Trắc nghiệm Bài 53. Mặt Trăng - Khoa học tự nhiên 6 Kết nối tri thức

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Ban đêm nhìn thấy Mặt Trăng vì:

 • A

  Mặt Trăng phát ra ánh sáng

 • B

  Mặt Trăng phản chiếu ánh sáng mặt trời

 • C

  Mặt Trăng là một ngôi sao

 • D

  Mặt Trăng là vệ tinh của Trái Đất

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Ban đêm nhìn thấy Mặt Trăng vì Mặt Trăng phản chiếu ánh sáng mặt trời.

Câu hỏi 2 :

Chọn đáp án đúng?

 • A

  Mặt Trăng là một ngôi sao như các ngôi sao khác

 • B

  Mặt Trăng phát ra ánh sáng

 • C

  Mặt Trăng luôn ở gần Mặt Trời hơn Trái Đất

 • D

  Hình dạng Mặt Trăng mà ta nhìn thấy thay đổi trong các ngày của tháng vì ta nhìn nó ở các góc nhìn khác nhau.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

A, B sai vì Mặt Trăng không tự phát sáng.

C sai vì Mặt Trăng là vệ tinh quay xung quanh Trái Đất.

D đúng

Câu hỏi 3 :

Vì sao chỉ có một phía Mặt Trăng luôn luôn hướng về Trái Đất?

 • A

  Vì Mặt Trăng tự quay quanh trục một vòng thì đồng thời quay quanh Trái Đất đúng một vòng.

 • B

  Vì chỉ có một nửa Mặt Trăng luôn luôn được Mặt Trời chiếu sáng

 • C

  Vì Mặt Trăng tự quay quanh trục một vòng thì đồng Trái Đất cũng quay được một vòng.

 • D

  Cả ba đáp án trên đều đúng

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Chỉ có một phía Mặt Trăng luôn luôn hướng về Trái Đất vì Mặt Trăng tự quay quanh trục một vòng thì đồng thời quay quanh Trái Đất đúng một vòng.

Câu hỏi 4 :

Giữa hai lần Trăng tròn liên tiếp cách nhau bao nhiêu tuần?

 • A

  2 tuần

 • B

  4 tuần

 • C

  6 tuần

 • D

  8 tuần

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Giữa hai lần Trăng tròn liên tiếp cách nhau 4 tuần.

Câu hỏi 5 :

Chọn đáp án đúng?

 • A

  Mặt Trăng là một vệ tinh của Mặt Trời

 • B

  Mặt Trăng là một hành tinh của Trái Đất

 • C

  Mặt Trăng là một vệ tinh của Trái Đất

 • D

  Mặt Trăng là một ngôi sao.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Mặt Trăng là một vệ tinh của Trái Đất mà chúng ta có thể nhìn thấy trên bầu trời. Đôi khi chúng ta thấy nó rất sáng vào ban đêm.

Câu hỏi 6 :

Hình vẽ mô tả hình dạng nhìn thấy của Mặt Trăng tương ứng với các vị trí ở các thời điểm khác nhau trên quỹ đạo của nó.

Cho biết Trăng bán nguyệt tương ứng với vị trí số mấy trên hình vẽ?

 • A

  4 và 8

 • B

  1 và 5

 • C

  2 và 6

 • D

  3 và 7

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Trăng bán nguyệt tương ứng với vị trí số 3 và 7 trên hình vẽ.

Câu hỏi 7 :

Mặt Trăng quay một vòng quanh Trái Đất mất thời gian khoảng bao lâu?

 • A

  1 tháng

 • B

  3 tháng

 • C

  6 tháng

 • D

  1 năm

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Mặt Trăng quay quanh Trái Đất mất khoảng 1 tháng để đi hết 1 vòng.

Câu hỏi 8 :

Tên tiếng La – tinh của Mặt Trăng là:

 • A

  Solis

 • B

  Martis

 • C

  Saturni

 • D

  Lunae

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Tên tiếng La – tinh của Mặt Trăng là Lunae (Luna).

