Trắc nghiệm Bài 36. Phát triển ở thực vật có hoa - Sinh 11

Đề bài

Câu 1 :

Phát triển ở thực vật là

 • A

  Toàn bộ những biến đổi diễn ra trong chu kì sống của cá thể biểu hiện qua hai quá trình liên quan với nhau: sinh trưởng, sự phân hoá và phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan của cơ thể.

 • B

  Toàn bộ những biến đổi diễn ra trong chu kì sống của cá thể biểu hiện ở ba quá trình không liên quan với nhau: sinh trưởng, sự phân hoá và phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan của cơ thể

 • C

  Toàn bộ những biến đổi diễn ra trong chu kì sống của cá thể biểu hiện ở ba quá trình liên quan với nhau là sinh trưởng, sự phân hoá và phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan của cơ thể

 • D

  Toàn bộ những biến đổi diễn ra trong chu kì sống của cá thể biểu hiện qua hai quá trình liên quan với nhau: sinh trưởng, sự phân hoá và phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan của cơ thể

Câu 2 :

Sự ra hoa ở thực vật cần điều kiện thiết yếu nào ?

 • A

  Chất điều hòa sinh trưởng

 • B

  Điểu kiện ngoại cảnh (ánh sang ngoại cảnh, nhiệt độ , hàm lượng CO2)

 • C

  Con người

 • D

  Cả A và B

Câu 3 :

Tuổi của cây một năm được tính theo

 • A

  Số lóng

 • B

  Số lá

 • C

  Số chồi nách

 • D

  Số cành

Câu 4 :

Hiện tượng cây chỉ ra hoa sau khi trải qua mùa đông lạnh giá hoặc xử lý nhiệt độ thấp được gọi là

 • A

  Quang gián đoạn

 • B

  Sốc nhiệt

 • C

  Xuân hóa

 • D

  Già hóa

Câu 5 :

Quang chu kỳ là gì ?

 • A

  Là thời gian cơ quan tiếp nhận ánh sang và sản sinh hormone kích thích sự ra hoa

 • B

  Là thời gian chiếu sáng xen kẽ với bóng tối ( độ dài của ngày, đêm)

 • C

  Là thời gian chiếu sáng kích thích cây ra nhiều rễ và lá

 • D

  Là thời gian cây hấp thụ ánh sáng giúp cho sự ra hoa

Câu 6 :

Mô tả nào dưới đây về quang chu kỳ là không đúng

 • A

  Căn cứ vào quang chu kỳ có thể chia ra 3 loại cây: cây trung tính, cây ngày ngắn, cây ngày dài

 • B

  Ảnh hưởng tới sự phát triển nhưng không tác động đến sự sinh trưởng của cây

 • C

  Là thời gian chiếu sang xen kẽ với bóng tối

 • D

  Tác động đên sự ra hoa, rụng lá, tạo củ di chuyển các hợp chất quang hợp

Câu 7 :

Cây ngày ngắn là cây:

 • A

  Cây ra hoa trong điều kiện chiếu sáng ít hơn 8 giờ.

 • B

  Cây ra hoa trong điều kiện chiếu sáng ít hơn 10 giờ.

 • C

  Cây ra hoa trong điều kiện chiếu sáng ít hơn 12 giờ

 • D

  Cây ra hoa trong điều kiện chiếu sáng ít hơn 14 giờ

Câu 8 :

Cây nào thuộc cây ngày ngắn?

 • A

  Cà chua, cây lạc, cây ngô

 • B

  Cây cà rốt, rau diếp, lúa mì, sen cạn, củ cải đường

 • C

  Cà phê, chè, lúa, đậu tương, gai dầu, hoa cúc

 • D

  Cây cà chua, cà rốt, lúa mì, đậu tương

Câu 9 :

Xem hình dưới và cho biết ý nào không đúng ?

 • A

  Ánh sáng nhấp nháy trong tối không làm cho cây ngày ngắn ra hoa, còn cây ngày dài vẫn ra hoa

 • B

  Ánh sáng nhấp nháy trong tối không làm cho cây ngày dài ra hoa, còn cây ngày ngắn vẫn ra hoa

 • C

  Cây ngày ngắn không ra hoa vào ngày dài

 • D

  Cây ngày dài không ra hoa vào ngày ngắn

Câu 10 :

Cây ngày dài là cây

 • A

  Cây ra hoa trong điều kiện chiếu sáng ít hơn 8 giờ.

