Trắc nghiệm Bài 15. Một số lương thực - thực phẩm - Khoa học tự nhiên 6 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Chất có vai trò dự trữ, cung cấp năng lượng cho cơ thể và các hoạt động sống

 • A

  Chất béo

 • B

  Chất đạm

 • C

  Vitamine

 • D

  Carbohydate

Câu 2 :

Chất có vai trò dự trữ, cung cấp năng lượng cho cơ thể và các hoạt động sống là 

 • A

  Chất béo

 • B

  Chất đạm

 • C

  Vitamine

 • D

  Carbohydate

Câu 3 :

Chất có vai trò quan trọng trong việc cung cấp năng lượng chính cần thiết cho các hoạt động sống

 • A

  Chất béo

 • B

  Chất đạm

 • C

  Vitamine

 • D

  Carbohydate

Câu 4 :

Chất có vai trò cấu tạo nên cơ thể sinh vật, tham gia cung cấp năng lượng và hầu hết các hoạt động sống

 • A

  Chất béo

 • B

  Chất đạm

 • C

  Vitamine

 • D

  Carbohydate

Câu 5 :

Nguyên liệu chính để chế biến nước mắm là

 • A

  Gạo

 • B

 • C

  Rau

 • D

  Ngô

Câu 6 :

4 nhóm dinh dưỡng chính mà cơ thể con người cần là

 • A

  Carbohydrate, protein, lipid và Oxygen

 • B

  Carbohydrate, oxygen, lipid và vitamin.

 • C

  Carbohydrate, protein, lipid và vitamin.

 • D

  Carbohydrate, protein, lipid và oxygen

Câu 7 :

Có bao nhiêu nhóm chất dinh dưỡng chính có trong lương thực-thực phẩm

 • A

  2

 • B

  3

 • C

  4

 • D

  5

Câu 8 :

Nhận định nào đúng khi nói về các nhóm chất dinh dưỡng

 • A

  Có 3 nhóm chất dinh dưỡng : carbohydrate, protein, lipid

 • B

  Tùy vào độ tuổi, giai đoạn phát triển và cơ địa mà mỗi cơ thể sẽ cần được cung cấp dinh dưỡng theo tỉ lệ khác nhau

 • C

  Tùy vào độ tuổi, giai đoạn phát triển và cơ địa mà mỗi cơ thể sẽ cần được cung cấp dinh dưỡng theo tỉ lệ giống nhau

 • D

  Nhóm chất dinh dưỡng đều có vai trò chung

Câu 9 :

Chế độ ăn hợp lý là:

 • A

  Chế độ ăn có thể cung cấp được cho cả cơ thể đầy đủ năng lượng

 • B

  chế độ ăn có thể cung cấp được cho cả cơ thể đầy đủ dưỡng chất thiết yếu

 • C

  Chế độ ăn giúp cải thiện và nâng cao sức khỏe

 • D

  Cả ba đáp án trên đều đúng

Câu 10 :

Nhu cầu dinh dưỡng phụ thuộc vào:

 • A

  độ tuổi

 • B

  Giới tính

 • C

  Hoạt động nghề nghiệp

 • D

  Cả ba đáp án

Câu 11 :

Người ta dựa vào tiêu chí gì để chế biến lương thực thực phẩm thành các sản phẩm có giá trị dinh dưỡng

 • A

  Đặc điểm cấu tạo ngoài

 • B

  Màu sắc

 • C

  Tính chất, giá trị dinh dưỡng

 • D

  Cả ba đáp án

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Chất có vai trò dự trữ, cung cấp năng lượng cho cơ thể và các hoạt động sống

 • A

  Chất béo

 • B

  Chất đạm

 • C

  Vitamine

 • D

  Carbohydate

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Chất có vai trò dự trữ, cung cấp năng lượng cho cơ thể và các hoạt động sống là chất béo

Câu 2 :

Chất có vai trò dự trữ, cung cấp năng lượng cho cơ thể và các hoạt động sống là 

 • A

  Chất béo

 • B

  Chất đạm

 • C

  Vitamine

 • D

  Carbohydate

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Chất có vai trò dự trữ, cung cấp năng lượng cho cơ thể và các hoạt động sống là chất béo

Câu 3 :

Chất có vai trò quan trọng trong việc cung cấp năng lượng chính cần thiết cho các hoạt động sống

 • A

  Chất béo

 • B

  Chất đạm

 • C

  Vitamine

 • D

  Carbohydate

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Chất có vai trò quan trọng trong việc cung cấp năng lượng chính cần thiết cho các hoạt động sống là Carbohydate

