Trắc nghiệm Bài 3. Thoát hơi nước - Sinh 11

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Cơ quan thoát hơi nước chủ yếu của cây là:

 • A

  Cành

 • B

 • C

  Thân

 • D

  Rễ

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Cơ quan thoát hơi nước chủ yếu của cây là lá, ngoài ra quá trình còn diễn ra ở lớp cutin

Câu hỏi 2 :

Quá trình thoát hơi nước qua lá giúp tạo:

 • A

  Động lực đầu trên của dòng mạch rây

 • B

  Động lực đầu dưới của dòng mạch rây.

 • C

  Động lực đầu trên của dòng mạch gỗ.

 • D

  Động lực đầu dưới của dòng mạch gỗ.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Thoát hơi nước là động lực đầu trên của dòng mạch gỗ.

Câu hỏi 3 :

THOÁT HƠI NƯỚC Ở LÁ - Sáng kiến giáo viên: NCKHSPUD, SKKN, Diem chuan vao 10, MMO, Crypto, Coin, Token, Stock,

Vai trò quá trình thoát hơi nước của cây là :

 • A

  Tăng lượng nước cho cây

 • B

  Giúp cây vận chuyển nước, các chất từ rễ lên thân và lá

 • C

  Cân bằng khoáng cho cây

 • D

  Làm giảm lượng khoáng trong cây

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

- Nhờ có thoát hơi nước ở lá, nước được cung cấp tới từng tế bào của cây.

- Thoát hơi nước là động lực đầu trên của dòng mạch gỗ giúp vận chuyển nước và các ion khoáng từ rễ lên lá và đến các bộ phận khác của cây, tạo môi trường liên kết các bộ phận của cây; tạo độ cứng cho thực vật thân thảo.

- Thoát hơi nước có tác dụng hạ nhiệt độ của lá vào những ngày nắng nóng đảm bảo cho các quá trình sinh lý xảy ra bình thường.

- Thoát hơi nước giúp cho khí CO2 khuếch tán vào bên trong lá cần cho quang hợp.

Câu hỏi 4 :

Tại sao nói sự trao đổi nước và muối khoáng của cây xanh liên hệ mật thiết với nhau? - Sáng kiến giáo viên: NCKHSPUD, SKKN, Diem chuan vao 10, MMO, Crypto,

Quá trình thoát hơi nước qua lá không có vai trò

 • A

  Cung cấp năng lượng cho lá.

 • B

  Cung cấp CO2 cho quá trình quang hợp.

 • C

  Hạ nhiệt độ cho lá.

 • D

  Vận chuyển nước, ion khoáng

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Quá trình thoát hơi nước qua lá không có vai trò cung cấp năng lượng cho lá

Vai trò của quá trình thoát hơi nước qua lá là: 

- Nước được cung cấp tới từng tế bào của cây.

- Là động lực đầu trên của dòng mạch gỗ giúp vận chuyển nước và các ion khoáng từ rễ lên lá và đến các bộ phận khác của cây, tạo môi trường liên kết các bộ phận của cây; tạo độ cứng cho thực vật thân thảo.

-  Hạ nhiệt độ của lá vào những ngày nắng nóng đảm bảo cho các quá trình sinh lý xảy ra bình thường.

-  Khí CO2 khuếch tán vào bên trong lá cần cho quang hợp.

Câu hỏi 5 :

Vì sao dưới bóng cây mát hơn mái che bằng vật liệu xây dựng?

 • A
  Mái che ít bóng mát hơn.
 • B
  Lá cây thoát hơi nước làm hạ nhiệt độ môi trường xung quanh.
 • C
  Cây có khả năng hấp thụ nhiệt.
 • D
  Cây tạo bóng mát.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Cây là vật sống còn mái che vật liệu là vật không sống.

Lời giải chi tiết :

Dưới bóng cây mát hơn mái che bằng vật liệu xây dựng vì có lá cây thoát hơi nước làm hạ nhiệt độ môi trường xung quanh.

Câu hỏi 6 :

Thoát hơi nước qua lá bằng con đường

 • A

  qua khí khổng, mô giậu

 • B

  qua khí khổng, cutin

 • C

  qua cutin, biểu bì

 • D

  qua cutin, mô giậu

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Thoát hơi nước qua lá qua 2 con đường: Qua khí khổng là chủ yếu và lớp cutin là thứ yếu

Câu hỏi 7 :

Cấu tạo của một khí khổng có các đặc điểm sau đây:

1. Mỗi khí khổng có hai tế bào bình hạt đậu xếp úp vào nhau.

2. Mồi tế bào của khí khổng có chứa rất nhiều lục lạp.

3. Tế bào khí khổng có vách dày mỏng không đều; thành trong sát lỗ khí dày hơn nhiều so với thành ngoài.

4. Các tế bào hạt đậu của khí khổng xếp gần tế bào nhu mô của lá.

Hai đặc điểm cấu tạo quan trọng nào phù hợp với chức năng đóng mở của khí khổng?