 • B

  Cây ra hoa trong điều kiện chiếu sáng hơn 8 giờ.

 • C

  Cây ra hoa trong điều kiện chiếu sáng hơn 12 giờ.

 • D

  Cây ra hoa trong điều kiện chiếu sáng ít hơn 12 giờ.

Câu 11 :

Cây dài ngày có thể ra hoa trong điều kiện ngày ngắn nếu

 • A

  Chiếu sáng nhân tạo làm cho ngày dài ra

 • B

  Chiếu sáng bổ sung vào ban đêm cho đủ thời gian chiếu sáng cần thiết

 • C

  Xử lý florigen

 • D

  Phun xitokinin trước khi cây trưởng thành

Câu 12 :

Phitocrom là

 • A

  Sắc tố cảm nhận quang chu kỳ và cảm nhận ánh sáng, có bản chất là protein và chứa ở hạt cần ánh sáng để nảy mầm

 • B

  Sắc tố cảm nhận quang chu kỳ có bản chất là phi protein và chứa ở hạt cần ánh sáng để nảy mầm

 • C

  Sắc tố cảm nhận quang chu kỳ và cảm nhận ánh sáng, có bản chất là protein và chứa ở lá cần ánh sáng để quang hợp

 • D

  Sắc tố không cảm nhận ánh sáng nhưng cảm nhận quang chu kỳ chứa trong các loại hạt cần ánh sáng để nảy mầm.

Câu 13 :

Phitocrom Pđx có tác dụng

 • A

  Làm cho hạt nảy mầm, khí khổng mở, ức chế hoa nở

 • B

  Làm cho hạt nảy mầm, khí khổng mở, hoa nở

 • C

  Làm cho hạt nảy mầm, khí khổng đóng, hoa nở

 • D

  Làm cho hạt nảy mầm, khí khổng đóng, ức chế hoa nở

Câu 14 :

Hormone florigen có tác dụng

 • A

  Kích thích nảy chồi

 • B

  Kích thích ra hoa

 • C

  Kích thích phát triển rễ

 • D

  Kích thích nảy mầm

Câu 15 :

Năng suất mía sẽ giảm rõ rệt nếu sinh trưởng và phát triển ở chúng có tương quan

 • A

  Sinh trưởng nhanh hơn phát triển

 • B

  Sinh trưởng chậm hơn phát triển

 • C

  Sinh trưởng và phát triển đều nhanh

 • D

  Sinh trưởng và phát triển bình thường

Câu 16 :

Các cây ngày dài là các cây:

 • A

  Cà chua, lạc, đậu, ngô, hướng dương.

 • B

  Thược dược, đậu tương, vừng, gai dầu, mía

 • C

  Hành, cà rốt, rau diếp, sen cạn, củ cải đường

 • D

  Thanh long, cà tím, cà phê ngô, huớng dương.

Câu 17 :

Khoảng tháng 5 – 6 âm lịch, những người trồng quất cảnh thường “đảo quất” nhằm mục đích

 • A

  Hạn chế cây hút chất dinh dưỡng

 • B

  Để giảm rễ phụ

 • C

  Để ép cây ra hoa

 • D

  Để giảm lượng phân phải bón vào thời kỳ cây không có quả

Câu 18 :

Đối với các cây trồng lấy sợi như: đay; cây trồng lấy gỗ người ta không cắt ngọn

 • A

  Duy trì ưu thế đỉnh để giúp thân dài nhất

 • B

  Để cho thân cây to, có nhiều nhánh

 • C

  Kích thích mọc các nhánh bên để nâng cao hiệu quả kinh tế

 • D

  Để cây có thể vươn đón ánh sáng

Câu 19 :

Tại sao ở các vườn cây công nghiệp già cỗi người ta thường đốn sát gốc ?

 • A

  Để trẻ hóa

 • B

  Để cho cây chết, khi đó đào gốc sẽ dễ hơn khi cây sống

 • C

  Để hạn chế chất dinh dưỡng mà cây hút khi đã già

 • D

  Để cây ra hoa

Câu 20 :

Cho các ý sau:          

1. Ức chế sinh trưởng của chồi đỉnh.

2. Kích thích sinh trưởng của các chồi bên.  

3. Tạo ưu thế đỉnh cho cây..  

Khi trồng các loại hoa màu, người ta thường ngắt bỏ ngọn bí, mướp, dưa, …. Việc này có tác dụng:

 • A
  2, 3.
 • B
  1, 2.
 • C
  1, 3.
 • D
  1, 2, 3.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Phát triển ở thực vật là

 • A

  Toàn bộ những biến đổi diễn ra trong chu kì sống của cá thể biểu hiện qua hai quá trình liên quan với nhau: sinh trưởng, sự phân hoá và phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan của cơ thể.

