Trắc nghiệm Bài 53. Tác động của con người đối với môi trường - Sinh 9

Đề bài

Câu 1 :

Xã hội loài người đã trải qua các giai đoạn phát triển, lần lượt theo thứ tự là:

 • A

  Thời kì nguyên thuỷ, xã hội nông nghiệp, xã hội công nghiệp

 • B

  Xã hội nông nghiệp, thời kì nguyên thuỷ, xã hội công nghiệp

 • C

  Thời kì nguyên thuỷ, xã hội công nghiệp, xã hội nông nghiệp

 • D

  Xã hội công nghiệp, xã hội nông nghiệp, thời kì nguyên thuỷ

Câu 2 :

Cách sống của con người trong thời kì nguyên thuỷ là:

 • A

  Săn bắt động vật hoang dã

 • B

  Săn bắt động vật và hái lượm

 • C

  Đốt rừng và chăn thả gia súc

 • D

  Khai thác khoáng sản và đốt rừng

Câu 3 :

Tác động đáng kể nhất của con người đối với môi trường trong thời kì nguyên thuỷ là:

 • A

  Hái lượm cây rừng và săn bắt động vật hoang dã

 • B

  Biết dùng lửa nấu chín thức ăn và sưởi ấm cơ thể, xua thú dữ

 • C

  Trồng cây lương thực

 • D

  Chăn nuôi gia súc

Câu 4 :

 Nền sản xuất nông nghiệp trong giai đoạn xã hội công nghiệp được tiến hành chủ yếu bằng các phương tiện:

 • A

  Thủ công

 • B

  Bán thủ công

 • C

  Sức kéo động vật

 • D

  Cơ giới hoá

Câu 5 :

 Trong thời kì xã hội nông nghiệp, con người đã tác động mạnh đến môi trường bằng các hoạt động nào sau đây?

 • A

  Dùng lửa để nấu nướng, xua đuổi và săn bắt thú rừng đã làm nhiều cánh rừng rộng lớn bị cháy

 • B

  Hoạt động trồng trọt và chăn nuôi đã dẫn đến việc chặt phá rừng để lấy đất canh tác và chăn nuôi gia súc

 • C

  Máy móc công nghiệp ra đời đã tác động mạnh đến môi trường công nghiệp khai khoáng đã làm mất đi nhiều cánh rừng, đô thị hoá đẫ lấy đi nhiều vùng đất tự nhiên và đất trồng trọt

 • D

  Cả B và C

Câu 6 :

Nguồn tài nguyên khoáng sản được con người tận dụng khai thác nhiều nhất ở giai đoạn là:

 • A

  Thời kì nguyên thuỷ

 • B

  Xã hội nông nghiệp

 • C

  Xã hội công nghiệp

 • D

  Cả A và B đều đúng

Câu 7 :

Trong thời kì xã hội công nghiệp, con người đã tác động mạnh đến môi trường bằng hoạt động nào sau đây?

 • A

  Dùng lửa để nấu nướng, xua đuổi và săn bắt thú rừng đã làm nhiều cánh rừng rộng lớn bị cháy

 • B

  Hoạt động trồng trọt và chăn nuôi đã dẫn đến việc chặt phá rừng để lấy đất canh tác và chăn nuôi gia súc

 • C

  Máy móc công nghiệp ra đời đã tác động mạnh đến môi trường công nghiệp khai khoáng đã làm mất đi nhiều cánh rừng, đô thị hoá đã lấy đi nhiều vùng đất tự nhiên và đất trồng trọt

 • D

  Cả B và C

Câu 8 :

 Hậu quả dẫn đến từ việc con người chặt phá rừng bừa bãi và gây cháy rừng là:

 • A

  Đất bị xói mòn và thoái hoá do thiếu rễ cây giữ đất

 • B

  Thiếu rễ cây giữ nước, nước ngầm bị tụt sâu hơn và đất bị khô cằn

 • C

  Thú rừng giảm do thiếu môi trường sống và nơi sinh sản

 • D

  Cả A, B và C đều đúng

Câu 9 :

