Trắc nghiệm Bài 32. Tập tính ở động vật (tiếp theo) - Sinh 11

Đề bài

Câu 1 :

Ở động vật có hệ thần kinh chưa phát triển, tập tính kiếm ăn

 • A

  một số ít là tập tính bẩm sinh

 • B

  phần lớn là tập tính học được

 • C

  phần lớn là tập tính bẩm sinh

 • D

  là tập tính học được

Câu 2 :

Tập tính bảo vệ lãnh thổ diễn ra giữa

 • A

  những cá thể cùng loài

 • B

  những cá thể khác loài

 • C

  những cá thể cùng lứa trong loài

 • D

  con với bố mẹ

Câu 3 :

Trong mùa sinh sản, một con chim đực có ngực đỏ thường bảo vệ lãnh thổ của chúng bằng cách tấn công những con đực khác. Thí nghiệm dùng các con chim giả có màu sắc khác nhau thì nó chỉ tấn công những con có bộ ngực đỏ. Điều này có thể do

 • A

  Chim Robin chỉ nhận biết được màu đỏ trong số các màu tự nhiên

 • B

  Chúng chỉ có phản ứng với những cá thể giống mình

 • C

  Màu đỏ ở ngực chim lạ là dấu hiệu khiêu kích  đối với chúng

 • D

  Những con chim có ngực đỏ thường là những con khỏe mạnh nên được nhiều chim mái lựa chọn.

Câu 4 :

Tu hú không có tập tính ấp trứng, vậy chúng duy trì nòi giống bằng cách nào

 • A

  Tiện đâu đẻ đấy

 • B

  Chúng đẻ số lượng trứng lớn để trừ hao

 • C

  Chúng “đẻ nhờ” vào tổ chim khác

 • D

  Chúng đẻ con

Câu 5 :

Trứng của loài chim “đẻ nhờ” thường nở sớm hơn trứng loài chim chủ, sau khi nở ra chim non đẩy trứng của chim chủ ra khỏi tổ để không bị cạnh tranh. Nguyên nhân của hành động này là:

 • A

  Bố mẹ chúng dạy

 • B

  Do trứng chim chủ làm chật  tổ

 • C

  Do bản năng sinh tồn của chúng

 • D

  Chỉ có 1 số con chim non như vậy vì chúng hung hăng, ác độc

Câu 6 :

Chim én (Delichon dasypus) thường bay về Phương Nam về mùa đông và bay trở lại miền Bắc vào mùa xuân khi thời tiết ấm áp. Đó là ví dụ về loại tập tính

 • A

  xã hội

 • B

  sinh sản

 • C

  lãnh thổ

 • D

  di cư

Câu 7 :

Khi di cư, động vật trên cạn định hướng bằng cách nào?

 • A

  Định hướng nhờ hướng gió, khí hậu.

 • B

  Định hướng nhờ vị trí mặt trời, trăng, sao, địa hình.

 • C

  Định hướng nhờ nhiệt độ, độ dài ngày...

 • D

  Định hướng dựa vào thành phần hoá học của nước và hướng dòng nước chảy

Câu 8 :

Tập tính phản ánh mối quan hệ cùng loài mang tính tổ chức cao là tập tính

 • A

  sinh sản

 • B

  di cư

 • C

  xã hội

 • D

  bảo vệ lãnh thổ

Câu 9 :

Các nhóm động vật sau đều có sự phân chia thứ bậc ngoại trừ:

 • A

  Đàn gà

 • B

  Đàn ngựa

 • C

  Đàn hổ

 • D

  Đàn kiến

Câu 10 :

Khi một con gấu mon men đến tổ ong lấy mật, rất nhiều ong lính xông ra đốt nó, sau đó ong chết la liệt. Giải thích đúng về sự hi sinh của các con ong lính trong trường hợp này là

 • A

  Ong có tính hung hăng

 • B

  Chúng không biết hậu quả của việc mình làm

 • C

  Hành động này được khởi xướng từ con đầu đàn, còn những con khác bắt chước

 • D

  Do tập tính vị tha

Câu 11 :

Cá mập con nở trước thường ăn luôn các trứng chưa nở trong bụng mẹ. Đây là loại tập tính

 • A

  Ích kỷ

 • B

  Thứ bậc

 • C

  Vị tha

 • D

  Kiếm ăn

Câu 12 :

Ngửi thấy mùi hôi của hổ, các con hươu chạy trốn. Những con thỏ kiếm ăn gần đó thấy thế cũng lập tức bỏ chạy. Kích thích dấu hiệu làm xuất hiện tập tính tự vệ ở thỏ là

 • A

  Mùi hôi của hổ

 • B

  Tiếng gầm của hổ

 • C

  Hình ảnh bỏ chạy của đàn hươu

 • D

  Mùi đặc trưng của hươu

Câu 13 :

Tập tính phản ánh mối quan hệ khác loài là

 • A

  Tập tính sinh sản

 • B

  Tập tính bảo vệ lãnh thổ

 • C

  Tập tính di cư

 • D

  Tập tính kiếm ăn

Câu 14 :

Sử dụng thiên địch trong nông nghiệp, là ứng dụng của loại tập tính:

 • A

  Hỗn hợp

 • B

  Thứ sinh.

