Trắc nghiệm Bài 8. Quang hợp ở thực vật - Sinh 11

Đề bài

Câu 1 :

Khái niệm quang hợp nào dưới đây là đúng?

 • A

  Quang hợp là quá trình mà thực vật sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời để tổng hợp chất hữu cơ (đường glucôzơ) từ chất vô cơ (chất khoáng và nước)

 • B

  Quang hợp là quá trình mà thực vật có hoa sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời để tổng hợp chất hữu cơ (đường glucôzơ) từ chất vô cơ (CO2 và nước).

 • C

  Quang hợp là quá trình mà thực vật sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời để tổng hợp chất hữu cơ (đường galactôzơ) từ chất vô cơ (CO2 và nước)

 • D

  Quang hợp là quá trình mà thực vật sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời để tổng hợp chất hữu cơ (đường glucôzơ) từ chất vô cơ (CO2 và nước).

Câu 2 :

Trong các phát biểu sau :
(1) Cung cấp nguồn chất hữu cơ làm thức ăn cho sinh vật dị dưỡng.
(2) Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp, dược liệu cho Y học.
(3) Cung cấp năng lượng duy trì hoạt động sống của sinh giới.
(4) Điều hòa trực tiếp lượng nước trong khí quyển.
(5) Điều hòa không khí.
Có bao nhiêu nhận định đúng về vai trò của quang hợp ?

 • A

  2

 • B

  3

 • C

  4

 • D

  5

Câu 3 :

Cấu tạo của lá phù hợp với chức năng quang hợp

 • A

  Lá to, dày, cứng

 • B

  To, dày, cứng, có nhiều gân

 • C

  Lá có nhiều gân

 • D

  Lá có hình dạng bản, mỏng

Câu 4 :

Lá cây có màu xanh lục vì

 • A

  Diệp lục a hấp thụ ánh sáng màu xanh lục

 • B

  Diệp lục b hấp thụ ánh sáng màu xanh lục.

 • C

  Nhóm sắc tố phụ (carôtenôit) hấp thụ ánh sáng màu xanh lục.

 • D

  Các tia sáng màu xanh lục không được diệp lục hấp thụ.

Câu 5 :

Phần thịt lá nằm liền sát lớp biểu bì trên có đặc điểm nào dưới đây ?

 • A

  Bao gồm các tế bào xếp dãn cách nhau, không chứa lục lạp.

 • B

  Bao gồm các tế bào xếp sát nhau, chứa nhiều lục lạp

 • C

  Bao gồm các tế bào xếp sát nhau, chứa ít lục lạp

 • D

  Bao gồm các tế bào dãn cách, chứa nhiều lục lạp

Câu 6 :

Nhờ đặc điểm nào mà trong diện tích của lục lạp lớn hơn diện tích lá chứa chúng?

 • A

  Do số lượng lục lạp trong lá lớn.

 • B

  Do lục lạp có hình khối bầu dục làm tăng diện tích tiếp xúc lên nhiều lần.

 • C

  Do lá có hình phiến mỏng, còn tế bào lá chứa lục lạp có hình khối.

 • D

  Do lục lạp được sản sinh liên tục trong tế bào lá.

Câu 7 :

Bào quan thực hiện quá trình quang hợp ở cây xanh là:

 • A

  Không bào

 • B

  Riboxom

 • C

  Lục lạp

 • D

  Ti thể

Câu 8 :

Thành phần nào sau đây không phải là thành phần cấu trúc của lục lạp?

I. Strôma

II. Grana

III. Lizôxôm

IV. Tilacoit

 • A

  IV

 • B

  II

 • C

  I

 • D

  III

Câu 9 :

Các tilacôit không chứa

 • A

  Các sắc tố.

 • B

  Các trung tâm phản ứng.

 • C

  Các chất truyền electron.

 • D

  Enzim cacbôxi hóa.

