Trắc nghiệm Bài 1. Giới thiệu về Khoa học tự nhiên - Khoa học tự nhiên 6 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 : Trong những hoạt động dưới đây, hoạt động nào là hoạt động nghiên cứu khoa học
 • A
  Trồng cây gây rừng
 • B

  Đánh bắt, nuôi trồng thủy - hải sản

 • C
  Sử dụng kháng sinh để chữa bệnh sốt rét
 • D
  Nghiên cứu xử lý rác thải, ô nhiễm nước
Câu 2 :

 Khoa học tự nhiên là:

 • A

  Nghiên cứu các sự vật hiện tượng của thế giới tự nhiên và ảnh hưởng của thế giới tự nhiên đến cuộc sống con người

 • B

  Sản xuất những công cụ giúp nâng cao đời sống con người

 • C

  Sản xuất những công cụ phục vụ học tập và sản xuất 

 • D

  Sản xuất những thiết bị ứng dụng trong các lĩnh vực đời sống

Câu 3 :

Nhà khoa học là:

 • A

  Người sử dụng các sản phẩm ứng dụng của nghiên cứu khoa học

 • B

  Người thực hiện nghiên cứu khoa học

 • C

  Người ứng dụng nghiên cứu khoa học

 • D

  Cả ba đáp án trên đều đúng

Câu 4 :

Nhà khoa học phát minh ra đèn điện là

 • A

  Thomas Edison

 • B

  Isaac Newton

 • C

  Albert Einstein

 • D

  Louis Pasteur

Câu 5 :

Vai trò của khoa học tự nhiên là

 • A

  Ứng dụng công nghệ vào cuộc sống, sản xuất, kinh doanh.

 • B

  Nâng cao nhận thức của con người về thế giới tự nhiên.

 • C

  Bảo vệ và chăm sóc sức khỏe con người.

 • D

  Cả ba đáp án trên đều đúng

Câu 6 :
Theo em, việc trồng cây trong nhà kính với quy mô lớn (hình dưới) thể hiện vai trò nào dưới đây của khoa học tự nhiên?
 • A

  Hoạt động nghiên cứu khoa học

 • B

  Nâng cao nhận thức của con người về thế giới tự nhiên

 • C

  Ứng dụng công nghệ vào cuộc sống, sản xuất, kinh doanh

 • D

  Chăm sóc sức khỏe con người

Câu 7 :

Nhận định nào đúng về tác hại của ứng dụng khoa học tự nhiên:

 • A
  Phát minh ra nhiều điều mới lạ, vật dụng mới lạ giúp con người cải thiện cuộc sống.
 • B
  Ứng dụng vào sản xuất giúp tăng năng suất cây trồng và vật nuôi.
 • C
  Tìm ra cách điều chế thuôc sử dụng để chữa bệnh
 • D
  Vô tình đã làm cho môi trường ngày càng ô nhiễm trầm trọng hơn do con người sử dụng chưa đúng phương pháp, đúng mục đích...
Câu 8 :

Nghiên cứu xử lí ô nhiễm nước nói nên vai trò gì của khoa học tự nhiên:

 • A

  Mở rộng sản xuất và phát triển kinh tế

 • B

  Bảo vệ môi trường

 • C

  Theo dõi sức khỏe con người

 • D

  Nâng cao hiểu biết của con người về vũ trụ

Câu 9 :

Vật nào sau đây, không chịu ảnh hưởng của ánh nắng mặt trời

 • A

  Cây cà chua

 • B

  Con người

 • C

  Robot

 • D

  Con giun

Câu 10 : Những  đặc điểm của vật sống:
 • A
  Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng
 • B
  Sinh trưởng và phát triển
 • C
  Sinh sản
 • D
  Cả ba đáp án A,B,C
Câu 11 :

 Vật không sống là những vật

 • A

  Mang những đặc điểm tương tự vật sống nhưng không di chuyển được

 • B

  Không mang những đặc điểm của sự sống

 • C

  Không sinh sản nhưng vẫn có khả năng lớn lên

 • D

  Không bao giờ chết

Câu 12 : Những vật dưới đây, vật nào là vật sống:
 • A
  Than củi
 • B
  Con chó
 • C
  Robot hình con chó
 • D
  Mô hình cái cây.
Câu 13 :

Ngành khoa học Trái Đất nghiên cứu về 

 • A

  Các sinh vật và sự sống trên Trái Đất

 • B

  Vật chất,năng lượng và sự vận động của chúng trong tự nhiên

 • C

  Những vấn đề về cấu trúc, đặc điểm và sự thay đổi của Trái Đất

 • D

  Các chất và sự biến đổi các chất

Câu 14 :

Vật lí học là ngành khoa học nghiên cứu:

 • A

  Các sinh vật và sự sống trên Trái Đất

 • B

  Vật chất,năng lượng và sự vận động của chúng trong tự nhiên

 • C

  Những vấn đề về cấu trúc, đặc điểm và sự thay đổi của Trái Đất

 • D

  Các chất và sự biến đổi các chất

Câu 15 :