 • C

  Bắt mồi

 • D

  Bẩm sinh.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Ở động vật có hệ thần kinh chưa phát triển, tập tính kiếm ăn

 • A

  một số ít là tập tính bẩm sinh

 • B

  phần lớn là tập tính học được

 • C

  phần lớn là tập tính bẩm sinh

 • D

  là tập tính học được

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Ở động vật có hệ thần kinh chưa phát triển, tập tính kiếm ăn phần lớn là tập tính bẩm sinh

Câu 2 :

Tập tính bảo vệ lãnh thổ diễn ra giữa

 • A

  những cá thể cùng loài

 • B

  những cá thể khác loài

 • C

  những cá thể cùng lứa trong loài

 • D

  con với bố mẹ

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Tập tính bảo vệ lãnh thổ diễn ra giữa những cá thể cùng loài.

Câu 3 :

Trong mùa sinh sản, một con chim đực có ngực đỏ thường bảo vệ lãnh thổ của chúng bằng cách tấn công những con đực khác. Thí nghiệm dùng các con chim giả có màu sắc khác nhau thì nó chỉ tấn công những con có bộ ngực đỏ. Điều này có thể do

 • A

  Chim Robin chỉ nhận biết được màu đỏ trong số các màu tự nhiên

 • B

  Chúng chỉ có phản ứng với những cá thể giống mình

 • C

  Màu đỏ ở ngực chim lạ là dấu hiệu khiêu kích  đối với chúng

 • D

  Những con chim có ngực đỏ thường là những con khỏe mạnh nên được nhiều chim mái lựa chọn.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Tập tính bảo vệ lãnh thổ phản ánh mối quan hệ cùng loài

Lời giải chi tiết :

Tập tính bảo vệ lãnh thổ phản ánh mối quan hệ cùng loài, con chim Robin chỉ tấn công các con cùng loài, giống với nó.

Câu 4 :

Tu hú không có tập tính ấp trứng, vậy chúng duy trì nòi giống bằng cách nào

 • A

  Tiện đâu đẻ đấy

 • B

  Chúng đẻ số lượng trứng lớn để trừ hao

 • C

  Chúng “đẻ nhờ” vào tổ chim khác

 • D

  Chúng đẻ con

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Tu hú có tập tính đẻ nhờ trứng vào tổ chim khác để chim chủ ấp và nuôi dưỡng con non. Ngay sau khi nở ra chim tu hú non đã có hành động đẩy trứng của loài chim chủ ra khỏi tổ để cặp bố mẹ chim chủ tập trung thức ăn nuôi mình.

Câu 5 :

Trứng của loài chim “đẻ nhờ” thường nở sớm hơn trứng loài chim chủ, sau khi nở ra chim non đẩy trứng của chim chủ ra khỏi tổ để không bị cạnh tranh. Nguyên nhân của hành động này là:

 • A

  Bố mẹ chúng dạy

 • B

  Do trứng chim chủ làm chật  tổ

 • C

  Do bản năng sinh tồn của chúng

 • D

  Chỉ có 1 số con chim non như vậy vì chúng hung hăng, ác độc

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Hành động đẩy trứng của chim chủ ra khỏi tổ để không bị cạnh tranh là do bản năng sinh tồn của chúng, chúng không cần học tập.

Câu 6 :

Chim én (Delichon dasypus) thường bay về Phương Nam về mùa đông và bay trở lại miền Bắc vào mùa xuân khi thời tiết ấm áp. Đó là ví dụ về loại tập tính

 • A

  xã hội

 • B

  sinh sản

 • C

  lãnh thổ

 • D

  di cư

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Giữa các thời điểm trong năm có sự thay đổi chỗ ở của chim én

Lời giải chi tiết :

Đây là ví dụ về tập tính di cư.

Câu 7 :

Khi di cư, động vật trên cạn định hướng bằng cách nào?

 • A

  Định hướng nhờ hướng gió, khí hậu.