Câu 10 :

Khi nói vê cấu tạo của lục lạp thích nghi với chức năng quang hợp người ta đưa ra một số nhận xét sau
(1) Trên màng tilacôit là nơi phân bố hệ sắc tố quang hợp, nơi xảy ra các phản ứng sáng.
(2) Trên màng tilacôit là nơi xảy ra phản ứng quang phân li nước và quá trình tổng hợp ATP trong quang hợp.
(3) Chất nên strôma là nơi diễn ra các phản ứng trong pha tối của quá trình quang hợp.
Số phát biều đúng là:

 • A

  0

 • B

  1

 • C

  2

 • D

  3

Câu 11 :

Sắc tố tham gia trực tiếp chuyển hóa năng lượng ánh sáng hấp thụ được thành ATP, NADPH trong quang hợp là

 • A

  Diệp lục a.

 • B

  Diệp lục b.

 • C

  Diệp lục a, b.

 • D

  Diệp lục a, b và carôtenôit

Câu 12 :

Các sắc tố quang hợp có nhiệm vụ ?

 • A
  chuyển hóa năng lượng ở dạng hoá năng thành quang năng
 • B
  tổng hợp glucôzơ.
 • C
  Tiếp nhận CO2
 • D
  hấp thụ năng lượng ánh sáng.
Câu 13 :

Carôtenôit có nhiều trong mẫu vật nào sau đây?

 • A
  Củ khoai mì
 • B
  Lá xà lách
 • C
  Lá xanh
 • D
  Củ cà rốt.
Câu 14 :

Có bao nhiêu hóa chất sau đây có thể được dùng để tách chiết sắc tố quang hợp?

I. Axêtôn.

II. Cồn 90 – 960.

III. NaCl.

IV. Benzen.

V. CH4.

 • A

  3

 • B

  2

 • C

  4

 • D

  1

Câu 15 :

Trong giờ thực hành chiết rút diệp lục và carôtenôit ở thực vật, bốn nhóm học sinh đã sử dụng mẫu vật và dung môi như sau:

Cho biết thí nghiệm được tiến hành theo đúng quy trình. Dự đoán nào say đây sai về kết quả thí nghiệm?

 • A
  Dịch chiết ở cốc thí nghiệm của nhóm II có màu vàng.
 • B
  Dịch chiết ở cốc thí nghiệm của nhóm III và nhóm IV đều có màu đỏ
 • C
  Dịch chiết ở cốc thí nghiệm của nhóm I có màu xanh lục.
 • D
  Dịch chiết ở tất cả các cốc đối chứng đều không có màu.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Khái niệm quang hợp nào dưới đây là đúng?

 • A

  Quang hợp là quá trình mà thực vật sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời để tổng hợp chất hữu cơ (đường glucôzơ) từ chất vô cơ (chất khoáng và nước)

 • B

  Quang hợp là quá trình mà thực vật có hoa sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời để tổng hợp chất hữu cơ (đường glucôzơ) từ chất vô cơ (CO2 và nước).

 • C

  Quang hợp là quá trình mà thực vật sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời để tổng hợp chất hữu cơ (đường galactôzơ) từ chất vô cơ (CO2 và nước)

 • D

  Quang hợp là quá trình mà thực vật sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời để tổng hợp chất hữu cơ (đường glucôzơ) từ chất vô cơ (CO2 và nước).

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Quang hợp là quá trình mà thực vật sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời để tổng hợp chất hữu cơ (đường glucôzơ) từ chất vô cơ (CO2 và nước).

Câu 2 :

Trong các phát biểu sau :
(1) Cung cấp nguồn chất hữu cơ làm thức ăn cho sinh vật dị dưỡng.
(2) Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp, dược liệu cho Y học.
(3) Cung cấp năng lượng duy trì hoạt động sống của sinh giới.
(4) Điều hòa trực tiếp lượng nước trong khí quyển.
(5) Điều hòa không khí.
Có bao nhiêu nhận định đúng về vai trò của quang hợp ?

