Trắc nghiệm Bài 52. Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trời. Thiên thể - Khoa học tự nhiên 6 Kết nối tri thức

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Ban ngày, chúng ta thấy Mặt Trời:

 • A

  mọc ở hướng Tây, lặn ở hướng Đông

 • B

  mọc ở hướng Nam, lặn ở hướng Bắc

 • C

  mọc ở hướng Bắc, lặn ở hướng Nam

 • D

  mọc ở hướng Đông, lặn ở hướng Tây

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Ban ngày, chúng ta thấy Mặt Trời mọc ở hướng Đông và lặn ở hướng Tây.

Câu hỏi 2 :

Trái Đất quay một vòng xung quanh trục của nó hết bao nhiêu giờ?

 • A

  24 giờ

 • B

  36 giờ

 • C

  48 giờ

 • D

  12 giờ

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Trái Đất quay một vòng xung quanh trục của nó hết 24 giờ (một ngày – đêm).

Câu hỏi 3 :

Trong một năm (365 ngày), Trái Đất quay quanh trục của nó hết bao nhiêu giờ?

 • A

  4380 giờ

 • B

  8760 giờ

 • C

  8640 giờ

 • D

  4320 giờ

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Trái Đất quay một vòng xung quanh trục của nó hết 24 giờ (một ngày – đêm).

Lời giải chi tiết :

Trái Đất quay một vòng xung quanh trục của nó hết 24 giờ (một ngày – đêm).

Suy ra 365 ngày hết \(365.24 = 8760\)(giờ)

Câu hỏi 4 :

Mặt Trời mọc ở hướng Đông vào buổi sáng và lặn ở hướng Tây vào buổi chiều vì:

 • A

  Trái Đất quay quanh trục của nó theo chiều từ Tây sang Đông.

 • B

  Trái Đất quay quanh trục của nó theo chiều từ Đông sang Tây.

 • C

  Mặt Trời chuyển động quanh Trái Đất

 • D

  Trái Đất quay xung quanh Mặt Trời

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Mặt Trời mọc ở hướng Đông vào buổi sáng và lặn ở hướng Tây vào buổi chiều vì Trái Đất quay quanh trục của nó theo chiều từ Tây sang Đông.

Câu hỏi 5 :

Sao là thiên thể:

 • A

  tự phát sáng

 • B

  không tự phát sáng

 • C

  có sao tự phát sáng, có sao thì không tự phát sáng.

 • D

  quay quanh hành tinh

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Sao là thiên thể tự phát sáng. Ví dụ: Mặt Trời.

Câu hỏi 6 :

Chọn đáp án sai?

Hành tinh là thiên thể:

 • A

  không tự phát sáng

 • B

  quay quanh sao

 • C

  tự phát sáng

 • D

  được sao chiếu sáng

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Hành tinh là thiên thể không tự phát sáng, quay quanh sao, người ta nhìn thấy nó là nhờ nó được sao chiếu sáng.

Câu hỏi 7 :

Chọn đáp án đúng?

 • A

  Vệ tinh là thiên thể tự phát sáng, quay quanh hành tinh

 • B

  Hành tinh là thiên thể tự phát sáng, quay quanh sao

 • C

  Vệ tinh là thiên thể không tự phát sáng, quay quanh hành tinh

 • D

  Vệ tinh là thiên thể không tự phát sáng, quay quanh sao

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Vệ tinh là thiên thể không tự phát sáng, quay quanh hành tinh.

Câu hỏi 8 :

Chòm sao Bắc Đẩu còn được gọi là:

 • A

  Chòm sao Gấu Lớn

 • B

  Chòm sao Cái Gáo

 • C

  Chòm sao băng

 • D

  Cả A và B đều đúng.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Chòm sao Bắc Đẩu còn được gọi là chòm sao Gấu Lớn hay chòm sao Cái Gáo.

Câu hỏi 9 :

Do Trái Đất tự quay quanh trục của nó từ Tây sang Đông, nên người trên Trái Đất nhìn thấy Mặt Trời quay xung quanh Trái Đất từ Đông sang Tây. Khi đó:

 • A

  Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trời từ Trái Đất không phải là chuyển động thực, chuyển động quay của Trái Đất quanh trục của nó mới là chuyển động thực.

 • B

  Chuyển động quay của Trái Đất quanh trục của nó không phải là chuyển động thực, chuyển động nhìn thấy của Mặt Trời từ Trái Đất mới là chuyển động thực.

 • C

  Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trời từ Trái Đất và chuyển động quay của Trái Đất quanh trục của nó đều là chuyển động thực.

 • D

  Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trời từ Trái Đất và chuyển động quay của Trái Đất quanh trục của nó đều không phải là chuyển động thực.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Do Trái Đất tự quay quanh trục của nó từ Tây sang Đông, nên người trên Trái Đất nhìn thấy Mặt Trời quay xung quanh Trái Đất từ Đông sang Tây. Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trời từ Trái Đất không phải là chuyển động thực, chuyển động quay của Trái Đất quanh trục của nó mới là chuyển động thực.

