Trắc nghiệm Bài 31. Tập tính của động vật - Sinh 11

Đề bài

Câu 1 :

Tập tính động vật là:

 • A

  Chuỗi những phản ứng trả lời lại các kích thích của môi trường, nhờ đó mà động vật tồn tại và phát triển.

 • B

  Các phản xạ có điều kiện của động vật học được trong quá trình sống.

 • C

  Các phản xạ không điều kiện, mang tính bẩm sinh của động vật, giúp chúng được bảo vệ.

 • D

  Các phản xạ không điều kiện, nhưng được sự can thiệp của não hộ.

Câu 2 :

Tập tính ở động vật được chia thành các loại

 • A

  bẩm sinh, học được, hỗn hợp.

 • B

  bẩm sinh, hỗn hợp

 • C

  học được, hỗn hợp.

 • D

  tự nhiên, nhân tạo

Câu 3 :

Tập tính bẩm sinh ở động vật không có đặc điểm:

1. Sinh ra đã có, không cần học hỏi.

2. Mang tính bản năng.

3. Có thể thay đổi theo hoàn cảnh sống.

4. Được quyết định bởi yếu tố di truyền (di truyền được).

 • A

  4

 • B

  1,2

 • C

  3

 • D

  3,4

Câu 4 :

Chim di cư để tránh rét, cá di cư để đẻ trứng là:

 • A

  Tập tính thứ sinh

 • B

  Tập tính bẩm sinh.

 • C

  Bản năng

 • D

  Cả B và C.

Câu 5 :

Một con ngỗng khi nhìn thấy bất cứ quá trứng nào nằm ngoài tổ sẽ tìm cách lăn nó vào tổ. còn tu hú khi đẻ nhờ vào tổ của các loài chim khác lại cố gắng đẩy trứng của chim chủ nhà ra khỏi tổ. Cả hai hoạt động này đều giống nhau ở chỗ

 • A

  Là những tập tính học được từ đồng loại

 • B

  Chỉ là những hành động rập khuôn mang tính chất bản năng

 • C

  Chúng không phân biệt được trứng của mình

 • D

  Chúng không biết ấp trứng

Câu 6 :

Tập tính học được là loại tập tính được hình thành trong quá trình

 • A

  sống của cá thể, thông qua học tập và rút kinh nghiệm

 • B

  phát triển của loài, thông qua học tập và rút kinh nghiệm

 • C

  sống của cá thể, thông qua học tập và rút kinh nghiệm, được di truyền

 • D

  sống của cá thể, thông qua học tập và rút kinh nghiệm, đặc trưng cho loài

Câu 7 :

Tập tính học được ở động vật có chung các đặc điểm:

 • A

  Suốt đời không đổi.

 • B

  Sinh ra đã có.

 • C

  Được truyền từ đời trước sang đời sau.

 • D

  Phải học trong đời sống mới có được.

Câu 8 :

Đâu là tập tính học được (thứ sinh) ở động vật?

 • A

  Nhện chăng tơ.

 • B

  Khi nhìn thấy đèn giao thông màu đỏ, những người qua đường dừng lại.

 • C

  Thú con bú sữa mẹ.

 • D

  Hổ săn mồi.

Câu 9 :

Tập tính hỗn hợp ở động vật là:

 • A

  Là trường hợp cơ thể phản ứng trước những hoạt động phức tạp.

 • B

  Là sự phối hợp giữa tập tính bẩm sinh và tập tính thứ sinh, được hình thành khi điều kiện sống thay đổi

 • C

  Là sự phối hợp của nhiều loại tập tính thứ sinh.

 • D

  Là sự phối hợp của nhiều loại tập tính bẩm sinh,

Câu 10 :

Đâu là tập tính hỗn hợp ở động vật?

 • A

  Nhện chăng tơ.

 • B

  Khi nhìn thấy đèn giao thông màu đỏ, những người qua đường dừng lại.

 • C

  Thú con bú sữa mẹ.

 • D

  Hổ săn mồi.

Câu 11 :

Cho các loại tập tính sau đây của động vật:

1. Tập tính săn đuổi mồi của hổ.

2. Tập tính làm tổ của ong.

3. Tập tính sinh sản của chim.

4. Tập tính lẩn trốn, tự vệ của hươu nai.

Loại tập tính nào mang tính bẩm sinh

 • A

  2,3

 • B

  1,2,3

 • C

  1,2

 • D

  2,3,4

Câu 12 :

Cơ sở của tập tính là?

