kinh tế, giao lưu vận chuyển, điều hòa nhiệt độ trên Trái đất

Câu 9 :

Để vừa khai thác nguồn tài nguyên biển, vừa bảo vệ môi trường biển và phục hồi tài nguyên này, cần phải:

 • A

  Khai thác hợp lí kết hợp với cải tạo, phục hồi và nuôi bổ sung

 • B

  Đánh bắt hải sản bằng chất nổ

 • C

  Tăng cường đánh bắt ở ven bờ

 • D

  Dùng hoá chất hoặc xung điện để đánh bắt hải sản

Câu 10 :

Mục tiêu của bảo vệ các hệ sinh thái nông nghiệp là:

 • A

  Tăng năng suất và hiệu quả các hệ sinh thái để phát triển kinh tế trong thời gian hiện tại.

 • B

  Phát triển ổn định kinh tế - môi trường, duy trì và cải tạo các hệ sinh thái chủ yếu để đạt năng suất và hiệu quả cao.

 • C

  Thay đổi tập quán canh tác lạc hậu thiếu hiệu quả và năng suất thấp

 • D

  Bảo đảm cung cấp đủ lương thực, thực phẩm trong chăn nuôi.

Câu 11 :

Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái có ý nghĩa gì?

 • A

  Bảo vệ được nguồn khoáng sản

 • B

  Bảo vệ được các loài động vật hoang dã

 • C

  Bảo vệ vốn gen, giữ vững cân bằng sinh thái trên toàn cầu.

 • D

  Bảo vệ sức khỏe cho mọi người.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Các hệ sinh thái chủ yếu trên Trái đất là:

 • A

  Hệ sinh thái trên cạn, hệ sinh thái vùng ven bờ

 • B

  Hệ sinh thái trên cạn, hệ sinh thái vùng biển khơi

 • C

  Hệ sinh thái nước mặn, hệ sinh thái ao hồ

 • D

  Hệ sinh thái trên cạn, hệ sinh thái nước mặn, hệ sinh thái nước ngọt

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Các hệ sinh thái chủ yếu trên Trái đất là: Hệ sinh thái trên cạn, hệ sinh thái dưới nước. Hệ sinh thái dưới nước bao gồm hệ sinh thái nước mặn, hệ sinh thái nước ngọt.

Câu 2 :

Hệ sinh thái nào dưới đây không phải là hệ sinh thái trên cạn?

 • A

  Rừng lá rộng rụng lá theo mùa vùng ôn đới

 • B

  Rừng ngập mặn

 • C

  Vùng thảo nguyên hoang mạc

 • D

  Rừng mưa nhiệt đới

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Rừng ngập mặn là hệ sinh thái nước mặn, không phải là hệ sinh thái trên cạn

Câu 3 :

Ngoài việc cung cấp gỗ quý, rừng còn có tác dụng gì cho môi trường sống của con người?

 • A

  Cung cấp động vật quý hiếm

 • B

  Thải khí CO2, giúp cây trồng khác quang hợp

 • C

  Điều hòa khí hậu, chống xói mòn, ngăn chặn lũ lụt

 • D

  Là nơi trú ẩn của nhiều loài động vật

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Rừng còn có tác dụng điều hòa khí hậu, chống xói mòn, ngăn chặn lũ lụt.

Câu 4 :

Biện pháp xây dựng các khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia có hiệu quả chính nào sau đây?

 • A

  Phục hồi các hệ sinh thoái đã bị thoái hoá

 • B

  Góp phần bảo vệ các hệ sinh thái quan trọng, giữ cân bằng sinh thái, bảo vệ nguồn gen sinh vật

 • C

  Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường của người dân

 • D

  Tăng cường công tác trồng rừng

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Biện pháp xây dựng các khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia góp phần bảo vệ các hệ sinh thái quan trọng, giữ cân bằng sinh thái, bảo vệ nguồn gen sinh vật.

Câu 5 :

 Biện pháp trồng rừng có hiệu quả chính nào sau đây?