 • A

  2

 • B

  3

 • C

  4

 • D

  5

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Quang hợp có các vai trò (1), (2), (3), (5)
Quang hợp không có vai trò (4)

Câu 3 :

Cấu tạo của lá phù hợp với chức năng quang hợp

 • A

  Lá to, dày, cứng

 • B

  To, dày, cứng, có nhiều gân

 • C

  Lá có nhiều gân

 • D

  Lá có hình dạng bản, mỏng

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Lá có hình dạng bản, mỏng → hấp thụ được nhiều ánh sáng và thuận lợi cho khí khuếch tán ra vào.

Câu 4 :

Lá cây có màu xanh lục vì

 • A

  Diệp lục a hấp thụ ánh sáng màu xanh lục

 • B

  Diệp lục b hấp thụ ánh sáng màu xanh lục.

 • C

  Nhóm sắc tố phụ (carôtenôit) hấp thụ ánh sáng màu xanh lục.

 • D

  Các tia sáng màu xanh lục không được diệp lục hấp thụ.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Lá cây có màu là do các sắc tố quang hợp

Lời giải chi tiết :

Lá cây có màu xanh lục vì các tia sáng màu xanh lục không được diệp lục hấp thụ và phản xạ ngược lại môi trường, do đó, mắt ta nhìn thấy lá có màu xanh. Đối với lá cây có màu khác (vàng, đỏ) cũng vậy do các sắc tố trên lá không hấp thụ tia sáng màu đó.

Câu 5 :

Phần thịt lá nằm liền sát lớp biểu bì trên có đặc điểm nào dưới đây ?

 • A

  Bao gồm các tế bào xếp dãn cách nhau, không chứa lục lạp.

 • B

  Bao gồm các tế bào xếp sát nhau, chứa nhiều lục lạp

 • C

  Bao gồm các tế bào xếp sát nhau, chứa ít lục lạp

 • D

  Bao gồm các tế bào dãn cách, chứa nhiều lục lạp

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Tế bào có mô giậu chứa nhiều lục lạp phân bố ngay dưới lớp biểu bì ở mặt trên của lá.

Câu 6 :

Nhờ đặc điểm nào mà trong diện tích của lục lạp lớn hơn diện tích lá chứa chúng?

 • A

  Do số lượng lục lạp trong lá lớn.

 • B

  Do lục lạp có hình khối bầu dục làm tăng diện tích tiếp xúc lên nhiều lần.

 • C

  Do lá có hình phiến mỏng, còn tế bào lá chứa lục lạp có hình khối.

 • D

  Do lục lạp được sản sinh liên tục trong tế bào lá.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Số lượng lục lạp trong tế bào rất khác nhau các loài thực vật khác nhau. Đối với tảo mỗi tế bào có khi chỉ có một lục lạp. Đối với thực vật bậc cao, mỗi tế bào của mô đồng hóa có thể có từ 20 đến 100 lục lạp. Ở lá thầu dầu, 1mm2 có từ 3.107 - 5.107 lục lạp. Nếu đem cộng diện tích lục lạp lại, sẽ có diện tích tổng số lục lạp lớn hơn diện tích lá.

Câu 7 :

Bào quan thực hiện quá trình quang hợp ở cây xanh là:

 • A

  Không bào

 • B

  Riboxom

 • C

  Lục lạp

 • D

  Ti thể

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Bào quan thực hiện quá trình quang hợp ở cây xanh là lục lạp

Câu 8 :

Thành phần nào sau đây không phải là thành phần cấu trúc của lục lạp?

I. Strôma

II. Grana

III. Lizôxôm

IV. Tilacoit

 • A

  IV

 • B

  II

 • C

  I

 • D

  III

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Lục lạp không có lizôxôm.

Câu 9 :

Các tilacôit không chứa

 • A

  Các sắc tố.