 • A

  Phản xạ.

 • B

  Cơ quan cảm thụ.

 • C

  Thần kinh cảm giác.

 • D

  Thần kinh vận động.

Câu 13 :

Sơ đồ mô tả đúng cơ sở thần kinh của thập tính là

 • A

  kích thích → hệ thần kinh → cơ quản thụ cảm → cơ quan thực hiện → hành động

 • B

  kích thích → cơ quản thụ cảm → cơ quan thực hiện → hệ thần kinh → hành động

 • C

  kích thích → cơ quan thực hiện→ hệ thần kinh → cơ quản thụ cảm → hành động

 • D

  kích thích → cơ quản thụ cảm → hệ thần kinh → cơ quan thực hiện → hành động

Câu 14 :

Mức độ phức tạp của tập tính tăng lên khi

 • A

  số lượng các xináp trong cung phản xạ tăng lên

 • B

  kích thích của môi trường kéo dài

 • C

  kích thích của môi trường lặp lại nhiều lần

 • D

  kích thích của môi trường mạnh mẽ

Câu 15 :

Quen nhờn là hình thức học tập của động vật trong đó:

 • A

  Động vật không phản ứng lại với kích thích sau khi kích thích  đó đã xảy ra một lần nhưng không nguy hiểm

 • B

  Động vật không có đáp ứng khi một kích thích có nguy hiểm

 • C

  Động vật không đáp ứng 1 kích thích không nguy hiểm được lặp đi lặp lại nhiều lần

 • D

  Động vật không phản ứng lại với một kích thích tương tự với một kích thích khác không gây nguy hiểm trong quá khứ

Câu 16 :

Thả chó xuống hồ bơi lần đầu thấy chó rất hoảng sợ cố bơi vào bờ, sau một số lần như vậy chó không hoảng sợ nữa đây là hiện tượng:

 • A

  Quen nhờn

 • B

  Điều kiện hóa đáp ứng

 • C

  Điều kiện hóa hành động

 • D

  Học khôn

Câu 17 :

In vết là hiện tượng học tập ở động vật trong đó:

 • A

  Động vật bám theo các vật chuyển động mà chúng nhìn thấy lần đầu tiên

 • B

  Động vật thực hiện di trú hằng năm về một nơi mà những năm trước đó chúng đã đến

 • C

  Động vật đánh dấu lãnh thổ của mình bằng các chất bài tiết của cơ thể

 • D

  Động vật ghi nhớ Phương pháp săn mồi

Câu 18 :

Điều kiện hóa đáp ứng (điều kiện hóa kiểu Paplop) là hiện tượng học tập của động vật trong đó xảy ra:

 • A

  Hình thành các phản xạ có điều kiện trước một kích thích lặp đi lặp lại

 • B

  Sự hình thành mối liên kết thần kinh mới trong hệ thần kinh trung ương dưới tác động của một kích thích mới

 • C

  Sự hình thành mối liên kết mới trong thần kinh trung ương dưới tác động của các kích thích kết hợp đồng thời

 • D

  Sự hình thành mối liên hệ giữa một hành vi của động vật với một phần thưởng hoặc hình phạt sau đó động vật sẽ chủ động lặp lại các hành vi đó

Câu 19 :

Khi mở nắp bể, đàn cá cảnh tập trung về nơi thường cho ăn. Đây là một ví dụ về hình thức học tập

 • A

  Điều kiện hóa hành động

 • B

  Điều kiện hóa đáp ứng

 • C

  Học khôn

 • D

  Học ngầm

Câu 20 :

Điều kiện hóa hành động là hiện tượng học tập của động vật trong đó:

 • A

  Sự hình thành các phản xạ có điều kiện trước một kích thích lặp đi lặp lại

 • B

  Sự hình thành mối liên kết mới trong hệ thần kinh trung ương dưới tác động của một kích thích mới

 • C

  Sự hình thành mối liên kết mới trong thần kinh trung ương dưới tác động của các kích thích đồng thời

 • D

  Sự hình thành mối liên kết giữa  một hành vi của động vật với một phần thưởng sau đó động vật sẽ chủ động lặp lại các hành vi đó.

