Trắc nghiệm Bài 47. Một số dạng năng lượng - Khoa học tự nhiên 6 Kết nối tri thức

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Chúng ta nhận biết điện năng từ ổ cắm điện cung cấp cho máy tính thông qua biểu hiện:

 • A

  ánh sáng

 • B

  âm thanh

 • C

  nhiệt do máy tính phát ra

 • D
  cả 3 đáp án trên

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Quan sát máy tính khi kết nối với nguồn điện.

Lời giải chi tiết :

Chúng ta nhận biết điện năng từ ổ cắm điện cung cấp cho máy tính thông qua biểu hiện:

- Ánh sáng từ màn hình máy tính, ánh sáng từ bóng đèn tín hiệu khi máy tính kết nối với nguồn điện.

- Âm thanh khi khởi động máy tính.

- Nhiệt do máy tính tỏa ra.

Câu hỏi 2 :

Dạng năng lượng được sinh ra do chuyển động của vật mà có là:

 • A
  Động năng
 • B
  Thế năng
 • C
  Nhiệt năng
 • D
  Quang năng

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Mọi vật chuyển động đều có động năng như: cánh quạt đang quay, ô tô di chuyển trên đường, quả bóng lăn, …

Câu hỏi 3 :

Dụng cụ nào sau đây khi hoạt động biến đổi phần lớn điện năng mà nó nhận vào thành nhiệt năng?

 • A

  Điện thoại

 • B

  Máy hút bụi

 • C
  Máy sấy tóc
 • D
  Máy vi tính

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Máy sấy tóc khi hoạt động biến đổi phần lớn điện năng mà nó nhận vào thành nhiệt năng để làm khô tóc.

Câu hỏi 4 :
Dạng năng lượng nào cần thiết để nước đá tan thành nước?
 • A

  Năng lượng ánh sáng

 • B

  Năng lượng âm thanh

 • C

  Năng lượng hóa học

 • D
  Năng lượng nhiệt

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Nước đóng đá ở nhiệt độ 00C, nhiệt độ tăng dần thì đá sẽ tan ra. Vậy năng lượng nhiệt cần thiết để nước đá tan thành nước.

Câu hỏi 5 :

Gọi tên năng lượng chính được sử dụng khi đọc sách ở sân trường?

 • A
  Động năng
 • B
  Điện năng
 • C
  Hóa năng
 • D
  Quang năng

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Năng lượng chính được sử dụng khi đọc sách ở sân trường là nhờ năng lượng của ánh sáng Mặt Trời (quang năng).

Câu hỏi 6 :

Bằng các giác quan, căn cứ vào đâu mà ta nhận biết được là một vật có nhiệt năng?

 • A

  Có thể kéo, đẩy các vật

 • B

  Có thểm làm biến dạng vật khác

 • C

  Có thể làm thay đổi nhiệt độ các vật

 • D

  Có thể làm thay đổi màu sắc các vật khác

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Bằng các giác quan, căn cứ vào khả năng có thể làm thay đổi nhiệt độ các vật mà ta nhận biết được là một vật có nhiệt năng

Câu hỏi 7 :

Ta nhận biết trực tiếp được một vật có nhiệt năng khi nó có khả năng nào?

 • A

  Làm tăng thể tích vật khác

 • B

  Làm nóng một vật khác

 • C

  Sinh ra lực đẩy làm vật khác chuyển động

 • D

  Nổi trên mặt nước

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Ta nhận biết trực tiếp được một vật có nhiệt năng khi nó có khả năng cung cấp nhiệt năng làm nóng một vật khác

Câu hỏi 8 :

Những trường hợp nào dưới đây là biểu hiện của nhiệt năng?

 • A

  Làm cho vật nóng lên

 • B

  Truyền được âm

 • C

  Phản chiếu được ánh sáng

 • D

  Làm cho vật chuyển động

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Trường hợp biểu hiện của nhiệt năng là: Làm cho vật nóng lên

Câu hỏi 9 :

Có mấy dạng năng lượng:

 • A

  2

 • B

  4

 • C

  6

 • D

  8

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Các dạng năng lượng: Cơ năng, nhiệt năng, hóa năng, quang năng, điện năng, năng lượng hạt nhân

Câu hỏi 10 :

Trường hợp nào dưới đây vật không có năng lượng:

 • A

  Tảng đá nằm trên mặt đất

 • B

  Tảng đá được nâng lên khỏi mặt đất

 • C

  Chiếc thuyền chạy trên mặt nước

 • D

  Viên phấn rơi từ trên bàn xuống

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Ta nhận biết được 1 vật có năng lượng khi vật đó có khả năng thực hiện công (cơ năng) hay làm nóng các vật khác ( nhiệt năng)

=>Trường hợp tảng đá nằm trên mặt đất không có năng lượng

Câu hỏi 11 :

Ghép tên dạng năng lượng ở cột A phù hợp với phần mô tả ở cột B.

 • A

  1e, 2g, 3h, 4d, 5a, 6c, 7b

 • B

  1e, 2g, 3h, 4d, 5c, 6a, 7b

 • C

  1e, 2h, 3g, 4d, 5a, 6c, 7b

 • D

  1b, 2a, 3h, 4d, 5g, 6c, 7e

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

1e, 2g, 3h, 4d, 5a, 6c, 7b

close