Trắc nghiệm Bài 47. Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người - Sinh 11

Đề bài

Câu 1 :

Cho những biện pháp sau đây:

1. Nuôi cấy phôi

2. Thụ tinh nhân tạo

3. Sử dụng hoocmôn

4. Thay đổi yếu tố môi trường

5. Sử dụng chất kích thích tổng hợp

Những biện pháp thúc đẩy trứng chín nhanh và rụng hàng loạt là

 • A

  (2), (4) và (5)

 • B

  (1), (3) và (4)

 • C

  (2), (3) và (4)

 • D

  (1), (3) và (5)

Câu 2 :

Biện pháp hiệu quả nhất để tăng hiệu suất thụ tinh là

 • A

  thay đổi các yếu tố môi trường

 • B

  thụ tinh nhân tạo

 • C

  nuôi cấy phôi

 • D

  sử dụng hoocmôn hoặc chất kích tổng hợp

Câu 3 :

Thụ tinh nhân tạo được thực hiện theo biện pháp nào?

 • A

  Sử dụng hoocmôn hoặc chất kích thích tổng hợp.

 • B

  Thay đổi yếu tố môi trường.

 • C

  Nuôi cấy phôi.

 • D

  Thụ tinh nhân tạo.

Câu 4 :

Biện pháp nào có thể đạt sinh sản cao và chọn lọc những đặc điểm mong muốn ở con đực giống?

 • A

  Sử dụng hoocmôn hoặc chất kích thích tổng hợp.

 • B

  Thụ tinh nhân tạo bên trong cơ thể.

 • C

  Nuôi cấy phôi.

 • D

  Thụ tinh nhân tạo bên ngoài cơ thể.

Câu 5 :

Thụ tinh nhân tạo được sử dụng trong các biện pháp nào?

 • A

  Nuôi cấy phôi, thay đổi các yếu tố môi trường.

 • B

  Thụ tinh nhân tạo, nuôi cấy phôi, sử dụng hoocmôn hoặc chất kích thích tổng hợp.

 • C

  Sử dụng hoocmôn hoặc chất kích tổng hợp, thay đổi các yếu tố môi trường.

 • D

  Thay đổi các yếu tố môi trường, nuôi cấy phôi, thụ tinh nhân tạo

Câu 6 :

Biện pháp có tính phổ biến và hiệu quả trong việc điều khiển tỷ lệ đực cái là

 • A

  phân lập các loại giao tử mang NST X và NST Y rồi sau đó mới cho thụ tinh

 • B

  dùng các nhân tố môi trường ngoài tác động

 • C

  dùng các nhân tố môi trường trong tác động

 • D

  thay đổi cặp NST giới tính ở hợp tử

Câu 7 :

Ở người, cấm xác định giới tính thai nhi vì

 • A

  sợ ảnh hưởng đến tâm lý của người mẹ

 • B

  tâm lý của người thân muốn biết trước con trai hay con gái

 • C

  sợ ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi

 • D

  định kiến trọng nam khinh nữ dẫn đến hành vi làm thay đổi tỉ lệ nam nữ

Câu 8 :

Ý nào không đúng với sinh đẻ có kế hoạch?

 • A

  Điều chỉnh khoảng cách sinh con

 • B

  Điều chỉnh sinh con trai hay con gái.

 • C

  Điều chỉnh thời điểm sinh con.

 • D

  Điều chỉnh về số con

Câu 9 :

Các biện pháp ngăn cản tinh trùng gặp trứng là

 • A

  dùng bao cao su, thắt ống dẫn tinh, giao hợp vào giai đoạn không rụng trứng, uống viên tránh thai.

 • B

  dùng bao cao su, thắt ống dẫn trứng, xuất tinh ngoài, giao hợp vào giai đoạn rụng trứng.

 • C

  dùng bao cao su, thắt ống dẫn tinh, xuất tinh ngoài, giao hợp vào giai đoạn không rụng trứng

 • D

  dùng bao cao su, thắt ống dẫn tinh, đặt vòng tránh thai, uống viên tránh thai.

Câu 10 :

Trong các các biện pháp tránh thai, nữ vị thành niên không nên sử dụng biện pháp:

 • A

  Thắt ống dẫn trứng.

 • B

  Tính ngày rụng trứng

 • C

  Uống viên tránh thai

 • D

  Dùng dụng cụ tử cung

Câu 11 :

Điều nào sau đây không đúng khi nói về hậu quả của việc nạo phá thai?

 • A

  Gây mất nhiều máu, viêm nhiễm cơ quan sinh dục

 • B

  Là một trong những biện pháp sinh đẻ có kế hoạch

 • C

  Có thể gây tử vong

 • D

  Có thể gây vô sinh

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Cho những biện pháp sau đây:

1. Nuôi cấy phôi

2. Thụ tinh nhân tạo

3. Sử dụng hoocmôn

4. Thay đổi yếu tố môi trường

5. Sử dụng chất kích thích tổng hợp

Những biện pháp thúc đẩy trứng chín nhanh và rụng hàng loạt là

 • A

  (2), (4) và (5)

 • B

  (1), (3) và (4)

 • C

  (2), (3) và (4)

 • D

  (1), (3) và (5)

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Những biện pháp thúc đẩy trứng chín nhanh và rụng hàng loạt là (1), (3) và (5)

Câu 2 :

Biện pháp hiệu quả nhất để tăng hiệu suất thụ tinh là

 • A

  thay đổi các yếu tố môi trường

 • B

  thụ tinh nhân tạo

 • C

  nuôi cấy phôi

 • D

  sử dụng hoocmôn hoặc chất kích tổng hợp

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Thụ tinh nhân tạo có tác dụng làm tăng hiệu quả thụ tinh

Câu 3 :

Thụ tinh nhân tạo được thực hiện theo biện pháp nào?