Chọn câu có nội dung đúng trong các câu sau đây:

 • A

  Trong xã hội công nghiệp, con người mở rộng diện tích rừng hơn so với thời kỳ nguyên thủy

 • B

  Con người không gây ô nhiễm môi trường

 • C

  Việc đốt phá rừng bừa bãi của con người gây nhiều hậu quả xấu

 • D

  Con người chế tạo được máy hơi nước ở giai đoạn xã hội nông nghiệp

Câu 10 :

 Yếu tố nào sau đây tác động làm suy giảm nguồn tài nguyên động vật và thực vật?

 • A

  Sự sinh sản của cây rừng và thú rừng

 • B

  Sự gia tăng sinh sản ở con người

 • C

  Sự tăng nhanh tốc độ sinh sản của các sinh vật biển

 • D

  Sự sinh sản của các nguồn thuỷ sản nước ngọt

Câu 11 :

Nguyên nhân chủ yếu làm mất cân bằng sinh thái là do:

 • A

  Hoạt động của con người

 • B

  Hoạt động của sinh vật

 • C

  Hoạt động của núi lửa

 • D

  Cả A và B

Câu 12 :

Chọn câu đúng trong các câu sau:

 • A

  Nhiều hoạt động của con người đã tác động đến môi trường tự nhiên, gây ô nhiễm và làm suy thoái môi trường

 • B

  Thảm thực vật bị phá huỷ cũng không ảnh hưởng gì đến khí hậu

 • C

  Nhiều hoạt động của động vật có hại đối với môi trường tự nhiên

 • D

  Việc săn bắt động vật hoang dã hiện nay không ảnh hưởng đến số lượng loài sinh vật trong tự nhiên và không làm mất cân bằng sinh thái

Câu 13 :

Để góp phần vào việc bảo vệ tốt môi trường, một trong những điều cần thiết phải làm là:

 • A

  Tăng cường chặt, đốn cây rừng và săn bắt thú rừng

 • B

  Tận dụng khai thác tối đa tài nguyên khoáng sản

 • C

  Hạn chế sự gia tăng dân số quá nhanh

 • D

  Sử dụng càng nhiều thuốc trừ sâu trên đồng ruộng

Câu 14 :

Chọn câu sai trong các câu sau:

 • A

  Con người đã và đang nỗ lực bảo vệ, cải tạo môi trường tự nhiên để phát triển bền vững

 • B

  Trồng cây gây rừng là một trong những biện pháp phục hồi cân bằng sinh thái

 • C

  Mọi người đều có trách nhiện bảo vệ môi trường tự nhiên

 • D

  Phá rừng để lấy đất trồng trọt cần phải được khuyến khích

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Xã hội loài người đã trải qua các giai đoạn phát triển, lần lượt theo thứ tự là:

 • A

  Thời kì nguyên thuỷ, xã hội nông nghiệp, xã hội công nghiệp

 • B

  Xã hội nông nghiệp, thời kì nguyên thuỷ, xã hội công nghiệp

 • C

  Thời kì nguyên thuỷ, xã hội công nghiệp, xã hội nông nghiệp

 • D

  Xã hội công nghiệp, xã hội nông nghiệp, thời kì nguyên thuỷ

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Xã hội loài người đã trải qua các giai đoạn phát triển, lần lượt theo thứ tự là: Thời kì nguyên thuỷ, xã hội nông nghiệp, xã hội công nghiệp

Câu 2 :

Cách sống của con người trong thời kì nguyên thuỷ là:

 • A

  Săn bắt động vật hoang dã

 • B

  Săn bắt động vật và hái lượm

 • C

  Đốt rừng và chăn thả gia súc

 • D

  Khai thác khoáng sản và đốt rừng

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Cách sống cơ bản của con người trong thời kì nguyên thuỷ là săn bắt động vật và hái lượm cây rừng.