Câu 21 :

Học ngầm là:

 • A

  Những điều học được một cách không có ý thức mà sau đó được tái hiện giúp động vật giải quyết vấn đề tương tự dễ dàng

 • B

  Những điều học được một cách có ý thức mà sau đó được tái hiện giúp động vật giải quyết vấn đề tương tự dễ dàng

 • C

  Những điều học được một các không có ý thức mà sau đó động vật rút kinh nghiệm để giải quyết vấn đề tương tự

 • D

  Những điều học được một cách có ý thức mà sau đó được tái hiện giúp động vật giải quyết vấn đề tương tự dễ dàng.

Câu 22 :

Học khôn là

 • A

  kiểu học phối hợp các kinh nghiệm cũ để tìm cách giải quyết những tình huống tương tự

 • B

  phối hợp các kinh nghiệm cũ và những hiểu biết mới để tìm cách giải quyết những tình huống mới

 • C

  từ các kinh nghiệm cũ sẽ tìm cách giải quyết những tình huống tương tự

 • D

  kiểu học phối hợp các kinh nghiệm cũ để tim cách giải quyết những tình huống mới

Câu 23 :

Hình thức học khôn được thấy phổ biến ở

 • A

  Người và các động vật thuộc bộ Linh trưởng

 • B

  Lớp Thú

 • C

  Chim và các động vật thuộc bộ Linh trưởng

 • D

  Động vật có hệ thần kinh phát triển

Câu 24 :

Thầy dạy toán yêu cầu bạn giải một bài tập đại số mới, dựa vào kiến thức đã có bạn đã giải được bài tập đó. Đây là một ví dụ về hình thức học tập:

 • A

  Học ngầm

 • B

  Học khôn

 • C

  Quen nhờn

 • D

  Điều kiện hóa hành động

Câu 25 :

Hành động nào sau đây là kết quả của học khôn ?

 • A

  Cóc đớp phải ong lập tức nhả ra

 • B

  Thỏ ăn trúng lá cây bị say, về sau chúng không bao giờ ăn loại lá đó nữa

 • C

  Chim sâu không ăn các con sâu có màu sắc sặc sỡ

 • D

  Tinh tinh tuốt lá ở một cành cây tạo que chọc vào tổ mối để bắt mối

Câu 26 :

Tập tính ở loài người, khác hẳn tập tính của động vật biểu hiện ở:

1. Con vật hành động chủ yếu theo bản năng còn con người hành động theo trí tuệ.

2. Sự biến hóa về tập tính ở loài người nhanh hơn nhiều so với động vật.

3. Tập tính của loài người thay đổi theo sự phát triển của xã hội.

4. Tập tính bẩm sinh của loài người có thể bị thay đổi do sự phát triển của nền văn minh và khoa học.

 • A

  1,2,3,4

 • B

  1,2.

 • C

  2,3,4

 • D

  1,3.4.

Câu 27 :

Mỗi xinap có bao nhiêu loại chất trung gian hóa học?

 • A
  1
 • B
  3
 • C
  4
 • D
  2
Câu 28 :

Một học sinh A đến nhà học sinh B, những lần đầu khi A đến nhà B đều bị con chó nhà B nuôi sủa. Sau nhiều lần đến nhà B, A đều không gây sự nguy hiểm nào cho con chó nên chó không còn sủa nữa khi A đến. Đây là ví dụ về hình thức học tập nào ở động vật?

 • A
  Quen nhờn
 • B
  In vết
 • C
  Điều kiện hóa
 • D
  Học ngầm

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Tập tính động vật là:

 • A

  Chuỗi những phản ứng trả lời lại các kích thích của môi trường, nhờ đó mà động vật tồn tại và phát triển.

 • B

  Các phản xạ có điều kiện của động vật học được trong quá trình sống.

 • C

  Các phản xạ không điều kiện, mang tính bẩm sinh của động vật, giúp chúng được bảo vệ.

 • D

  Các phản xạ không điều kiện, nhưng được sự can thiệp của não hộ.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Tập tính của động vật là: Chuỗi những phản ứng trả lời lại các kích thích của môi trường, nhờ đó mà động vật tồn tại và phát triển

Câu 2 :

Tập tính ở động vật được chia thành các loại

 • A

  bẩm sinh, học được, hỗn hợp.

 • B

  bẩm sinh, hỗn hợp

 • C

  học được, hỗn hợp.