 • A

  Góp phần bảo vệ các hệ sinh thái quan trọng, bảo vệ nguồn gen sinh vật

 • B

  Góp phần bảo vệ tài nguyên rừng

 • C

  Phục hồi các hệ sinh thoái đã bị thoái hoá, chống xói mòn, tăng nguồn nước

 • D

  Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường của người dân

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Biện pháp trồng rừng giúp phục hồi các hệ sinh thoái đã bị thoái hoá, chống xói mòn, tăng nguồn nước.

Câu 6 :

 Biện pháp phát triển dân số một cách hợp lí có hiệu quả như thế nào đối với việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên?

 • A

  Tăng nguồn nước

 • B

  Giảm áp lực sử dụng tài nguyên thiên nhiên qua mức

 • C

  Tăng diện tích trồng trọt

 • D

  Tăng nguồn tài nguyên khoáng sản

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Biện pháp phát triển dân số một cách hợp lí giúp giảm áp lực sử dụng tài nguyên thiên nhiên qua mức.

Câu 7 :

 Hệ sinh thái lớn nhất trên Trái đất là:

 • A

  Rừng mưa vùng nhiệt đới

 • B

  Các hệ sinh thái hoang mạc

 • C

  Các hệ sinh thái nông nghiệp vùng đồng bằng

 • D

  Biển

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Hệ sinh thái lớn nhất trên Trái đất là biển.

Câu 8 :

Vai trò của hệ sinh thái biển đối với đời sống con người?

 • A

  Các loài động - thực vật biển là nguồn thức ăn của con người

 • B

  Biển giúp con người vận chuyển hàng hóa

 • C

  Biển cho con người muối ăn

 • D

  Biển cung cấp thức ăn, phát triển kinh tế, giao lưu vận chuyển, điều hòa nhiệt độ trên Trái đất

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Biển cung cấp thức ăn, phát triển kinh tế, giao lưu vận chuyển, điều hòa nhiệt độ trên Trái đất

Câu 9 :

Để vừa khai thác nguồn tài nguyên biển, vừa bảo vệ môi trường biển và phục hồi tài nguyên này, cần phải:

 • A

  Khai thác hợp lí kết hợp với cải tạo, phục hồi và nuôi bổ sung

 • B

  Đánh bắt hải sản bằng chất nổ

 • C

  Tăng cường đánh bắt ở ven bờ

 • D

  Dùng hoá chất hoặc xung điện để đánh bắt hải sản

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Để vừa khai thác nguồn tài nguyên biển, vừa bảo vệ môi trường biển và phục hồi tài nguyên này, cần phải khai thác hợp lí kết hợp với cải tạo, phục hồi và nuôi bổ sung.

Câu 10 :

Mục tiêu của bảo vệ các hệ sinh thái nông nghiệp là:

 • A

  Tăng năng suất và hiệu quả các hệ sinh thái để phát triển kinh tế trong thời gian hiện tại.

 • B

  Phát triển ổn định kinh tế - môi trường, duy trì và cải tạo các hệ sinh thái chủ yếu để đạt năng suất và hiệu quả cao.

 • C

  Thay đổi tập quán canh tác lạc hậu thiếu hiệu quả và năng suất thấp

 • D

  Bảo đảm cung cấp đủ lương thực, thực phẩm trong chăn nuôi.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Cần duy trì các hệ sinh thái nông nghiệp chủ yếu, đồng thời cải tạo các hệ sinh thái nông nghiệp để đạt năng suất và hiệu quả cao. Đảm bảo cho sự phát triển ổn định về kinh tế và môi trường của đất nước.

Câu 11 :

Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái có ý nghĩa gì?

 • A

  Bảo vệ được nguồn khoáng sản

 • B

  Bảo vệ được các loài động vật hoang dã

 • C

  Bảo vệ vốn gen, giữ vững cân bằng sinh thái trên toàn cầu.

 • D

  Bảo vệ sức khỏe cho mọi người.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái nhằm bảo vệ vốn gen, giữ vững cân bằng sinh thái trên toàn cầu.

close