Sinh học là ngành khoa học nghiên cứu:

 • A

  Các sinh vật và sự sống trên Trái Đất

 • B

  Vật chất,năng lượng và sự vận động của chúng trong tự nhiên

 • C

  Những vấn đề về cấu trúc, đặc điểm và sự thay đổi của Trái Đất

 • D

  Các chất và sự biến đổi các chất

Câu 16 :

Hóa học là ngành khoa học nghiên cứu:

 • A

  Các sinh vật và sự sống trên Trái Đất

 • B

  Vật chất,năng lượng và sự vận động của chúng trong tự nhiên

 • C

  Những vấn đề về cấu trúc, đặc điểm và sự thay đổi của Trái Đất

 • D

  Các chất và sự biến đổi các chất

Câu 17 :

Ngành thiên văn học nghiên cứu về

 • A

  Các sinh vật và sự sống trên Trái Đất

 • B

  Vật chất,năng lượng và sự vận động của chúng trong tự nhiên

 • C

  Quy luật vận động và biến đổi của các vật thể trên bầu trời.

 • D

  Các chất và sự biến đổi các chất

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Trong những hoạt động dưới đây, hoạt động nào là hoạt động nghiên cứu khoa học
 • A
  Trồng cây gây rừng
 • B

  Đánh bắt, nuôi trồng thủy - hải sản

 • C
  Sử dụng kháng sinh để chữa bệnh sốt rét
 • D
  Nghiên cứu xử lý rác thải, ô nhiễm nước

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Đáp án A,B,C là những hoạt động ứng dụng nghiên cứu khoa học

Đáp án D là hoạt động nghiên cứu khoa học

 
Câu 2 :

 Khoa học tự nhiên là:

 • A

  Nghiên cứu các sự vật hiện tượng của thế giới tự nhiên và ảnh hưởng của thế giới tự nhiên đến cuộc sống con người

 • B

  Sản xuất những công cụ giúp nâng cao đời sống con người

 • C

  Sản xuất những công cụ phục vụ học tập và sản xuất 

 • D

  Sản xuất những thiết bị ứng dụng trong các lĩnh vực đời sống

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Đáp án B,C,D là các ứng dụng của nghiên cứu khoa học tự nhiên

Câu 3 :

Nhà khoa học là:

 • A

  Người sử dụng các sản phẩm ứng dụng của nghiên cứu khoa học

 • B

  Người thực hiện nghiên cứu khoa học

 • C

  Người ứng dụng nghiên cứu khoa học

 • D

  Cả ba đáp án trên đều đúng

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Người thực hiện nghiên cứu khoa học là nhà khoa học.

Câu 4 :

Nhà khoa học phát minh ra đèn điện là

 • A

  Thomas Edison

 • B

  Isaac Newton

 • C

  Albert Einstein

 • D

  Louis Pasteur

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Nhà khoa học phát minh ra đèn điện là  Thomas Edison

Câu 5 :

Vai trò của khoa học tự nhiên là

 • A

  Ứng dụng công nghệ vào cuộc sống, sản xuất, kinh doanh.

 • B

  Nâng cao nhận thức của con người về thế giới tự nhiên.

 • C

  Bảo vệ và chăm sóc sức khỏe con người.

 • D

  Cả ba đáp án trên đều đúng

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Khoa học tự nhiên có vai trò quan trọng trong cuộc sống:

- Hoạt động nghiên cứu khoa học.

- Nâng cao nhận thức của con người về thế giới tự nhiên.

- Ứng dụng công nghệ vào cuộc sống, sản xuất, kinh doanh.

- Chăm sóc sức khỏe con người.

Câu 6 :
Theo em, việc trồng cây trong nhà kính với quy mô lớn (hình dưới) thể hiện vai trò nào dưới đây của khoa học tự nhiên?
 • A

  Hoạt động nghiên cứu khoa học

 • B

  Nâng cao nhận thức của con người về thế giới tự nhiên

 • C

  Ứng dụng công nghệ vào cuộc sống, sản xuất, kinh doanh

 • D

  Chăm sóc sức khỏe con người

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Trồng cây trong nhà kính với quy mô lớn có vai trò quan trọng trong sản xuất làm tăng năng suất cây trồng và tăng giá trị sản phẩm

Câu 7 :

Nhận định nào đúng về tác hại của ứng dụng khoa học tự nhiên:

 • A
  Phát minh ra nhiều điều mới lạ, vật dụng mới lạ giúp con người cải thiện cuộc sống.
 • B
  Ứng dụng vào sản xuất giúp tăng năng suất cây trồng và vật nuôi.
 • C
  Tìm ra cách điều chế thuôc sử dụng để chữa bệnh
 • D
  Vô tình đã làm cho môi trường ngày càng ô nhiễm trầm trọng hơn do con người sử dụng chưa đúng phương pháp, đúng mục đích...

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Đáp án A,B.C là những lợi ích của khoa học tự nhiên

Đáp án D là tác hại của khoa học tự nhiên gây ra cho môi trường.