 • D

  tự nhiên, nhân tạo

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Tập tính ở động vật được chia thành:

Tập tính bẩm sinh: sinh ra đã có

Tập tính học được: phải qua học tập mới có

Tập tính hỗn hợp: kết hợp của 2 loại trên

Câu 3 :

Tập tính bẩm sinh ở động vật không có đặc điểm:

1. Sinh ra đã có, không cần học hỏi.

2. Mang tính bản năng.

3. Có thể thay đổi theo hoàn cảnh sống.

4. Được quyết định bởi yếu tố di truyền (di truyền được).

 • A

  4

 • B

  1,2

 • C

  3

 • D

  3,4

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Tập tính bẩm sinh là những hoạt động cơ bản của động vật, có từ khi sinh ra, được di truyền từ bố mẹ, đặc trưng cho loài.

Tập tính bẩm sinh không thay đổi theo hoàn cảnh sống

Câu 4 :

Chim di cư để tránh rét, cá di cư để đẻ trứng là:

 • A

  Tập tính thứ sinh

 • B

  Tập tính bẩm sinh.

 • C

  Bản năng

 • D

  Cả B và C.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Chim di cư để tránh rét, cá di cư để đẻ trứng là tập tính bẩm sinh còn gọi là bản năng.

Câu 5 :

Một con ngỗng khi nhìn thấy bất cứ quá trứng nào nằm ngoài tổ sẽ tìm cách lăn nó vào tổ. còn tu hú khi đẻ nhờ vào tổ của các loài chim khác lại cố gắng đẩy trứng của chim chủ nhà ra khỏi tổ. Cả hai hoạt động này đều giống nhau ở chỗ

 • A

  Là những tập tính học được từ đồng loại

 • B

  Chỉ là những hành động rập khuôn mang tính chất bản năng

 • C

  Chúng không phân biệt được trứng của mình

 • D

  Chúng không biết ấp trứng

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Cả hai hành động này đều mang tính bản năng, sinh ra đã có.

Câu 6 :

Tập tính học được là loại tập tính được hình thành trong quá trình

 • A

  sống của cá thể, thông qua học tập và rút kinh nghiệm

 • B

  phát triển của loài, thông qua học tập và rút kinh nghiệm

 • C

  sống của cá thể, thông qua học tập và rút kinh nghiệm, được di truyền

 • D

  sống của cá thể, thông qua học tập và rút kinh nghiệm, đặc trưng cho loài

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Tập tính học được là loại tập tính được hình thành trong quá trình sống của cá thể, thông qua học tập và rút kinh nghiệm.

Câu 7 :

Tập tính học được ở động vật có chung các đặc điểm:

 • A

  Suốt đời không đổi.

 • B

  Sinh ra đã có.

 • C

  Được truyền từ đời trước sang đời sau.

 • D

  Phải học trong đời sống mới có được.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Tập tính học được (thứ sinh) là loại tập tính học được trong đời sống

Câu 8 :

Đâu là tập tính học được (thứ sinh) ở động vật?

 • A

  Nhện chăng tơ.

 • B

  Khi nhìn thấy đèn giao thông màu đỏ, những người qua đường dừng lại.

 • C

  Thú con bú sữa mẹ.

 • D

  Hổ săn mồi.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Tập tính học được là loại tập tính được hình thành trong quá trình sống của cá thể, thông qua học tập và rút kinh nghiệm

Lời giải chi tiết :

Tập tính học được ở động vật là khi nhìn thấy đèn giao thông màu đỏ, những người qua đường dừng lại.

Câu 9 :

Tập tính hỗn hợp ở động vật là:

 • A

  Là trường hợp cơ thể phản ứng trước những hoạt động phức tạp.

 • B

  Là sự phối hợp giữa tập tính bẩm sinh và tập tính thứ sinh, được hình thành khi điều kiện sống thay đổi

 • C

  Là sự phối hợp của nhiều loại tập tính thứ sinh.

 • D

  Là sự phối hợp của nhiều loại tập tính bẩm sinh,

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Tập tính hỗn hợp là sự phối hợp giữa tập tính bẩm sinh và tập tính thứ sinh, được hoàn thành khi điều kiện sống thay đổi.

Câu 10 :

Đâu là tập tính hỗn hợp ở động vật?

 • A

  Nhện chăng tơ.

 • B

  Khi nhìn thấy đèn giao thông màu đỏ, những người qua đường dừng lại.

 • C

  Thú con bú sữa mẹ.

 • D

  Hổ săn mồi.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Tập tính hỗn hợp là sự phối hợp giữa tập tính bẩm sinh và tập tính thứ sinh, được hoàn thành khi điều kiện sống thay đổi.