Câu 3 :

Tác động đáng kể nhất của con người đối với môi trường trong thời kì nguyên thuỷ là:

 • A

  Hái lượm cây rừng và săn bắt động vật hoang dã

 • B

  Biết dùng lửa nấu chín thức ăn và sưởi ấm cơ thể, xua thú dữ

 • C

  Trồng cây lương thực

 • D

  Chăn nuôi gia súc

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Tác động đáng kể nhất của con người đối với môi trường trong thời kì nguyên thuỷ là biết dùng lửa nấu chín thức ăn và sưởi ấm cơ thể, xua thú dữ.

Câu 4 :

 Nền sản xuất nông nghiệp trong giai đoạn xã hội công nghiệp được tiến hành chủ yếu bằng các phương tiện:

 • A

  Thủ công

 • B

  Bán thủ công

 • C

  Sức kéo động vật

 • D

  Cơ giới hoá

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Nền sản xuất nông nghiệp trong giai đoạn xã hội công nghiệp được tiến hành chủ yếu bằng các phương tiện cơ giới hoá (máy móc).

Câu 5 :

 Trong thời kì xã hội nông nghiệp, con người đã tác động mạnh đến môi trường bằng các hoạt động nào sau đây?

 • A

  Dùng lửa để nấu nướng, xua đuổi và săn bắt thú rừng đã làm nhiều cánh rừng rộng lớn bị cháy

 • B

  Hoạt động trồng trọt và chăn nuôi đã dẫn đến việc chặt phá rừng để lấy đất canh tác và chăn nuôi gia súc

 • C

  Máy móc công nghiệp ra đời đã tác động mạnh đến môi trường công nghiệp khai khoáng đã làm mất đi nhiều cánh rừng, đô thị hoá đẫ lấy đi nhiều vùng đất tự nhiên và đất trồng trọt

 • D

  Cả B và C

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Trong thời kì xã hội nông nghiệp, hoạt động trồng trọt và chăn nuôi đã dẫn đến việc chặt phá rừng để lấy đất canh tác và chăn nuôi gia súc.

Câu 6 :

Nguồn tài nguyên khoáng sản được con người tận dụng khai thác nhiều nhất ở giai đoạn là:

 • A

  Thời kì nguyên thuỷ

 • B

  Xã hội nông nghiệp

 • C

  Xã hội công nghiệp

 • D

  Cả A và B đều đúng

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Nguồn tài nguyên khoáng sản được con người tận dụng khai thác nhiều nhất ở giai đoạn xã hội công nghiệp.

Câu 7 :

Trong thời kì xã hội công nghiệp, con người đã tác động mạnh đến môi trường bằng hoạt động nào sau đây?

 • A

  Dùng lửa để nấu nướng, xua đuổi và săn bắt thú rừng đã làm nhiều cánh rừng rộng lớn bị cháy

 • B

  Hoạt động trồng trọt và chăn nuôi đã dẫn đến việc chặt phá rừng để lấy đất canh tác và chăn nuôi gia súc

 • C

  Máy móc công nghiệp ra đời đã tác động mạnh đến môi trường công nghiệp khai khoáng đã làm mất đi nhiều cánh rừng, đô thị hoá đã lấy đi nhiều vùng đất tự nhiên và đất trồng trọt

 • D

  Cả B và C

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Trong thời kì xã hội công nghiệp, máy móc công nghiệp ra đời đã tác động mạnh đến môi trường công nghiệp khai khoáng đã làm mất đi nhiều cánh rừng, đô thị hoá đã lấy đi nhiều vùng đất tự nhiên và đất trồng trọt.

