Trắc nghiệm Bài 47. Một số dạng năng lượng - Khoa học tự nhiên 6 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Chúng ta nhận biết điện năng từ ổ cắm điện cung cấp cho máy tính thông qua biểu hiện:

 • A

  ánh sáng

 • B

  âm thanh

 • C

  nhiệt do máy tính phát ra

 • D
  cả 3 đáp án trên
Câu 2 :

Dạng năng lượng được sinh ra do chuyển động của vật mà có là:

 • A
  Động năng
 • B
  Thế năng
 • C
  Nhiệt năng
 • D
  Quang năng
Câu 3 :

Dụng cụ nào sau đây khi hoạt động biến đổi phần lớn điện năng mà nó nhận vào thành nhiệt năng?

 • A

  Điện thoại

 • B

  Máy hút bụi

 • C
  Máy sấy tóc
 • D
  Máy vi tính
Câu 4 : Dạng năng lượng nào cần thiết để nước đá tan thành nước?
 • A

  Năng lượng ánh sáng

 • B

  Năng lượng âm thanh

 • C

  Năng lượng hóa học

 • D
  Năng lượng nhiệt
Câu 5 :

Gọi tên năng lượng chính được sử dụng khi đọc sách ở sân trường?

 • A
  Động năng
 • B
  Điện năng
 • C
  Hóa năng
 • D
  Quang năng
Câu 6 :

Bằng các giác quan, căn cứ vào đâu mà ta nhận biết được là một vật có nhiệt năng?

 • A

  Có thể kéo, đẩy các vật

 • B

  Có thểm làm biến dạng vật khác

 • C

  Có thể làm thay đổi nhiệt độ các vật

 • D

  Có thể làm thay đổi màu sắc các vật khác

Câu 7 :

Ta nhận biết trực tiếp được một vật có nhiệt năng khi nó có khả năng nào?

 • A

  Làm tăng thể tích vật khác

 • B

  Làm nóng một vật khác

 • C

  Sinh ra lực đẩy làm vật khác chuyển động

 • D

  Nổi trên mặt nước

Câu 8 :

Những trường hợp nào dưới đây là biểu hiện của nhiệt năng?

 • A

  Làm cho vật nóng lên

 • B

  Truyền được âm

 • C

  Phản chiếu được ánh sáng

 • D

  Làm cho vật chuyển động

Câu 9 :

Có mấy dạng năng lượng:

 • A

  2

 • B

  4

 • C

  6

 • D

  8

Câu 10 :

Trường hợp nào dưới đây vật không có năng lượng:

 • A

  Tảng đá nằm trên mặt đất

 • B

  Tảng đá được nâng lên khỏi mặt đất

 • C

  Chiếc thuyền chạy trên mặt nước

 • D

  Viên phấn rơi từ trên bàn xuống

Câu 11 :

Ghép tên dạng năng lượng ở cột A phù hợp với phần mô tả ở cột B.

 • A

  1e, 2g, 3h, 4d, 5a, 6c, 7b

 • B

  1e, 2g, 3h, 4d, 5c, 6a, 7b

 • C

  1e, 2h, 3g, 4d, 5a, 6c, 7b

 • D

  1b, 2a, 3h, 4d, 5g, 6c, 7e

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Chúng ta nhận biết điện năng từ ổ cắm điện cung cấp cho máy tính thông qua biểu hiện:

 • A

  ánh sáng

 • B

  âm thanh

 • C

  nhiệt do máy tính phát ra

 • D
  cả 3 đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Quan sát máy tính khi kết nối với nguồn điện.

Lời giải chi tiết :

Chúng ta nhận biết điện năng từ ổ cắm điện cung cấp cho máy tính thông qua biểu hiện:

- Ánh sáng từ màn hình máy tính, ánh sáng từ bóng đèn tín hiệu khi máy tính kết nối với nguồn điện.

- Âm thanh khi khởi động máy tính.

- Nhiệt do máy tính tỏa ra.