Câu 4 :

Chất có vai trò cấu tạo nên cơ thể sinh vật, tham gia cung cấp năng lượng và hầu hết các hoạt động sống

 • A

  Chất béo

 • B

  Chất đạm

 • C

  Vitamine

 • D

  Carbohydate

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Chất có vai trò cấu tạo nên cơ thể sinh vật, tham gia cung cấp năng lượng và hầu hết các hoạt động sống là chất đạm

Câu 5 :

Nguyên liệu chính để chế biến nước mắm là

 • A

  Gạo

 • B

 • C

  Rau

 • D

  Ngô

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Nước mắm truyền thống được sản xuất từ cá và muối

Câu 6 :

4 nhóm dinh dưỡng chính mà cơ thể con người cần là

 • A

  Carbohydrate, protein, lipid và Oxygen

 • B

  Carbohydrate, oxygen, lipid và vitamin.

 • C

  Carbohydrate, protein, lipid và vitamin.

 • D

  Carbohydrate, protein, lipid và oxygen

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Cơ thể người khỏe mạnh thông thường luôn cần được bổ sung đầy đủ dinh dưỡng của 4 nhóm thực phẩm: carbohydrate, protein, lipid và vitamin.

Câu 7 :

Có bao nhiêu nhóm chất dinh dưỡng chính có trong lương thực-thực phẩm

 • A

  2

 • B

  3

 • C

  4

 • D

  5

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Cơ thể người khỏe mạnh thông thường luôn cần được bổ sung đầy đủ dinh dưỡng của 4 nhóm thực phẩm: carbohydrate, protein, lipid và vitamin.

Câu 8 :

Nhận định nào đúng khi nói về các nhóm chất dinh dưỡng

 • A

  Có 3 nhóm chất dinh dưỡng : carbohydrate, protein, lipid

 • B

  Tùy vào độ tuổi, giai đoạn phát triển và cơ địa mà mỗi cơ thể sẽ cần được cung cấp dinh dưỡng theo tỉ lệ khác nhau

 • C

  Tùy vào độ tuổi, giai đoạn phát triển và cơ địa mà mỗi cơ thể sẽ cần được cung cấp dinh dưỡng theo tỉ lệ giống nhau

 • D

  Nhóm chất dinh dưỡng đều có vai trò chung

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Xem lý thuyết các nhóm dinh dưỡng

Lời giải chi tiết :

- Có 4 nhóm chất dinh dưỡng : carbohydrate, protein, lipid và vitamin.

- Tùy vào độ tuổi, giai đoạn phát triển và cơ địa mà mỗi cơ thể sẽ cần được cung cấp dinh dưỡng theo tỉ lệ khác nhau.

- Mỗi nhóm chất dinh dưỡng sẽ có vai trò riêng, hỗ trợ cung cấp năng lượng và nuôi dưỡng cơ thể.

Câu 9 :

Chế độ ăn hợp lý là:

 • A

  Chế độ ăn có thể cung cấp được cho cả cơ thể đầy đủ năng lượng

 • B

  chế độ ăn có thể cung cấp được cho cả cơ thể đầy đủ dưỡng chất thiết yếu

 • C

  Chế độ ăn giúp cải thiện và nâng cao sức khỏe

 • D

  Cả ba đáp án trên đều đúng

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Chế độ dinh dưỡng hợp lí là chế độ ăn có thể cung cấp được cho cả cơ thể đầy đủ năng lượng và dưỡng chất thiết yếu, giúp cải thiện và nâng cao sức khỏe. Mỗi bữa ăn cần cân bằng các thành phần như chất đạm, chất xơ, chất béo, chất muối khoáng...

Câu 10 :

Nhu cầu dinh dưỡng phụ thuộc vào:

 • A

  độ tuổi

 • B

  Giới tính

 • C

  Hoạt động nghề nghiệp

 • D

  Cả ba đáp án

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Nhu cầu dinh dưỡng phụ thuộc vào nhiều yếu tổ như độ tuổi, giới tính, nghề nghiệp, hoạt động thể lực,...

Câu 11 :

Người ta dựa vào tiêu chí gì để chế biến lương thực thực phẩm thành các sản phẩm có giá trị dinh dưỡng

 • A

  Đặc điểm cấu tạo ngoài

 • B

  Màu sắc

 • C

  Tính chất, giá trị dinh dưỡng

 • D

  Cả ba đáp án

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Để chế biến lương thực thực phẩm thành các sản phẩm có giá trị dinh dưỡng người ta dựa vào tính chất và giá trị dinh dưỡng

close