Trắc nghiệm Bài 55. Ngân Hà - Khoa học tự nhiên 6 Kết nối tri thức

Câu 1 :

Câu nào dưới đây là đúng?

 • A

  Ngân Hà là một chùm sao sắp xếp kéo dài trên bầu trời

 • B

  Ngân Hà là một “dòng sông” sao trên bầu trời

 • C

  Ngân Hà là một tập hợp hàng trăm tỉ thiên thể liên kết với nhau bằng lực hấp dẫn

 • D

  Ngân Hà là một tập hợp hàng trăm tỉ ngôi sao và nằm ngoài hệ Mặt Trời.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Ngân Hà là một tập hợp hàng trăm tỉ thiên thể liên kết với nhau bằng lực hấp dẫn, trong đó có hệ Mặt Trời.

Câu 2 :

Chọn phát biểu đúng?

 • A

  Hệ Mặt Trời là trung tâm của Ngân Hà

 • B

  Từ Trái Đất ta có thể nhìn thấy toàn bộ Ngân Hà

 • C

  Ngân Hà bao gồm toàn bộ thiên thể của vũ trụ

 • D

  Ngân Hà chuyển động trong vũ trụ đồng thời quay quanh lõi của nó.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

- Ngân Hà là một tập hợp hàng trăm tỉ thiên thể liên kết với nhau bằng lực hấp dẫn, trong đó có hệ Mặt Trời.

- Hệ Mặt Trời nằm ở gần rìa của một trong 4 vòng xoắn của Ngân Hà nên từ Trái Đất ta chỉ nhìn thấy 1 mẩu của vòng xoắn này => A, B sai.

- Ngân Hà chuyển động trong vũ trụ với tốc độ khoảng 600000 m/s. Ngoài ra Ngân Hà còn tự quay quanh lõi của mình => C sai, D đúng.

Câu 3 :

Nếu nhìn Ngân Hà từ bên trên theo hướng vuông góc với mặt Ngân Hà ta sẽ thấy nó có hình gì?

 • A

  Hình tròn

 • B

  Hình cầu

 • C

  Hình elip

 • D

  Hình xoắn ốc

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Nếu nhìn Ngân Hà từ bên trên theo hướng vuông góc với mặt Ngân Hà ta sẽ thấy nó có hình xoắn ốc với 4 vòng chính.

Câu 4 :

Đường kính của Ngân Hà vào khoảng từ:

 • A

  300 năm ánh sáng

 • B

  100000 năm ánh sáng

 • C

  3000 năm ánh sáng

 • D

  10000 năm ánh sáng

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Đường kính của Ngân Hà vào khoảng từ 100000 năm ánh sáng.

Câu 5 :

Hệ Mặt Trời nằm ở:

 • A

  trung tâm của Ngân Hà

 • B

  rìa của một vòng xoắn của Ngân Hà

 • C

  trung tâm một vòng xoắn của Ngân Hà

 • D

  cả B và C đều đúng.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Hệ Mặt Trời nằm ở rìa của một vòng xoắn của Ngân Hà.

Câu 6 :

Hệ Mặt Trời cách tâm Ngân Hà khoảng:

 • A

  230 năm ánh sáng

 • B

  260000 năm ánh sáng

 • C

  26000 năm ánh sáng

 • D

  230000 năm ánh sáng

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Hệ Mặt Trời nằm ở rìa của một vòng xoắn của Ngân Hà, cách tâm Ngân Hà khoảng 26000 năm ánh sáng.

Câu 7 :

Mặt Trời chuyển động quanh tâm của Ngân Hà với tốc độ lên tới:

 • A

  2200 m/s

 • B

  220000 km/s

 • C

  220000 m/s

 • D

  220 km/s

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Mặt Trời chuyển động quanh tâm của Ngân Hà với tốc độ lên tới 220000 m/s.

Câu 8 :

Mặt Trời chuyển động quanh tâm của Ngân Hà mất bao lâu để quay được một vòng?

 • A

  230 triệu năm

 • B

  320 triệu năm

 • C

  230 tỉ năm

 • D

  320 nghìn năm

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Mặt Trời chuyển động quanh tâm của Ngân Hà với tốc độ lên tới 220000 m/s nhưng cũng phải mất 230 triệu năm mới quay được 1 vòng.

Câu 9 :

Ngân Hà chuyển động trong vũ trụ với tốc độ khoảng:

 • A

  600 km/h

 • B

  600000 m/s

 • C

  220000 m/s

 • D

  220 km/s

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Ngân Hà chuyển động trong vũ trụ với tốc độ khoảng 600000 m/s  

Câu 10 :

Mặt Trời chuyển động quanh tâm Ngân Hà được 1 vòng (với tốc độ 220000 m/s mất 230 triệu năm), thì trong thời gian đó Ngân Hà di chuyển (với tốc độ 600000 m/s) được đoạn đường bằng bao nhiêu năm ánh sáng? (năm ánh sáng là đơn vị đo khoảng cách trong Thiên văn, bằng quãng đường mà ánh sáng truyền đi trong 1 năm: 1 năm ánh sáng xấp xỉ bằng 95000 tỉ km).

 • A

  458100 năm ánh sáng

 • B

  45810 năm ánh sáng

 • C

  4581189 năm ánh sáng

 • D

  45830 năm ánh sáng

Đáp án : B

Phương pháp giải :

- Đổi 230 triệu năm sang đơn vị giây.

- Sử dụng công thức: Quãng đường = vận tốc x thời gian (s = v x t

Lời giải chi tiết :

Đổi:

230 triệu năm = (230000000 x 365 x 24  x 60 x 60) (giây)

Quãng đường cần tìm tính ra năm ánh sáng là:

S = (v x t ) : 95000 tỉ  = (600000 x 230000000 x 365 x 24  x 60 x 60) : 95000 000 000 000 000

= 45810 năm ánh sáng.

Câu 11 :

Bề dày của Ngân Hà khoảng:

 • A

  300 năm ánh sáng

 • B

  100000 năm ánh sáng

 • C

  3000 năm ánh sáng

 • D

  10000 năm ánh sáng

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Bề dày của Ngân Hà khoảng 300 năm ánh sáng.

close