 • B

  Định hướng nhờ vị trí mặt trời, trăng, sao, địa hình.

 • C

  Định hướng nhờ nhiệt độ, độ dài ngày...

 • D

  Định hướng dựa vào thành phần hoá học của nước và hướng dòng nước chảy

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Động vật trên cạn khi di cư định hướng bằng vị trí mặt trời, trăng, sao, địa hình.

Câu 8 :

Tập tính phản ánh mối quan hệ cùng loài mang tính tổ chức cao là tập tính

 • A

  sinh sản

 • B

  di cư

 • C

  xã hội

 • D

  bảo vệ lãnh thổ

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Đây là tập tính trong bầy đàn, trong đàn có thứ bậc

Lời giải chi tiết :

Tập tính phản ánh mối quan hệ cùng loài mang tính tổ chức cao là tập tính xã hội.

Câu 9 :

Các nhóm động vật sau đều có sự phân chia thứ bậc ngoại trừ:

 • A

  Đàn gà

 • B

  Đàn ngựa

 • C

  Đàn hổ

 • D

  Đàn kiến

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Tập tính sống bầy đàn, trong đàn có thứ bậc.

Lời giải chi tiết :

Tập tính thứ bậc xuất hiện ở các loài sống theo bầy đàn. Hổ không có phân chia thứ bậc do chúng sống đơn độc và có tính lãnh thổ cao.

Câu 10 :

Khi một con gấu mon men đến tổ ong lấy mật, rất nhiều ong lính xông ra đốt nó, sau đó ong chết la liệt. Giải thích đúng về sự hi sinh của các con ong lính trong trường hợp này là

 • A

  Ong có tính hung hăng

 • B

  Chúng không biết hậu quả của việc mình làm

 • C

  Hành động này được khởi xướng từ con đầu đàn, còn những con khác bắt chước

 • D

  Do tập tính vị tha

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Ong thợ hi sinh cả tính mạng của mình để bảo vệ tổ là do chúng có tập tính vị tha.

Tập tính vị tha là tập tính hy sinh quyền lợi thậm chí tính mạng của bản thân vì lợi ích sinh tồn của bầy đàn.

VD: ong thợ không có khả năng sinh sản chỉ đi kiếm ăn về nuôi ong chúa và con non.

Câu 11 :

Cá mập con nở trước thường ăn luôn các trứng chưa nở trong bụng mẹ. Đây là loại tập tính

 • A

  Ích kỷ

 • B

  Thứ bậc

 • C

  Vị tha

 • D

  Kiếm ăn

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Dựa vào đặc điểm của từng loại tập tính trong 4 đáp án

Lời giải chi tiết :

Đây là loại tập tính ích kỷ, hi sinh quyền lợi, tính mạng của bầy đàn vì lợi ích sinh tồn của bản thân, trái ngược lại với tập tính vị tha.

Câu 12 :

Ngửi thấy mùi hôi của hổ, các con hươu chạy trốn. Những con thỏ kiếm ăn gần đó thấy thế cũng lập tức bỏ chạy. Kích thích dấu hiệu làm xuất hiện tập tính tự vệ ở thỏ là

 • A

  Mùi hôi của hổ

 • B

  Tiếng gầm của hổ

 • C

  Hình ảnh bỏ chạy của đàn hươu

 • D

  Mùi đặc trưng của hươu

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Xác định nguyên nhân làm cho thỏ bỏ chạy.

Lời giải chi tiết :

Thỏ không hề ngửi thấy mùi hôi của hổ hay tiếng gầm của hổ mà do hình ảnh bỏ chạy của đàn hươu làm chúng cũng bỏ chạy.

Câu 13 :

Tập tính phản ánh mối quan hệ khác loài là

 • A

  Tập tính sinh sản

 • B

  Tập tính bảo vệ lãnh thổ

 • C

  Tập tính di cư

 • D

  Tập tính kiếm ăn

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Tập tính này thể hiện mối quan hệ dinh dưỡng giữa các loài

Lời giải chi tiết :

Tập tính kiếm ăn phản ánh mối quan hệ khác loài giữa con mồi và vật săn mồi.

Tập tính sinh sản, bảo vệ lãnh thổ, di cư phản ánh mối quan hệ cùng loài.

Câu 14 :

Sử dụng thiên địch trong nông nghiệp, là ứng dụng của loại tập tính:

 • A

  Hỗn hợp

 • B

  Thứ sinh.

 • C

  Bắt mồi

 • D

  Bẩm sinh.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Sử dụng thiên địch trong nông nghiệp là ứng dụng của tập tính bẩm sinh.

close