Câu 8 :

 Hậu quả dẫn đến từ việc con người chặt phá rừng bừa bãi và gây cháy rừng là:

 • A

  Đất bị xói mòn và thoái hoá do thiếu rễ cây giữ đất

 • B

  Thiếu rễ cây giữ nước, nước ngầm bị tụt sâu hơn và đất bị khô cằn

 • C

  Thú rừng giảm do thiếu môi trường sống và nơi sinh sản

 • D

  Cả A, B và C đều đúng

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Cả A, B, C đều là hậu quả từ việc con người chặt phá rừng bừa bãi và gây cháy rừng.

Câu 9 :

Chọn câu có nội dung đúng trong các câu sau đây:

 • A

  Trong xã hội công nghiệp, con người mở rộng diện tích rừng hơn so với thời kỳ nguyên thủy

 • B

  Con người không gây ô nhiễm môi trường

 • C

  Việc đốt phá rừng bừa bãi của con người gây nhiều hậu quả xấu

 • D

  Con người chế tạo được máy hơi nước ở giai đoạn xã hội nông nghiệp

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Nhiều hoạt động của con người đã gây hậu quả rất xấu trong đó có việc đốt phá rừng bừa bãi.

Câu 10 :

 Yếu tố nào sau đây tác động làm suy giảm nguồn tài nguyên động vật và thực vật?

 • A

  Sự sinh sản của cây rừng và thú rừng

 • B

  Sự gia tăng sinh sản ở con người

 • C

  Sự tăng nhanh tốc độ sinh sản của các sinh vật biển

 • D

  Sự sinh sản của các nguồn thuỷ sản nước ngọt

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Sự gia tăng sinh sản ở con người → dân số tăng → nhu cầu khai thác nguồn tài nguyên động vật và thực vật tăng.

Câu 11 :

Nguyên nhân chủ yếu làm mất cân bằng sinh thái là do:

 • A

  Hoạt động của con người

 • B

  Hoạt động của sinh vật

 • C

  Hoạt động của núi lửa

 • D

  Cả A và B

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Nguyên nhân chủ yếu làm mất cân bằng sinh thái là do hoạt động của con người.

Câu 12 :

Chọn câu đúng trong các câu sau:

 • A

  Nhiều hoạt động của con người đã tác động đến môi trường tự nhiên, gây ô nhiễm và làm suy thoái môi trường

 • B

  Thảm thực vật bị phá huỷ cũng không ảnh hưởng gì đến khí hậu

 • C

  Nhiều hoạt động của động vật có hại đối với môi trường tự nhiên

 • D

  Việc săn bắt động vật hoang dã hiện nay không ảnh hưởng đến số lượng loài sinh vật trong tự nhiên và không làm mất cân bằng sinh thái

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Nhiều hoạt động của con người đã tác động đến môi trường tự nhiên, gây ô nhiễm và làm suy thoái môi trường.

Câu 13 :

Để góp phần vào việc bảo vệ tốt môi trường, một trong những điều cần thiết phải làm là:

 • A

  Tăng cường chặt, đốn cây rừng và săn bắt thú rừng

 • B

  Tận dụng khai thác tối đa tài nguyên khoáng sản

 • C

  Hạn chế sự gia tăng dân số quá nhanh

 • D

  Sử dụng càng nhiều thuốc trừ sâu trên đồng ruộng

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Để góp phần vào việc bảo vệ tốt môi trường, cần hạn chế sự gia tăng dân số quá nhanh.

Câu 14 :

Chọn câu sai trong các câu sau:

 • A

  Con người đã và đang nỗ lực bảo vệ, cải tạo môi trường tự nhiên để phát triển bền vững

 • B

  Trồng cây gây rừng là một trong những biện pháp phục hồi cân bằng sinh thái

 • C

  Mọi người đều có trách nhiện bảo vệ môi trường tự nhiên

 • D

  Phá rừng để lấy đất trồng trọt cần phải được khuyến khích

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Ý sai là D, Cần hạn chế đốt phá rừng, phục hồi và trồng rừng mới.

close