 • B

  Toàn bộ những biến đổi diễn ra trong chu kì sống của cá thể biểu hiện ở ba quá trình không liên quan với nhau: sinh trưởng, sự phân hoá và phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan của cơ thể

 • C

  Toàn bộ những biến đổi diễn ra trong chu kì sống của cá thể biểu hiện ở ba quá trình liên quan với nhau là sinh trưởng, sự phân hoá và phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan của cơ thể

 • D

  Toàn bộ những biến đổi diễn ra trong chu kì sống của cá thể biểu hiện qua hai quá trình liên quan với nhau: sinh trưởng, sự phân hoá và phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan của cơ thể

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Phát triển ở thực vật là: Toàn bộ những biến đổi diễn ra trong chu kì sống của cá thể biểu hiện ở ba quá trình liên quan với nhau là sinh trưởng, sự phân hoá và phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan của cơ thể

Câu 2 :

Sự ra hoa ở thực vật cần điều kiện thiết yếu nào ?

 • A

  Chất điều hòa sinh trưởng

 • B

  Điểu kiện ngoại cảnh (ánh sang ngoại cảnh, nhiệt độ , hàm lượng CO2)

 • C

  Con người

 • D

  Cả A và B

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Sự ra hoa ở thực vật cần các điều kiện về ngoại cảnh và chất điều hòa sinh trưởng (hormone)

Câu 3 :

Tuổi của cây một năm được tính theo

 • A

  Số lóng

 • B

  Số lá

 • C

  Số chồi nách

 • D

  Số cành

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Tuổi của cây một năm được tính theo số lá.

VD: cây cà chua khi có 9 lá sẽ bắt đầu phân hóa phát sinh thêm 5 lá và cụm hoa

Câu 4 :

Hiện tượng cây chỉ ra hoa sau khi trải qua mùa đông lạnh giá hoặc xử lý nhiệt độ thấp được gọi là

 • A

  Quang gián đoạn

 • B

  Sốc nhiệt

 • C

  Xuân hóa

 • D

  Già hóa

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Hiện tượng cây chỉ ra hoa sau khi trải qua mùa đông lạnh giá hoặc sử lý nhiệt độ thấp được gọi là xuân hóa,

Câu 5 :

Quang chu kỳ là gì ?

 • A

  Là thời gian cơ quan tiếp nhận ánh sang và sản sinh hormone kích thích sự ra hoa

 • B

  Là thời gian chiếu sáng xen kẽ với bóng tối ( độ dài của ngày, đêm)

 • C

  Là thời gian chiếu sáng kích thích cây ra nhiều rễ và lá

 • D

  Là thời gian cây hấp thụ ánh sáng giúp cho sự ra hoa

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Quang chu kỳ là tương quan độ dài ngày và đêm

Câu 6 :

Mô tả nào dưới đây về quang chu kỳ là không đúng

 • A

  Căn cứ vào quang chu kỳ có thể chia ra 3 loại cây: cây trung tính, cây ngày ngắn, cây ngày dài

 • B

  Ảnh hưởng tới sự phát triển nhưng không tác động đến sự sinh trưởng của cây

 • C

  Là thời gian chiếu sang xen kẽ với bóng tối

 • D

  Tác động đên sự ra hoa, rụng lá, tạo củ di chuyển các hợp chất quang hợp

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Mô tả sai là B, quang chu kỳ ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của thực vật

Câu 7 :

Cây ngày ngắn là cây:

 • A

  Cây ra hoa trong điều kiện chiếu sáng ít hơn 8 giờ.

 • B

  Cây ra hoa trong điều kiện chiếu sáng ít hơn 10 giờ.

 • C

  Cây ra hoa trong điều kiện chiếu sáng ít hơn 12 giờ

 • D

  Cây ra hoa trong điều kiện chiếu sáng ít hơn 14 giờ

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Cây ngày ngắn là cây ra hoa trong điều kiện thời gian chiếu sáng ít hơn 12h.

Câu 8 :

Cây nào thuộc cây ngày ngắn?