 • A

  1, 3

 • B

  2, 3

 • C

  1,2

 • D

  3,4

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Xem hình ảnh về khí khổng sau

Lời giải chi tiết :

Mỗi khí khổng gồm hai tế bào bình hạt đậu xếp úp vào nhau; thành trong dày hơn rất nhiều so với thành ngoài. Cấu tạo này giúp khí khổng thực hiện được chức năng đóng mở của mình một cách dễ dàng.

Câu hỏi 8 :

Khi tế bào khí khổng no nước thì

 • A

  Thành mỏng căng ra, thành dày co lại làm cho khí khổng mở ra.

 • B

  Thành dày căng ra làm cho thành mỏng căng theo, khí khổng mở ra.

 • C

  Thành dày căng ra làm cho thành mỏng co lại, khí khổng mở ra.

 • D

  Thành mỏng căng ra làm cho thành dày căng theo, khí khổng mở ra

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Khi no nước, thành mỏng của tế bào khí khổng căng ra làm cho thành dày cong theo → khí khổng mở.

Câu hỏi 9 :

Con đường thoát hơi nước qua khí khổng có đặc điểm là

 • A

  Vận tốc lớn, được điều chỉnh bằng việc đóng mở khí khổng.

 • B

  Vận tốc nhỏ, được điều chỉnh bằng việc đóng mở khí khổng.

 • C

  Vận tốc lớn, không được điều chỉnh bằng việc đóng mở khí khổng

 • D

  Vận tốc nhỏ, không được điều chỉnh

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Thoát hơi nước qua khí khổng có đặc điểm vận tốc lớn và được điều chỉnh bằng việc đóng mở khí khổng.

Câu hỏi 10 :

Cho các đặc điểm sau:
(1) Được điều chỉnh bằng việc đóng mở khí khổng.
(2) Vận tốc lớn.
(3) Không được điều chỉnh bằng việc đóng mở khí khổng.
(4) Vận tốc nhỏ.
Con đường thoát hơi nước qua cutin có bao nhiêu đặc điểm trên?

Cutin – Wikipedia tiếng Việt

 • A

  1

 • B

  2

 • C

  3

 • D

  4

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Thoát hơi nước qua cutin có đặc điểm: vận tốc nhỏ và không được điều chỉnh

Câu hỏi 11 :

Ở cây trưởng thành thoát hơi nước chủ yếu qua:

 • A
  Cả hai con đường qua khí khổng và cutin
 • B
  Lớp cutin
 • C
  Khí khổng
 • D
  Biểu bì thân và rễ.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Cây trưởng thành có lá phát triển và thành cutin dày

Lời giải chi tiết :

Ở cây trưởng thành thoát hơi nước chủ yếu qua khí khổng, lớp cutin của cây dày nên hiệu xuất thoát hơi nước qua cutin khá thấp

Câu hỏi 12 :

Hiện tượng ứ giọt ở các thực vật là?

 • A

  Những giọt nước xuất hiện trên đầu tận cùng của lá khi không khí bão hòa hơi nước.

 • B

  Thoát hơi nước quá mạnh, lá không thoát kịp nên hơi nước bị ứ đọng thành giọt.

 • C

  Thoát hơi nước mạnh qua cutin

 • D

  Chất lỏng hình thành từ nhựa cây.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Thường xảy ra qua những đêm ẩm ướt vào buổi sáng.

Lời giải chi tiết :

Qua những đêm ẩm ướt vào buổi sáng thường có những giọt nước xuất hiện trên đầu tận cùng của lá (đặc biệt, thường thấy ở lá cây một lá mầm) → hiện tượng đó gọi là sự ứ giọt.

Câu hỏi 13 :

Hiện tượng ứ giọt là gì? Trình bày nguyên nhân của hiện tượng? Hiện tượng này xảy ra ở đâu? Ở những nhóm cây nào thì xảy ra hiện tượng này? Vì

Phát biểu nào dưới đây không đúng về hiện tượng ứ giọt ở các thực vật?

 • A

  Ứ giọt chỉ xuất hiện ở các loài thực vật nhỏ.

 • B

  Rễ hấp thụ nhiều nước và thoát hơi nước kém gây ra hiện tượng ứ giọt.