 
Câu 8 :

Nghiên cứu xử lí ô nhiễm nước nói nên vai trò gì của khoa học tự nhiên:

 • A

  Mở rộng sản xuất và phát triển kinh tế

 • B

  Bảo vệ môi trường

 • C

  Theo dõi sức khỏe con người

 • D

  Nâng cao hiểu biết của con người về vũ trụ

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Nghiên cứu xử lí ô nhiễm nước nhằm bảo vệ môi trường nước

Câu 9 :

Vật nào sau đây, không chịu ảnh hưởng của ánh nắng mặt trời

 • A

  Cây cà chua

 • B

  Con người

 • C

  Robot

 • D

  Con giun

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Robot là vật không sống nên không chịu ảnh hưởng của ánh nắng mặt trời

Những vật còn lại là vật sống nên chịu ảnh hưởng trực tiếp của ánh nắng mặt trời

Câu 10 : Những  đặc điểm của vật sống:
 • A
  Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng
 • B
  Sinh trưởng và phát triển
 • C
  Sinh sản
 • D
  Cả ba đáp án A,B,C

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :
Vật sống mang những đặc điểm của sự sống như trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng, Sinh trưởng và phát triển, Sinh sản
Câu 11 :

 Vật không sống là những vật

 • A

  Mang những đặc điểm tương tự vật sống nhưng không di chuyển được

 • B

  Không mang những đặc điểm của sự sống

 • C

  Không sinh sản nhưng vẫn có khả năng lớn lên

 • D

  Không bao giờ chết

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Vật không sống là những vật không có những biểu hiện của sự sống như trao đổi chất, vận động, lớn lên, sinh sản, cảm ứng và chết

Câu 12 : Những vật dưới đây, vật nào là vật sống:
 • A
  Than củi
 • B
  Con chó
 • C
  Robot hình con chó
 • D
  Mô hình cái cây.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Đáp án A,C,D là những vật không sống, do chúng không có những biểu hiện sống

Đáp án B là vật sống do con chó có những biểu hiện của vật sống như trao đổi chất, sinh sản, cảm ứng, lớn lên...

 
Câu 13 :

Ngành khoa học Trái Đất nghiên cứu về 

 • A

  Các sinh vật và sự sống trên Trái Đất

 • B

  Vật chất,năng lượng và sự vận động của chúng trong tự nhiên

 • C

  Những vấn đề về cấu trúc, đặc điểm và sự thay đổi của Trái Đất

 • D

  Các chất và sự biến đổi các chất

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Ngành khoa học Trái Đất nghiên cứu về những vấn đề về cấu trúc, đặc điểm và sự thay đổi của Trái Đất

Câu 14 :

Vật lí học là ngành khoa học nghiên cứu:

 • A

  Các sinh vật và sự sống trên Trái Đất

 • B

  Vật chất,năng lượng và sự vận động của chúng trong tự nhiên

 • C

  Những vấn đề về cấu trúc, đặc điểm và sự thay đổi của Trái Đất

 • D

  Các chất và sự biến đổi các chất

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Xem lí thuyết phần các lĩnh vực của khoa học tự nhiên

Lời giải chi tiết :

 Vật lí học là ngành khoa học nghiên cứu vật chất,năng lượng và sự vận động của chúng trong tự nhiên

Câu 15 :

Sinh học là ngành khoa học nghiên cứu:

 • A

  Các sinh vật và sự sống trên Trái Đất

 • B

  Vật chất,năng lượng và sự vận động của chúng trong tự nhiên

 • C

  Những vấn đề về cấu trúc, đặc điểm và sự thay đổi của Trái Đất

 • D

  Các chất và sự biến đổi các chất

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem lí thuyết phần các lĩnh vực của khoa học tự nhiên

Lời giải chi tiết :

Sinh học là ngành khoa học nghiên cứu các sinh vật và sự sống trên Trái Đất

Câu 16 :

Hóa học là ngành khoa học nghiên cứu:

 • A

  Các sinh vật và sự sống trên Trái Đất

 • B

  Vật chất,năng lượng và sự vận động của chúng trong tự nhiên

 • C

  Những vấn đề về cấu trúc, đặc điểm và sự thay đổi của Trái Đất

 • D

  Các chất và sự biến đổi các chất

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem lí thuyết phần các lĩnh vực của khoa học tự nhiên

Lời giải chi tiết :

Hóa học là ngành khoa học nghiên cứu các chất và sự biến đổi các chất

Câu 17 :

Ngành thiên văn học nghiên cứu về

 • A

  Các sinh vật và sự sống trên Trái Đất

 • B

  Vật chất,năng lượng và sự vận động của chúng trong tự nhiên

 • C

  Quy luật vận động và biến đổi của các vật thể trên bầu trời.

 • D

  Các chất và sự biến đổi các chất

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Xem các lĩnh vưc của  khoa học tự nhiên

Lời giải chi tiết :

Ngành thiên văn học nghiên cứu về quy luật vận động và biến đổi của các vật thể trên bầu trời.

close