Lời giải chi tiết :

Tập tính hỗn hợp ở động vật là hổ săn mồi.

Câu 11 :

Cho các loại tập tính sau đây của động vật:

1. Tập tính săn đuổi mồi của hổ.

2. Tập tính làm tổ của ong.

3. Tập tính sinh sản của chim.

4. Tập tính lẩn trốn, tự vệ của hươu nai.

Loại tập tính nào mang tính bẩm sinh

 • A

  2,3

 • B

  1,2,3

 • C

  1,2

 • D

  2,3,4

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Tập tính bẩm sinh là những hoạt động cơ bản của động vật, có từ khi sinh ra, được di truyền từ bố mẹ, đặc trưng cho loài.

Lời giải chi tiết :

Ong làm tổ, chim sinh sản là các đặc tính mang tính bẩm sinh

Câu 12 :

Cơ sở của tập tính là?

 • A

  Phản xạ.

 • B

  Cơ quan cảm thụ.

 • C

  Thần kinh cảm giác.

 • D

  Thần kinh vận động.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Cơ sở thần kinh của tập tính là các phản xạ không điều kiện và có điều kiện.

Câu 13 :

Sơ đồ mô tả đúng cơ sở thần kinh của thập tính là

 • A

  kích thích → hệ thần kinh → cơ quản thụ cảm → cơ quan thực hiện → hành động

 • B

  kích thích → cơ quản thụ cảm → cơ quan thực hiện → hệ thần kinh → hành động

 • C

  kích thích → cơ quan thực hiện→ hệ thần kinh → cơ quản thụ cảm → hành động

 • D

  kích thích → cơ quản thụ cảm → hệ thần kinh → cơ quan thực hiện → hành động

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Sơ đồ mô tả đúng cơ sở thần kinh của thập tính là kích thích → cơ quản thụ cảm → hệ thần kinh → cơ quan thực hiện → hành động.

Câu 14 :

Mức độ phức tạp của tập tính tăng lên khi

 • A

  số lượng các xináp trong cung phản xạ tăng lên

 • B

  kích thích của môi trường kéo dài

 • C

  kích thích của môi trường lặp lại nhiều lần

 • D

  kích thích của môi trường mạnh mẽ

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Khi số lượng các xináp trong cung phản xạ tăng lên thì mức độ phức tạp của tập tính cũng tăng lên.

Câu 15 :

Quen nhờn là hình thức học tập của động vật trong đó:

 • A

  Động vật không phản ứng lại với kích thích sau khi kích thích  đó đã xảy ra một lần nhưng không nguy hiểm

 • B

  Động vật không có đáp ứng khi một kích thích có nguy hiểm

 • C

  Động vật không đáp ứng 1 kích thích không nguy hiểm được lặp đi lặp lại nhiều lần

 • D

  Động vật không phản ứng lại với một kích thích tương tự với một kích thích khác không gây nguy hiểm trong quá khứ

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Quen nhờn là hình thức học tập: động vật không trả lời một kích thích lặp lại nhiều lần mà không kèm theo nguy hiểm.

Câu 16 :

Thả chó xuống hồ bơi lần đầu thấy chó rất hoảng sợ cố bơi vào bờ, sau một số lần như vậy chó không hoảng sợ nữa đây là hiện tượng:

 • A

  Quen nhờn

 • B

  Điều kiện hóa đáp ứng

 • C

  Điều kiện hóa hành động

 • D

  Học khôn

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Sau một số lần thả xuống nước, chó đã không còn trả lời lại cùng một kích thích như lúc ban đầu.

Lời giải chi tiết :

Đây là hiện tượng quen nhờn, khi lặp đi lặp lại hành động đó mà không có nguy hiểm thì chó không thấy sợ nữa

Câu 17 :

In vết là hiện tượng học tập ở động vật trong đó:

 • A

  Động vật bám theo các vật chuyển động mà chúng nhìn thấy lần đầu tiên

 • B

  Động vật thực hiện di trú hằng năm về một nơi mà những năm trước đó chúng đã đến

 • C

  Động vật đánh dấu lãnh thổ của mình bằng các chất bài tiết của cơ thể

 • D

  Động vật ghi nhớ Phương pháp săn mồi

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

In vết là hiện tượng động vật bám theo các vật chuyển động mà chúng nhìn thấy lần đầu tiên

VD: gà, vịt con đi theo đồ chơi

Câu 18 :