Câu 2 :

Dạng năng lượng được sinh ra do chuyển động của vật mà có là:

 • A
  Động năng
 • B
  Thế năng
 • C
  Nhiệt năng
 • D
  Quang năng

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Mọi vật chuyển động đều có động năng như: cánh quạt đang quay, ô tô di chuyển trên đường, quả bóng lăn, …

Câu 3 :

Dụng cụ nào sau đây khi hoạt động biến đổi phần lớn điện năng mà nó nhận vào thành nhiệt năng?

 • A

  Điện thoại

 • B

  Máy hút bụi

 • C
  Máy sấy tóc
 • D
  Máy vi tính

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Máy sấy tóc khi hoạt động biến đổi phần lớn điện năng mà nó nhận vào thành nhiệt năng để làm khô tóc.

Câu 4 : Dạng năng lượng nào cần thiết để nước đá tan thành nước?
 • A

  Năng lượng ánh sáng

 • B

  Năng lượng âm thanh

 • C

  Năng lượng hóa học

 • D
  Năng lượng nhiệt

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Nước đóng đá ở nhiệt độ 00C, nhiệt độ tăng dần thì đá sẽ tan ra. Vậy năng lượng nhiệt cần thiết để nước đá tan thành nước.

Câu 5 :

Gọi tên năng lượng chính được sử dụng khi đọc sách ở sân trường?

 • A
  Động năng
 • B
  Điện năng
 • C
  Hóa năng
 • D
  Quang năng

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Năng lượng chính được sử dụng khi đọc sách ở sân trường là nhờ năng lượng của ánh sáng Mặt Trời (quang năng).

Câu 6 :

Bằng các giác quan, căn cứ vào đâu mà ta nhận biết được là một vật có nhiệt năng?

 • A

  Có thể kéo, đẩy các vật

 • B

  Có thểm làm biến dạng vật khác

 • C

  Có thể làm thay đổi nhiệt độ các vật

 • D

  Có thể làm thay đổi màu sắc các vật khác

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Bằng các giác quan, căn cứ vào khả năng có thể làm thay đổi nhiệt độ các vật mà ta nhận biết được là một vật có nhiệt năng

Câu 7 :

Ta nhận biết trực tiếp được một vật có nhiệt năng khi nó có khả năng nào?

 • A

  Làm tăng thể tích vật khác

 • B

  Làm nóng một vật khác

 • C

  Sinh ra lực đẩy làm vật khác chuyển động

 • D

  Nổi trên mặt nước

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Ta nhận biết trực tiếp được một vật có nhiệt năng khi nó có khả năng cung cấp nhiệt năng làm nóng một vật khác

Câu 8 :

Những trường hợp nào dưới đây là biểu hiện của nhiệt năng?

 • A

  Làm cho vật nóng lên

 • B

  Truyền được âm

 • C

  Phản chiếu được ánh sáng

 • D

  Làm cho vật chuyển động

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Trường hợp biểu hiện của nhiệt năng là: Làm cho vật nóng lên

Câu 9 :

Có mấy dạng năng lượng:

 • A

  2

 • B

  4

 • C

  6

 • D

  8

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Các dạng năng lượng: Cơ năng, nhiệt năng, hóa năng, quang năng, điện năng, năng lượng hạt nhân

Câu 10 :

Trường hợp nào dưới đây vật không có năng lượng:

 • A

  Tảng đá nằm trên mặt đất

 • B

  Tảng đá được nâng lên khỏi mặt đất

 • C

  Chiếc thuyền chạy trên mặt nước

 • D

  Viên phấn rơi từ trên bàn xuống

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Ta nhận biết được 1 vật có năng lượng khi vật đó có khả năng thực hiện công (cơ năng) hay làm nóng các vật khác ( nhiệt năng)

=>Trường hợp tảng đá nằm trên mặt đất không có năng lượng

Câu 11 :

Ghép tên dạng năng lượng ở cột A phù hợp với phần mô tả ở cột B.

 • A

  1e, 2g, 3h, 4d, 5a, 6c, 7b

 • B

  1e, 2g, 3h, 4d, 5c, 6a, 7b

 • C

  1e, 2h, 3g, 4d, 5a, 6c, 7b

 • D

  1b, 2a, 3h, 4d, 5g, 6c, 7e

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

1e, 2g, 3h, 4d, 5a, 6c, 7b

close