 • A

  Sử dụng hoocmôn hoặc chất kích thích tổng hợp.

 • B

  Thay đổi yếu tố môi trường.

 • C

  Nuôi cấy phôi.

 • D

  Thụ tinh nhân tạo.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Thụ tinh nhân tạo được thực hiện theo nuôi cấy phôi

Câu 4 :

Biện pháp nào có thể đạt sinh sản cao và chọn lọc những đặc điểm mong muốn ở con đực giống?

 • A

  Sử dụng hoocmôn hoặc chất kích thích tổng hợp.

 • B

  Thụ tinh nhân tạo bên trong cơ thể.

 • C

  Nuôi cấy phôi.

 • D

  Thụ tinh nhân tạo bên ngoài cơ thể.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Thụ tinh nhân tạo bên trong cơ thể có thể đạt hiệu quả sinh sản cao và chọn lọc được những đặc điểm mong muốn ở con đực giống.

Câu 5 :

Thụ tinh nhân tạo được sử dụng trong các biện pháp nào?

 • A

  Nuôi cấy phôi, thay đổi các yếu tố môi trường.

 • B

  Thụ tinh nhân tạo, nuôi cấy phôi, sử dụng hoocmôn hoặc chất kích thích tổng hợp.

 • C

  Sử dụng hoocmôn hoặc chất kích tổng hợp, thay đổi các yếu tố môi trường.

 • D

  Thay đổi các yếu tố môi trường, nuôi cấy phôi, thụ tinh nhân tạo

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Thụ tinh nhân tạo được sử dụng trong thụ tinh nhân tạo, nuôi cấy phôi, sử dụng hoocmôn hoặc chất kích thích tổng hợp.

Câu 6 :

Biện pháp có tính phổ biến và hiệu quả trong việc điều khiển tỷ lệ đực cái là

 • A

  phân lập các loại giao tử mang NST X và NST Y rồi sau đó mới cho thụ tinh

 • B

  dùng các nhân tố môi trường ngoài tác động

 • C

  dùng các nhân tố môi trường trong tác động

 • D

  thay đổi cặp NST giới tính ở hợp tử

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Biện pháp có tính phổ biến và hiệu quả trong việc điều khiển tỷ lệ đực cái là phân lập các loại giao tử mang NST X và NST Y rồi sau đó mới cho thụ tinh.

Câu 7 :

Ở người, cấm xác định giới tính thai nhi vì

 • A

  sợ ảnh hưởng đến tâm lý của người mẹ

 • B

  tâm lý của người thân muốn biết trước con trai hay con gái

 • C

  sợ ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi

 • D

  định kiến trọng nam khinh nữ dẫn đến hành vi làm thay đổi tỉ lệ nam nữ

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Ở người, cấm xác định giới tính thai nhi vì định kiến trọng nam khinh nữ dẫn đến hành vi làm thay đổi tỉ lệ nam nữ

Câu 8 :

Ý nào không đúng với sinh đẻ có kế hoạch?

 • A

  Điều chỉnh khoảng cách sinh con

 • B

  Điều chỉnh sinh con trai hay con gái.

 • C

  Điều chỉnh thời điểm sinh con.

 • D

  Điều chỉnh về số con

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Sinh đẻ có kế hoạch có thể điều chỉnh khoảng cách sinh con, thời điểm sinh con, số con.

Câu 9 :

Các biện pháp ngăn cản tinh trùng gặp trứng là

 • A

  dùng bao cao su, thắt ống dẫn tinh, giao hợp vào giai đoạn không rụng trứng, uống viên tránh thai.

 • B

  dùng bao cao su, thắt ống dẫn trứng, xuất tinh ngoài, giao hợp vào giai đoạn rụng trứng.

 • C

  dùng bao cao su, thắt ống dẫn tinh, xuất tinh ngoài, giao hợp vào giai đoạn không rụng trứng

 • D

  dùng bao cao su, thắt ống dẫn tinh, đặt vòng tránh thai, uống viên tránh thai.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Các biện pháp ngăn cản tinh trùng gặp trứng là dùng bao cao su, thắt ống dẫn tinh, xuất tinh ngoài, giao hợp vào gia đoạn không rụng trứng

Câu 10 :

Trong các các biện pháp tránh thai, nữ vị thành niên không nên sử dụng biện pháp:

 • A

  Thắt ống dẫn trứng.

 • B

  Tính ngày rụng trứng

 • C

  Uống viên tránh thai

 • D

  Dùng dụng cụ tử cung

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Nữ vị thành niên không nên sử dụng biện pháp thắt ống dẫn trứng

Câu 11 :

Điều nào sau đây không đúng khi nói về hậu quả của việc nạo phá thai?

 • A

  Gây mất nhiều máu, viêm nhiễm cơ quan sinh dục

 • B

  Là một trong những biện pháp sinh đẻ có kế hoạch

 • C

  Có thể gây tử vong

 • D

  Có thể gây vô sinh

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Việc nạo phá thai không phải là một trong những biện pháp sinh đẻ có kế hoạch.

close