Điều kiện hóa đáp ứng (điều kiện hóa kiểu Paplop) là hiện tượng học tập của động vật trong đó xảy ra:

 • A

  Hình thành các phản xạ có điều kiện trước một kích thích lặp đi lặp lại

 • B

  Sự hình thành mối liên kết thần kinh mới trong hệ thần kinh trung ương dưới tác động của một kích thích mới

 • C

  Sự hình thành mối liên kết mới trong thần kinh trung ương dưới tác động của các kích thích kết hợp đồng thời

 • D

  Sự hình thành mối liên hệ giữa một hành vi của động vật với một phần thưởng hoặc hình phạt sau đó động vật sẽ chủ động lặp lại các hành vi đó

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Điều kiện hóa đáp ứng là: Sự hình thành mối liên kết mới trong thần kinh trung ương dưới tác động của các kích thích kết hợp đồng thời.

VD: vừa cho chó ăn vừa đánh chuông, sau nhiều lần lặp lại chỉ cần đánh chuông là chó tiết nước bọt mà không cần cho ăn.

Câu 19 :

Khi mở nắp bể, đàn cá cảnh tập trung về nơi thường cho ăn. Đây là một ví dụ về hình thức học tập

 • A

  Điều kiện hóa hành động

 • B

  Điều kiện hóa đáp ứng

 • C

  Học khôn

 • D

  Học ngầm

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Hành động mở nắp bể và cho ăn đã xảy ra thường xuyên nên sau đó chỉ cần mở nắp bể là đàn cá sẽ tập trung về chỗ thường được cho ăn.

Lời giải chi tiết :

Đây là ví dụ về điều kiện hóa đáp ứng vì cho cá ăn xảy ra đồng thời hoặc ngay sau hành động mở nắp bể cá.

Không thể là điều kiện hóa hành động vì cá không tự đến nơi cho ăn.

Câu 20 :

Điều kiện hóa hành động là hiện tượng học tập của động vật trong đó:

 • A

  Sự hình thành các phản xạ có điều kiện trước một kích thích lặp đi lặp lại

 • B

  Sự hình thành mối liên kết mới trong hệ thần kinh trung ương dưới tác động của một kích thích mới

 • C

  Sự hình thành mối liên kết mới trong thần kinh trung ương dưới tác động của các kích thích đồng thời

 • D

  Sự hình thành mối liên kết giữa  một hành vi của động vật với một phần thưởng sau đó động vật sẽ chủ động lặp lại các hành vi đó.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Điều kiện hóa hành động là: Sự hình thành mối liên kết giữa  một hành vi của động vật với một phần thưởng sau đó động vật sẽ chủ động lặp lại các hành vi đó

VD: nhốt chuột ở trong lồng, trong lồng có một bàn đạp gắn thức ăn khi chuột chạy vô tình đạp phải bàn đạp làm thức ăn rơi ra, sau nhiều lần như vậy,mỗi khi đói chuột tự động ra nhấn bàn đạp để lấy thức ăn.

Câu 21 :

Học ngầm là:

 • A

  Những điều học được một cách không có ý thức mà sau đó được tái hiện giúp động vật giải quyết vấn đề tương tự dễ dàng

 • B

  Những điều học được một cách có ý thức mà sau đó được tái hiện giúp động vật giải quyết vấn đề tương tự dễ dàng

 • C

  Những điều học được một các không có ý thức mà sau đó động vật rút kinh nghiệm để giải quyết vấn đề tương tự

 • D

  Những điều học được một cách có ý thức mà sau đó được tái hiện giúp động vật giải quyết vấn đề tương tự dễ dàng.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Học ngầm là: Những điều học được một cách không có ý thức mà sau đó được tái hiện giúp động vật giải quyết vấn đề tương tự dễ dàng

Câu 22 :

Học khôn là

 • A

  kiểu học phối hợp các kinh nghiệm cũ để tìm cách giải quyết những tình huống tương tự

 • B

  phối hợp các kinh nghiệm cũ và những hiểu biết mới để tìm cách giải quyết những tình huống mới

 • C

  từ các kinh nghiệm cũ sẽ tìm cách giải quyết những tình huống tương tự

 • D

  kiểu học phối hợp các kinh nghiệm cũ để tim cách giải quyết những tình huống mới

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Học khôn là kiểu học phối hợp các kinh nghiệm cũ để giải quyết tình huống mới

Câu 23 :

Hình thức học khôn được thấy phổ biến ở

 • A

  Người và các động vật thuộc bộ Linh trưởng

 • B

  Lớp Thú

 • C

  Chim và các động vật thuộc bộ Linh trưởng

 • D

  Động vật có hệ thần kinh phát triển

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Hình thức học khôn chỉ thấy ở người và các động vật thuộc bộ Linh trưởng.

