Trắc nghiệm Bài 10. Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp - Sinh 11

Đề bài

Câu 1 :

Điểm bù ánh sáng là cường độ ánh sáng mà ở đó, cường độ quang hợp

 • A

  Lớn hơn cường độ hô hấp.

 • B

  Cân bằng với cường độ hô hấp.

 • C

  Nhỏ hơn cường độ hô hấp.

 • D

  Lớn gấp 2 lần cường độ hô hấp.

Câu 2 :

Điểm bão hòa ánh sáng là cường độ ánh sáng tối đa để cường độ quang hợp đạt

 • A

  Cực đại.       

 • B

  Cực tiểu

 • C

  Mức trung bình       

 • D

  Trên mức trung bình.

Câu 3 :

Nhận định nào sau đây đúng?

 • A

  Ở điều kiện cường độ ánh sáng thấp, tăng nồng độ CO2 thuận lợi cho quang hợp.

 • B

  Ở điều kiện cường độ ánh sáng thấp, giảm nồng độ CO2 thuận lợi cho quang hợp.

 • C

  Ở điều kiện cường độ ánh sáng cao, tăng nồng độ CO2 thuận lợi cho quang hợp.

 • D

  Ở điều kiện cường độ ánh sáng cao, giảm nồng độ CO2 thuận lợi cho quang hợp.

Câu 4 :

Trong các cây sau, cây nào có điểm bù và điểm no ánh sáng cao hơn?

 • A

  Cây đồi trọc

 • B

  Cây dưới tán rừng

 • C

  Cây thủy sinh.

 • D

  Rêu.

Câu 5 :

Quang hợp xảy ra ở miền nào?

 • A

  Cam, đỏ

 • B

  Xanh tím, cam.

 • C

  Đỏ, lục.

 • D

  Xanh tím, đỏ.

Câu 6 :

Bước sóng ánh sáng nào có hiệu quả tốt nhất đối với quang hợp ?

 • A

  Xanh lục

 • B

  Đỏ.

 • C

  Vàng.

 • D

  Xanh tím.

Câu 7 :

Nếu cùng cường độ chiếu sáng thì ánh sáng đơn sắc màu đỏ sẽ có hiệu quả quang hợp

 • A

  Kém hơn ánh sáng đơn sắc màu xanh tím

 • B

  Bằng ánh sáng đơn sắc màu xanh tím.

 • C

  Lớn hơn ánh sáng đơn sắc màu xanh tím

 • D

  Nhỏ hơn ánh sáng đơn sắc màu xanh lam.

Câu 8 :

Điểm khác nhau giữa cây ưa bóng so với cây ưa sáng là

(1) Số lượng và kích thước lục lạp lớn hơn.

(2) Có hàm lượng diệp lục b cao hơn.

(3) Có điểm bù ánh sáng thấp hơn.

(4) Bề mặt lá phủ lớp cutin dày.

(5) Lá cây có phiến dày, lá xếp nghiêng so với mặt đất.

Trong các đặc điểm trên, có bao nhiêu đặc điểm đúng?

 • A

  5

 • B

  4

 • C

  3

 • D

  2

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Điểm bù ánh sáng là cường độ ánh sáng mà ở đó, cường độ quang hợp

 • A

  Lớn hơn cường độ hô hấp.

 • B

  Cân bằng với cường độ hô hấp.

 • C

  Nhỏ hơn cường độ hô hấp.

 • D

  Lớn gấp 2 lần cường độ hô hấp.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Điểm bù ánh sáng: là cường độ ánh sáng (tối thiểu) mà tại đó cường độ quang hợp bằng cường độ hô hấp.

Câu 2 :

Điểm bão hòa ánh sáng là cường độ ánh sáng tối đa để cường độ quang hợp đạt

 • A

  Cực đại.       

 • B

  Cực tiểu

 • C

  Mức trung bình       

 • D

  Trên mức trung bình.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Điểm bão hòa ánh sáng: là cường độ ánh sáng tối đa để cường độ quang hợp đạt cực đại.