 • C

  Ứ giọt xảy ra khi độ ẩm không khí tương đối cao.

 • D

  Chất lỏng hình thành từ hiện tượng ứ giọt là nhựa cây.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Qua những đêm ẩm ướt vào buổi sáng thường có những giọt nước xuất hiện trên đầu tận cùng của lá (đặc biệt, thường thấy ở lá cây một lá mầm) → hiện tượng đó gọi là sự ứ giọt.

Lời giải chi tiết :

Ứ giọt là những giọt nước được hình thành ở đầu tận cùng của lá chứ không phải là nhựa cây.

Đây là áp lực sinh ra do hoạt động trao đổi chất ở rễ đẩy nước lên cao. 

Câu hỏi 14 :

Hiện tượng ứ giọt là gì? Trình bày nguyên nhân của hiện tượng? Hiện tượng này xảy ra ở đâu? Ở những nhóm cây nào thì xảy ra hiện tượng này? Vì

Nguyên nhân của hiện tượng ứ giọt là do:

 • A

  Các phân tử nước có liên kểt với nhau tạo nên sức căng bề mặt

 • B

  Sự thoát hơi nước yếu

 • C

  Độ ẩm không khí cao gây bão hòa hơi nước

 • D

  Cả A và C

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Qua những đêm ẩm ướt vào buổi sáng thường có những giọt nước xuất hiện trên đầu tận cùng của lá (đặc biệt, thường thấy ở lá cây một lá mầm) → hiện tượng đó gọi là sự ứ giọt.

Lời giải chi tiết :

Những đêm ẩm ướt, độ ẩm tương đối của không khí quá cao, bão hoà hơi nước, không thể hình thành hơi nước để thoát vào không khí như ban ngày, do đó nước ứ qua mạch gỗ ở tận các đầu cuối của lá, nơi có khí khổng.

Hơn nữa do các phân tử nước có lực liên kết với nhau tạo nên sức căng bề mặt

=> Hình thành nên giọt nước treo đầu tận cùng của lá.

Câu hỏi 15 :

Hiện tượng ứ giọt thường xảy ra ở những loại cây nào?

 • A

  Cây bụi thấp và cây thân thảo

 • B

  Cây thân bò

 • C

  Cây thân gỗ

 • D

  Cây thân cột

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Hiện tượng ứ giọt thường xảy ra ở điều kiện độ ẩm cao.

Lời giải chi tiết :

- Các cây bụi thấp và thân thảo thường mọc ở dưới các cây lớn hơn do đó khu vật sống của nó thường có độ ẩm cao do đó khi hơi nước từ các bộ phận của nó thoát ra khó bay hơi hơn nên nó ngưng tụ lại trên lá thành giọt (do sự chênh lệch nông độ hơi nước trong cây và ngoài môi trường).
- Các cây thân thảo và các cây bụi thấp có thân ngắn do đó thời gian để nước vận chuyển đến các bộ phận thoát hơi nước của cây ngắn, do đó hơi nước liên tục tích tụ thành giọt (tốc độ bốc hơi < tốc độ tích tụ).

Câu hỏi 16 :

Có mấy tác nhân ngoại cảnh sau đây ảnh hưởng đến quá trình thoát hơi nước ở cây?

I. Các ion khoáng      II. Ánh sáng

III. Nhiệt độ       IV. Gió           V. Nước

 • A

  3

 • B

  2

 • C

  4

 • D

  5

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Tất cả các nhân tố trên đều ảnh hưởng tới quá trình thoát hơi nước ở cây.

Câu hỏi 17 :

Khi xét về ảnh hưởng của độ ẩm không khí đến sự thoát hơi nước, điều nào sau đây đúng?

 • A

  Độ ẩm không khí càng cao, sự thoát hơi nước không diễn ra.

 • B

  Độ ẩm không khí càng thấp, sự thoát hơi nước càng yếu.

 • C

  Độ ẩm không khí càng thấp, sự thoát hơi nước càng mạnh.

 • D

  Độ ẩm không khí càng cao, sự thoát hơi nước càng mạnh.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Độ ẩm không khí càng thấp, sự thoát hơi nước càng mạnh.

Câu hỏi 18 :

Độ ẩm đất liên quan chặt chẽ đến quá trình hấp thụ nước của rễ như thế nào?

 • A

  Độ ẩm đất càng thấp, sự hấp thụ nước càng lớn.

 • B

  Độ ẩm đất càng thấp, sự hấp thụ nước bị ngừng.