 • A

  Cà chua, cây lạc, cây ngô

 • B

  Cây cà rốt, rau diếp, lúa mì, sen cạn, củ cải đường

 • C

  Cà phê, chè, lúa, đậu tương, gai dầu, hoa cúc

 • D

  Cây cà chua, cà rốt, lúa mì, đậu tương

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Cây ngày ngắn là cây ra hoa trong điều kiện ngày ngắn, thời gian chiếu sáng ít.

Lời giải chi tiết :

Các cây ngắn ngày là: Cà phê chè, lúa, đậu tương, hoa cúc

Câu 9 :

Xem hình dưới và cho biết ý nào không đúng ?

 • A

  Ánh sáng nhấp nháy trong tối không làm cho cây ngày ngắn ra hoa, còn cây ngày dài vẫn ra hoa

 • B

  Ánh sáng nhấp nháy trong tối không làm cho cây ngày dài ra hoa, còn cây ngày ngắn vẫn ra hoa

 • C

  Cây ngày ngắn không ra hoa vào ngày dài

 • D

  Cây ngày dài không ra hoa vào ngày ngắn

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Phát biểu sai là B, vì quan sát vào điều kiện thứ 3 khi ngày ngắn, đêm dài nhưng có thêm ánh sáng nhấp nháy trong đêm thì cây ngày dài vẫn ra hoa, cây ngày ngắn thì không.

Câu 10 :

Cây ngày dài là cây

 • A

  Cây ra hoa trong điều kiện chiếu sáng ít hơn 8 giờ.

 • B

  Cây ra hoa trong điều kiện chiếu sáng hơn 8 giờ.

 • C

  Cây ra hoa trong điều kiện chiếu sáng hơn 12 giờ.

 • D

  Cây ra hoa trong điều kiện chiếu sáng ít hơn 12 giờ.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Cây ngày dài (ra hoa trong điều kiện chiếu sáng hơn 12 giờ)

Câu 11 :

Cây dài ngày có thể ra hoa trong điều kiện ngày ngắn nếu

 • A

  Chiếu sáng nhân tạo làm cho ngày dài ra

 • B

  Chiếu sáng bổ sung vào ban đêm cho đủ thời gian chiếu sáng cần thiết

 • C

  Xử lý florigen

 • D

  Phun xitokinin trước khi cây trưởng thành

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Cây ngày dài (ra hoa trong điều kiện chiếu sáng hơn 12 giờ)

Lời giải chi tiết :

Ta có thể chiếu sáng bổ sung cho đủ thời gian chiếu sáng cần thiết.

Ý C : florigen chỉ là một hormone giả thuyết của các nhà khoa học để giải thích cho sự ra hoa của cây.

Ý D xitokinin không có tác dụng làm cho cây ra hoa

Câu 12 :

Phitocrom là

 • A

  Sắc tố cảm nhận quang chu kỳ và cảm nhận ánh sáng, có bản chất là protein và chứa ở hạt cần ánh sáng để nảy mầm

 • B

  Sắc tố cảm nhận quang chu kỳ có bản chất là phi protein và chứa ở hạt cần ánh sáng để nảy mầm

 • C

  Sắc tố cảm nhận quang chu kỳ và cảm nhận ánh sáng, có bản chất là protein và chứa ở lá cần ánh sáng để quang hợp

 • D

  Sắc tố không cảm nhận ánh sáng nhưng cảm nhận quang chu kỳ chứa trong các loại hạt cần ánh sáng để nảy mầm.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Phitocrom là sắc tố cảm nhận quang chu kỳ và ánh sáng trong các loại hạt cần ánh sáng để nảy mầm, có bản chất là protein

VD: cây rau diếp

Câu 13 :

Phitocrom Pđx có tác dụng

 • A

  Làm cho hạt nảy mầm, khí khổng mở, ức chế hoa nở

 • B

  Làm cho hạt nảy mầm, khí khổng mở, hoa nở

 • C

  Làm cho hạt nảy mầm, khí khổng đóng, hoa nở

 • D

  Làm cho hạt nảy mầm, khí khổng đóng, ức chế hoa nở

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Pđx có tác dụng làm cho hạt nảy mầm,khí khổng mở, hoa nở.

Câu 14 :

Hormone florigen có tác dụng

 • A

  Kích thích nảy chồi

 • B

  Kích thích ra hoa

 • C

  Kích thích phát triển rễ

 • D

  Kích thích nảy mầm

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Hormone florigen được hình thành ở lá và chuyển vào đỉnh sinh trưởng của thân làm cho cây ra hoa.