Câu 3 :

Nhận định nào sau đây đúng?

 • A

  Ở điều kiện cường độ ánh sáng thấp, tăng nồng độ CO2 thuận lợi cho quang hợp.

 • B

  Ở điều kiện cường độ ánh sáng thấp, giảm nồng độ CO2 thuận lợi cho quang hợp.

 • C

  Ở điều kiện cường độ ánh sáng cao, tăng nồng độ CO2 thuận lợi cho quang hợp.

 • D

  Ở điều kiện cường độ ánh sáng cao, giảm nồng độ CO2 thuận lợi cho quang hợp.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Ở điều kiện cường độ ánh sáng cao, tăng nồng độ CO2 thuận lợi cho quang hợp.

Câu 4 :

Trong các cây sau, cây nào có điểm bù và điểm no ánh sáng cao hơn?

 • A

  Cây đồi trọc

 • B

  Cây dưới tán rừng

 • C

  Cây thủy sinh.

 • D

  Rêu.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Cây ở đồi trọc có điểm bù và điểm no ánh sáng cao hơn các cây còn lại do khu vực sinh sống của chúng tiếp nhận nhiều ánh sáng mạnh trong thời gian dài hơn so với khu vực sinh sống của các cây còn lại. Do vậy cây ở khu vực này đã thích nghi với điều kiện môi trường để quang hợp trong điều kiện ánh sáng mạnh.

Câu 5 :

Quang hợp xảy ra ở miền nào?

 • A

  Cam, đỏ

 • B

  Xanh tím, cam.

 • C

  Đỏ, lục.

 • D

  Xanh tím, đỏ.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Quang hợp xảy ra ở miền nào xanh tím, đỏ.

Câu 6 :

Bước sóng ánh sáng nào có hiệu quả tốt nhất đối với quang hợp ?

 • A

  Xanh lục

 • B

  Đỏ.

 • C

  Vàng.

 • D

  Xanh tím.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Bước sóng ánh sáng có hiệu quả tốt nhất đối với quang hợp là ánh sáng đỏ

Câu 7 :

Nếu cùng cường độ chiếu sáng thì ánh sáng đơn sắc màu đỏ sẽ có hiệu quả quang hợp

 • A

  Kém hơn ánh sáng đơn sắc màu xanh tím

 • B

  Bằng ánh sáng đơn sắc màu xanh tím.

 • C

  Lớn hơn ánh sáng đơn sắc màu xanh tím

 • D

  Nhỏ hơn ánh sáng đơn sắc màu xanh lam.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Tia xanh tím kích thích sự tổng hợp các axit amin, prôtêin
Tia đỏ xúc tiến quá trình hình thành cacbohidrat.

Câu 8 :

Điểm khác nhau giữa cây ưa bóng so với cây ưa sáng là

(1) Số lượng và kích thước lục lạp lớn hơn.

(2) Có hàm lượng diệp lục b cao hơn.

(3) Có điểm bù ánh sáng thấp hơn.

(4) Bề mặt lá phủ lớp cutin dày.

(5) Lá cây có phiến dày, lá xếp nghiêng so với mặt đất.

Trong các đặc điểm trên, có bao nhiêu đặc điểm đúng?

 • A

  5

 • B

  4

 • C

  3

 • D

  2

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Cây ưa bóng sống dưới tán của cây khác, thích nghi với điều kiện ánh sáng yếu.

Lời giải chi tiết :

Cây ưa bóng khác cây ưa sáng ở các đặc điểm:
(1) Số lượng và kích thước lục lạp lớn hơn → hấp thu ánh sáng tích cực, hiệu quả.
(2) Có hàm lượng diệp lục b cao hơn → hấp thụ các tia sáng có bước sóng ngắn khuếch tán xuống
(3) Có điểm bù ánh sáng thấp hơn → quang hợp được trong điều kiện ánh sáng yếu

close