 • C

  Độ ẩm đất càng cao, sự hấp thụ nước càng lớn

 • D

  Độ ẩm đất càng cao, sự hấp thụ nước càng ít.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Các tác nhân từ môi trường ảnh hưởng đến độ mở khí khổng sẽ ảnh hưởng đến sự thoát hơi nước: điều kiện cung cấp nước càng cao sự hấp thụ nước càng mạnh, 

Lời giải chi tiết :

Độ ẩm trong đất càng cao thì lượng nước trong đất càng cao, do vậy thế năng nước trong đất cao, trong khi thế năng nước trong cây thấp vì vậy nước sẽ dễ dàng thẩm thấu từ nơi có thế năng cao đến nơi có thế năng thấp  ==> Độ ẩm đất càng cao, sự hấp thụ nước càng lớn.

 

Vận chuyển các chất qua màng sinh chất

Câu hỏi 19 :

Hình 2. Thoát hơi nước qua khí khổng

Cho các nhân tố sau:
(1) Hàm lượng nước trong tế bào khí khổng.
(2) Độ dày, mỏng của lớp cutin.
(3) Nhiệt độ môi trường.
(4) Gió và các ion khoáng.
(5) Độ pH của đất.
Có bao nhiêu nhân tố liên quan đến điều tiết độ mở khí khổng? Nhân tố nào là chủ yếu?

 • A

  (3) và (1).   

 • B

  (3) và (2).

 • C

  (2) và (1).    

 • D

  (2) và (3).

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Nhân tố liên quan đến điều tiết độ mở khí khổng là (1), (3), (4), nhân tố chủ yếu là (1).

Câu hỏi 20 :

Ion nào điều tiết độ mở khí khổng:

 • A

  K+.

 • B

  Mg2+.

 • C

  Mn2+.

 • D

  Ca2+.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Ion điều tiết độ mở khí khổng là K+.

Câu hỏi 21 :

Nhân tố nội tại nào quyết định nhất đến thoát hơi nước ?

 • A

  Số lượng khí khổng

 • B

  Kích thước khí khổng

 • C

  Phân bố của khí khổng

 • D

  Sự đóng mở khí khổng

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Sự thoát hơi nước phụ thuộc vào sự đóng mở của khí khổng.

Câu hỏi 22 :

Đặc điểm nào của lá không liên quan đến thoát hơi nước qua cutin?

 • A

  Tuổi lá

 • B

  Độ dày của lá

 • C

  Độ dày của cutin

 • D

  Diện tích lá.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Độ dày của lá không ảnh hưởng tới sự thoát hơi nước qua cutin.

Câu hỏi 23 :

Để so sánh tốc độ thoát hơi nước ở 2 mặt của lá người ta tiến hành làm các thao tác như sau:

(1) dùng cặp gỗ hoặc cặp nhựa kẹp ép 2 tấm kính vào 2 miếng giấy này ở cả 2 mặt của lá tạo thành hệ thống kín

(2) Bấm giây đồng hồ để so sánh thời gian giây chuyển màu từ xanh da trời sang hồng

(3) Dùng 2 miếng giấy lọc có tẩm coban clorua đã sấy khô (màu xanh da trời) đặt đối xứng nhau qua 2 mặt của lá

(4) so sánh diện tích giấy có màu hồng ở mặt trên và mặt duới của lá trong cùng thời gian,

Các thao tác tiến hành theo trình tự đúng là:

 • A
  (3)→(1)→(2)→(4)
 • B
  (1)→(2)→(3)→(4)
 • C
  (2)→(3)→(1)→(4) 
 • D
  (3)→(2)→(1)→(4)

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Thí nghiệm cần có yếu tố định tính định lượng đối với lượng hơi nước thoát ra giữa 2 mặt để so sánh được.

Lời giải chi tiết :

Trình tự đúng là: (3)→(1)→(2)→(4)

Câu hỏi 24 :

Một lá cây có khối lượng 0,15 g, sau 15 phút thoát hơi nước thì khối lượng lá giảm mất 0,07 g. Xác định cường độ thoát hơi nước của lá cây trên. Biết diện tích lá 0,5 dm2.

 • A

  0,009 g/dm2/giờ

 • B

  0,56 g/dm2/giờ.

 • C

  0,64 g/dm2/giờ.

 • D

  0,01 g/dm2/giờ

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Sử dụng công thức tính cường độ thoát hơi nước: khối lượng nước thoát ra/ diện tích/thời gian

Lời giải chi tiết :

Sử dụng công thức tính cường độ thoát hơi nước: khối lượng nước thoát ra/ diện tích/thời gian
Đổi đơn vị:
T = 15 phút = 0,25h

Cường độ thoát hơi nước là: 0,07: 0,5 : 0,25 = 0,56 g/dm2/giờ

close