Câu 15 :

Năng suất mía sẽ giảm rõ rệt nếu sinh trưởng và phát triển ở chúng có tương quan

 • A

  Sinh trưởng nhanh hơn phát triển

 • B

  Sinh trưởng chậm hơn phát triển

 • C

  Sinh trưởng và phát triển đều nhanh

 • D

  Sinh trưởng và phát triển bình thường

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Mía là loại cây lấy thân.

Lời giải chi tiết :

Năng suất mía sẽ giảm rõ rệt nếu sinh trưởng chậm hơn phát triển, cây sẽ sớm ra hoa, chất dinh dưỡng sẽ được tập trung cho quá trình sinh sản.

Câu 16 :

Các cây ngày dài là các cây:

 • A

  Cà chua, lạc, đậu, ngô, hướng dương.

 • B

  Thược dược, đậu tương, vừng, gai dầu, mía

 • C

  Hành, cà rốt, rau diếp, sen cạn, củ cải đường

 • D

  Thanh long, cà tím, cà phê ngô, huớng dương.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Cây ngày dài ra hoa trong điều kiện chiếu sáng hơn 12 giờ

Lời giải chi tiết :

Những cây thuộc cây dài ngày: Hành, cà rốt, rau diếp, sen cạn, củ cải đường

Câu 17 :

Khoảng tháng 5 – 6 âm lịch, những người trồng quất cảnh thường “đảo quất” nhằm mục đích

 • A

  Hạn chế cây hút chất dinh dưỡng

 • B

  Để giảm rễ phụ

 • C

  Để ép cây ra hoa

 • D

  Để giảm lượng phân phải bón vào thời kỳ cây không có quả

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Mục đích trồng quất cảnh là để cây ra quả và chín vào dịp tết.

Lời giải chi tiết :

Mục đích chính của việc “đảo quất” là ép cây ra hoa, hạn chế sinh trưởng của cây, trong điều kiện thiếu nước, chất dinh dưỡng cây ưu tiên quá trình sinh sản để tạo ra thế hệ sau nên sẽ ra hoa

Câu 18 :

Đối với các cây trồng lấy sợi như: đay; cây trồng lấy gỗ người ta không cắt ngọn

 • A

  Duy trì ưu thế đỉnh để giúp thân dài nhất

 • B

  Để cho thân cây to, có nhiều nhánh

 • C

  Kích thích mọc các nhánh bên để nâng cao hiệu quả kinh tế

 • D

  Để cây có thể vươn đón ánh sáng

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Các cây trồng lấy sợi như: đay; cây trồng lấy gỗ cần thu hoạch thân

Lời giải chi tiết :

Với những cây lấy sợi, gỗ người ta cần thân cây dài, thẳng nên không cắt ngọn vì cắt ngọn làm mất ưu thế đỉnh kích thích chồi bên phát triển.

Câu 19 :

Tại sao ở các vườn cây công nghiệp già cỗi người ta thường đốn sát gốc ?

 • A

  Để trẻ hóa

 • B

  Để cho cây chết, khi đó đào gốc sẽ dễ hơn khi cây sống

 • C

  Để hạn chế chất dinh dưỡng mà cây hút khi đã già

 • D

  Để cây ra hoa

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Cây công nghiệp này đều già cỗi, các bộ phận trên cây bị lão hóa và chết dần

Lời giải chi tiết :

Đốn sát gốc (đốn đau) đối với các cây công nghiệp,cây ăn quả già cỗi là để loại bỏ phần thân già để cây mọc lên các chồi khỏe mạnh, trẻ để tăng năng suất ở vụ sau.

Biện pháp này được gọi là trẻ hóa

Câu 20 :

Cho các ý sau:          

1. Ức chế sinh trưởng của chồi đỉnh.

2. Kích thích sinh trưởng của các chồi bên.  

3. Tạo ưu thế đỉnh cho cây..  

Khi trồng các loại hoa màu, người ta thường ngắt bỏ ngọn bí, mướp, dưa, …. Việc này có tác dụng:

 • A
  2, 3.
 • B
  1, 2.
 • C
  1, 3.
 • D
  1, 2, 3.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Ưu thế đỉnh là sự phát triển chồi và ngọn ưu thế hơn sự phát triển của các chồi bên

Lời giải chi tiết :

Người ta ngắt bỏ ngọn để loại bỏ ưu thế đỉnh, ức chế sinh trưởng của chồi đỉnh, các chồi bên sẽ phát triển tạo ra nhiều hoa.

close