Câu 24 :

Thầy dạy toán yêu cầu bạn giải một bài tập đại số mới, dựa vào kiến thức đã có bạn đã giải được bài tập đó. Đây là một ví dụ về hình thức học tập:

 • A

  Học ngầm

 • B

  Học khôn

 • C

  Quen nhờn

 • D

  Điều kiện hóa hành động

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Một bài tập mới tương  tự như một tình huống mới, chưa từng gặp phải, phải dựa và các kinh nghiệm cũ để giải quyết.

Lời giải chi tiết :

Đây là ví dụ về học khôn, bạn vận dụng các kiến thức đã có để giải quyết bài toán .

Câu 25 :

Hành động nào sau đây là kết quả của học khôn ?

 • A

  Cóc đớp phải ong lập tức nhả ra

 • B

  Thỏ ăn trúng lá cây bị say, về sau chúng không bao giờ ăn loại lá đó nữa

 • C

  Chim sâu không ăn các con sâu có màu sắc sặc sỡ

 • D

  Tinh tinh tuốt lá ở một cành cây tạo que chọc vào tổ mối để bắt mối

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Học khôn là kiểu học phối hợp các kinh nghiệm cũ để giải quyết tình huống mới

Lời giải chi tiết :

Tinh tinh tuốt lá ở một cành cây tạo que chọc vào tổ mối để bắt mối là học khôn

Câu 26 :

Tập tính ở loài người, khác hẳn tập tính của động vật biểu hiện ở:

1. Con vật hành động chủ yếu theo bản năng còn con người hành động theo trí tuệ.

2. Sự biến hóa về tập tính ở loài người nhanh hơn nhiều so với động vật.

3. Tập tính của loài người thay đổi theo sự phát triển của xã hội.

4. Tập tính bẩm sinh của loài người có thể bị thay đổi do sự phát triển của nền văn minh và khoa học.

 • A

  1,2,3,4

 • B

  1,2.

 • C

  2,3,4

 • D

  1,3.4.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Con người có sự hình thành các tập tính phức tạp trong quá trình sống, đặc biệt là các tập tính thứ sinh.

Lời giải chi tiết :

Cả 4 ý trên đều là sự khác biệt giữa tập tính ở người với tập tính ở động vật.

Câu 27 :

Mỗi xinap có bao nhiêu loại chất trung gian hóa học?

 • A
  1
 • B
  3
 • C
  4
 • D
  2

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem lại cấu trúc xinap

Lời giải chi tiết :

Mỗi xinap chỉ có 1 loại chất trung gian hóa học.

Chất trung gian hóa học phổ biến nhất ở thú là axetincolin và noradrenalin.

Câu 28 :

Một học sinh A đến nhà học sinh B, những lần đầu khi A đến nhà B đều bị con chó nhà B nuôi sủa. Sau nhiều lần đến nhà B, A đều không gây sự nguy hiểm nào cho con chó nên chó không còn sủa nữa khi A đến. Đây là ví dụ về hình thức học tập nào ở động vật?

 • A
  Quen nhờn
 • B
  In vết
 • C
  Điều kiện hóa
 • D
  Học ngầm

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Quen nhờn: là hình thức học tập đơn giản nhất, động vật phớt lờ, không trả lời những kích thích lặp lại nhiều lần nhưng không kèm theo sự nguy hiểm.

In vết: là hiện tượng các con non đi theo các vật chuyển động mà chúng nhìn thấy đầu tiên. Hiện tượng này chỉ thấy ở những loài thuộc lớp chim.

Điều kiện hóa: là sự hình thành mối liên kết mới trong thần kinh trung ương dưới tác động của các kích thích kết hợp đồng thời

Học ngầm: là kiểu học không có ý thức, không biết rõ là mình đã học được, khi có nhu cầu thì kiến thức đó tái hiện để giải quyết những tình huống tương tự.

Lời giải chi tiết :

Đây là ví dụ về hình thức học tập quen nhờn: động vật phớt lờ, không trả lời những kích thích lặp lại nhiều lần mà không kèm theo nguy hiểm.

close