 • B

  Các trung tâm phản ứng.

 • C

  Các chất truyền electron.

 • D

  Enzim cacbôxi hóa.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Các tilacôit không chứa enzim cacbôxi hóa.

Câu 10 :

Khi nói vê cấu tạo của lục lạp thích nghi với chức năng quang hợp người ta đưa ra một số nhận xét sau
(1) Trên màng tilacôit là nơi phân bố hệ sắc tố quang hợp, nơi xảy ra các phản ứng sáng.
(2) Trên màng tilacôit là nơi xảy ra phản ứng quang phân li nước và quá trình tổng hợp ATP trong quang hợp.
(3) Chất nên strôma là nơi diễn ra các phản ứng trong pha tối của quá trình quang hợp.
Số phát biều đúng là:

 • A

  0

 • B

  1

 • C

  2

 • D

  3

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Phát biểu đúng là (1),(3)
Ý (2) sai vì quang phân ly nước xảy ra ở xoang tilacoit

Câu 11 :

Sắc tố tham gia trực tiếp chuyển hóa năng lượng ánh sáng hấp thụ được thành ATP, NADPH trong quang hợp là

 • A

  Diệp lục a.

 • B

  Diệp lục b.

 • C

  Diệp lục a, b.

 • D

  Diệp lục a, b và carôtenôit

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Năng lượng ánh sáng hấp thụ được chuyển hóa thành ATP, NADPH ở trung tâm phản ứng

Lời giải chi tiết :

Sắc tố tham gia trực tiếp chuyển hóa năng lượng ánh sáng hấp thụ được thành ATP, NADPH trong quang hợp là diệp lục a

Câu 12 :

Các sắc tố quang hợp có nhiệm vụ ?

 • A
  chuyển hóa năng lượng ở dạng hoá năng thành quang năng
 • B
  tổng hợp glucôzơ.
 • C
  Tiếp nhận CO2
 • D
  hấp thụ năng lượng ánh sáng.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Sắc tố quang hợp có chức năng hấp thụ năng lượng ánh sáng

Câu 13 :

Carôtenôit có nhiều trong mẫu vật nào sau đây?

 • A
  Củ khoai mì
 • B
  Lá xà lách
 • C
  Lá xanh
 • D
  Củ cà rốt.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Carôtenôit có nhiều trong củ carot.

Câu 14 :

Có bao nhiêu hóa chất sau đây có thể được dùng để tách chiết sắc tố quang hợp?

I. Axêtôn.

II. Cồn 90 – 960.

III. NaCl.

IV. Benzen.

V. CH4.

 • A

  3

 • B

  2

 • C

  4

 • D

  1

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Các sắc tố quang hợp không tan trong nước, chỉ tan trong các dung môi hữu cơ

Lời giải chi tiết :

Các chất I, II, IV có thê dùng để tách chiết sắc tố quang hợp

Câu 15 :

Trong giờ thực hành chiết rút diệp lục và carôtenôit ở thực vật, bốn nhóm học sinh đã sử dụng mẫu vật và dung môi như sau:

Cho biết thí nghiệm được tiến hành theo đúng quy trình. Dự đoán nào say đây sai về kết quả thí nghiệm?

 • A
  Dịch chiết ở cốc thí nghiệm của nhóm II có màu vàng.
 • B
  Dịch chiết ở cốc thí nghiệm của nhóm III và nhóm IV đều có màu đỏ
 • C
  Dịch chiết ở cốc thí nghiệm của nhóm I có màu xanh lục.
 • D
  Dịch chiết ở tất cả các cốc đối chứng đều không có màu.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Các sắc tố quang hợp không tan trong nước, chỉ tan trong các dung môi hữu cơ

Sắc tố chủ yếu nào có trong tế bào thì nó có màu đặc trưng của sắc tố đó.

Lời giải chi tiết :

Dự đoán sai là B

Cốc III dịch chiết có màu vàng

close