Câu hỏi 9 :

Hình dạng Mặt Trăng ta nhìn thấy trên bầu trời thay đổi mỗi ngày. Người ta nói đó là:

 • A

  các hình dạng của Mặt Trăng

 • B

  các pha của Mặt Trời

 • C

  các pha của Mặt Trăng

 • D

  sự phản chiếu ánh sáng mặt trời

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Hình dạng Mặt Trăng ta nhìn thấy trên bầu trời thay đổi mỗi ngày. Người ta nói đó là các pha của Mặt Trăng.

Câu hỏi 10 :

Thiên thể duy nhất ngoài Trái Đất mà con người đã đặt chân tới là:

 • A

  Mặt Trời

 • B

  Mặt Trăng

 • C

  Hỏa tinh

 • D

  Bầu trời

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Mặt Trăng là thiên thể duy nhất ngoài Trái Đất mà con người đã đặt chân tới. Năm 1959, nước Nga (Liên Xô cũ) phóng vệ tinh nhân tạo Luna 1 lên Mặt Trăng, mở đầu cho công cuộc khám phá Mặt Trăng.

Câu hỏi 11 :

Chúng ta thấy các hình dạng khác nhau của Mặt Trăng trong tuần trăng là do:

 • A

  hình dạng của Mặt Trăng thay đổi theo thời gian

 • B

  ta nhìn Mặt Trăng ở các góc nhìn khác nhau

 • C

  Mặt Trăng phản chiếu ánh sáng mặt trời lúc nhiều, lúc ít

 • D

  Cả ba đáp án trên đều đúng.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Chúng ta thấy các hình dạng khác nhau của Mặt Trăng trong tuần trăng là do ta nhìn Mặt Trăng ở các góc nhìn khác nhau.

Câu hỏi 12 :

Hình dưới đây ghi lại hình dạng Mặt Trăng quan sát được trong các ngày của tháng Âm lịch. Hãy xác định hình ảnh dưới đây ứng với khoảng ngày nào của tháng Âm lịch?

 • A

  Ngày mồng 3, mồng 4

 • B

  Ngày 30, mồng 1

 • C

  Ngày 15, ngày 16

 • D

  Ngày 27, ngày 28

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Hình vẽ ta thấy đây là không Trăng: khi nửa tối của Mặt Trăng hướng hoàn toàn về Trái Đất, ta không nhìn thấy Trăng.

Không Trăng có vào ngày đầu tháng và ngày cuối tháng.

Câu hỏi 13 :

Hình dưới đây ghi lại hình dạng Mặt Trăng quan sát được trong các ngày của tháng Âm lịch. Hãy xác định hình ảnh dưới đây lần lượt ứng với khoảng ngày nào của tháng Âm lịch?

 • A

  Ngày 23 và ngày 24

 • B

  Ngày 26 và ngày 27

 • C

  Ngày 23 và ngày 27

 • D

  Ngày 20 và ngày 27

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Hình 1 là hình ảnh của Trăng bán nguyệt cuối tháng => vào ngày 23 của tháng.

Hình 2 là hình ảnh của Trăng khuyết cuối tháng => vào ngày 27 của tháng.

Câu hỏi 14 :

Chọn đáp án sai?

 • A

  Mặt Trăng là vệ tinh duy nhất của Trái Đất

 • B

  Mặt Trăng là vệ tinh tự nhiên lớn thứ năm trong hệ Mặt Trời

 • C

  Mặt Trăng là thiên thể duy nhất ngoài Trái Đất mà con người đã đặt chân tới

 • D

  Mặt Trăng quay một vòng quanh Trái Đất mất khoảng 2 tuần.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Mặt Trăng quay một vòng quanh Trái Đất mất 27,32 ngày (khoảng 1 tháng).

close