Câu hỏi 10 :

Mặt Trời lúc nào cũng chiếu sáng Trái Đất. Tại sao trên Trái Đất lại có ngày và đêm liên tiếp?

 • A

  Vì Mặt Trời không chiếu sáng được hết Trái Đất do Trái Đất quá lớn so với Mặt Trời.

 • B

  Vì chỉ có nửa phần Trái Đất hướng về Mặt Trời nhận được ánh sáng Mặt Trời, nửa còn lại không nhận được ánh sáng Mặt Trời.

 • C

  Vì Trái Đất lúc nào cũng quay quanh trục của nó từ Đông sang Tây.

 • D

  Cả B và C đều đúng.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Mặt Trời lúc nào cũng chiếu sáng Trái Đất, nhưng do Trái Đất lúc nào cũng quay quanh trục của nó nên khi quay chỉ có nửa phần Trái Đất hướng về Mặt Trời nhận được ánh sáng Mặt Trời, nửa còn lại không nhận được ánh sáng Mặt Trời. Chúng xen kẽ nhau tạo ra ngày và đêm liên tiếp.

Câu hỏi 11 :

“Sao có cấu tạo chủ yếu bằng các khối khí đóng băng và bụi vũ trụ, không có dạng hình cầu.” là đặc điểm mô tả sao nào?

 • A

  Sao băng

 • B

  Sao chổi

 • C

  Mặt Trời

 • D

  Cả A và B đều đúng

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Sao có cấu tạo chủ yếu bằng các khối khí đóng băng và bụi vũ trụ, không có dạng hình cầu.” là đặc điểm mô tả sao chổi.

Câu hỏi 12 :

Hình vẽ là ảnh chụp Trái Đất từ vệ tinh nhân tạo. Mỗi ảnh chỉ ghi được các vùng lãnh thổ của một nửa phần Trái Đất. Hai ảnh này được chụp cách nhau ít nhất là bao nhiêu giờ?

 • A

  24 giờ

 • B

  36 giờ

 • C

  48 giờ

 • D

  12 giờ

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Hai ảnh này được chụp cách nhau ít nhất là thời gian để Trái Đất quay được ½ vòng = 12 giờ.

Câu hỏi 13 :

Chọn đáp án đúng?

Khi người ngồi trong ô tô, nhìn ra bên ngoài thì thấy hàng cây bên đường đang đi về phía mình. Khi đó:

 • A

  Chuyển động của hàng cây là chuyển động “thực”.

 • B

  Chuyển động của người trong ô tô là chuyển động “nhìn thấy”.

 • C

  Chuyển động của hàng cây là chuyển động “nhìn thấy”.

 • D

  Cả A và B đều đúng.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Khi người ngồi trong ô tô, nhìn ra bên ngoài, thấy hàng cây bên đường đang đi về phía mình thì chuyển động của hàng cây là chuyển động “nhìn thấy”, chuyển động của ta trong ô tô là chuyển động “thực”.

Câu hỏi 14 :

Spút – nhích là vệ tinh nhân tạo đầu tiên được Liên Xô (cũ) phóng lên bầu trời vào năm nào?

 • A

  1960

 • B

  1947

 • C

  1950

 • D

  1957

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Spút – nhích là vệ tinh nhân tạo đầu tiên được Liên Xô (cũ) phóng lên bầu trời vào năm 1957.

Câu hỏi 15 :

Ngư dân nước ta, khi đi biển, do thất lạc la bàn, để xác định được hướng đi cho tàu vào ban đêm người ta dựa vào đâu?

 • A

  Sao Bắc Đẩu

 • B

  Sao chổi

 • C

  Sao băng

 • D

  Hướng gió

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Ngư dân nước ta, khi đi biển, do thất lạc la bàn, để xác định được hướng đi cho tàu vào ban đêm, người ta nhìn lên bầu trời tìm vị trí sao Bắc Đẩu; nhìn về sao Bắc Đẩu, giang 2 tay, tay phải là hướng Đông, tay trái là hướng Tây, sau lưng là hướng Nam.

Câu hỏi 16 :

Chọn phát biểu đúng?

 • A

  Chuyển động của Mặt Trăng quanh Trái Đất là một chuyển động biểu kiến.

 • B

  Mặt Trời luôn luôn chỉ chiếu sáng một nửa Trái Đất nên có ngày và đêm

 • C

  Chuyển động biểu kiến là chuyển động chỉ có trong cảm giác của người nhìn, không có thật trong thực tế.

 • D

  Cả A và B đều đúng.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

- Chuyển động của Mặt Trăng quanh Trái Đất là một chuyển động biểu kiến => sai vì đây là chuyển động thực.

- Mặt Trời luôn luôn chỉ chiếu sáng một nửa Trái Đất nên có ngày và đêm => sai vì do Trái Đất lúc nào cũng quay quanh trục của nó nên khi quay phần nhận được ánh sáng sẽ là ban ngày, phần không nhận được ánh sáng là ban đêm. Chúng xen kẽ nhau tạo ra ngày và đêm liên tiếp.

- Chuyển động biểu kiến là chuyển động chỉ có trong cảm giác của người nhìn, không có thật trong thực tế. => đúng.

close