Trắc nghiệm Bài 44. Lực ma sát - Khoa học tự nhiên 6 Kết nối tri thức

Câu 1 :

Hãy cho biết ý nghĩa của biển báo chỉ dẫn tốc độ giới hạn chạy trên đường cao tốc mô tả trong hình vẽ.

 • A

  Đường cao tốc, tốc độ tối thiểu 70km/h. Tốc độ tối đa 120km/h. Tốc độ tối thiểu khi trời mưa 100km/h.

 • B

  Đường cao tốc, tốc độ tối thiểu 70km/h. Tốc độ tối đa 120km/h. Tốc độ tối đa khi trời mưa 100km/h.

 • C

  Đường cao tốc, tốc độ tối thiểu 120km/h. Tốc độ tối đa 70km/h. Tốc độ tối đa khi trời mưa 100km/h.

 • D
  Đường cao tốc, tốc độ tối thiểu 70km/h. Tốc độ tối đa 100km/h. Tốc độ tối đa khi trời mưa 120km/h.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Vận dụng kiến thức thực tiễn cuộc sống.

Lời giải chi tiết :

Ý nghĩa của biển báo:

Đường cao tốc, tốc độ tối thiểu 70km/h. Tốc độ tối đa 120km/h. Tốc độ tối đa khi trời mưa 100km/h.

Câu 2 :

Tại sao khi phanh gấp, lốp xe ô tô để lại một vệt đen dài trên đường nhựa?

 • A

  Do ma sát giữa lốp xe mà mặt đường lớn

 • B

  Do cao su nóng lên

 • C

  Do ma sát giữa lốp xe và mặt đường lớn làm cho cao su nóng lên, mềm ra và dính vào mặt đường

 • D
  Do lực hút của mặt đường.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Khi phanh gấp, lốp xe ô tô để lại một vệt đen dài trên đường nhựa là do ma sát giữa lốp xe và mặt đường lớn làm cho cao su nóng lên, mềm ra và dính vào mặt đường.

Câu 3 :

Trường hợp nào sau đây, ma sát là có hại?

 • A

  Đi trên sàn đá hoa mới lau dễ bị ngã

 • B

  Xe ô tô bị lầy trong cát

 • C

  Giày đi mãi, đế bị mòn

 • D
  Bôi nhựa thông vào dây cung ở cần kéo nhị

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Phân tích tác dụng của lực ma sát đối với chuyển động trong từng trường hợp.

Lời giải chi tiết :

- Đi trên sàn đá hoa mới lau dễ bị ngã là do ma sát nghỉ quá nhỏ => cần có ma sát để giữ không bị ngã => có ích.

- Xe ô tô bị lầy trong cát: cần có ma sát để thúc đẩy chuyển động => có ích.

- Giày đi mãi, đế bị mòn => có hại.

- Bôi nhựa thông vào dây cung ở cần kéo nhị => giúp kéo đàn dễ dàng hơn => có ích.

Câu 4 :

Bạn An đưa một vật nặng hình trụ lên cao bằng hai cách:

+ Cách 1: lăn vật trên mặt phẳng nghiêng

+ Cách 2: kéo vật trượt trên mặt phẳng nghiêng

Hỏi cách nào lực ma sát lớn hơn?

 • A

  Cách 1

 • B

  Cách 2

 • C

  Cả 2 cách đều như nhau

 • D
  Không thể so sánh được.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Vật nặng hình trụ khi lăn trên mặt phẳng nghiêng sẽ đỡ mất sức hơn so với khi kéo vật trượt trên mặt phẳng nghiêng. Do đó, lực ma sát khi kéo vật trượt sẽ lớn hơn lực ma sát khi lăn vật.

Câu 5 :

Lực ma sát trong trường hợp nào sau đây có tác dụng thúc đẩy chuyển động?

 • A

  Lực ma sát khi ô tô phanh gấp

 • B

  Lực ma sát giữa tay và các vật khi cầm, nắm

 • C

  Lực ma sát giữa phấn và bảng khi viết bảng

 • D
  Lực ma sát giữa lốp xe và mặt đường khi xe đứng yên trên dốc.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

- Khi ô tô phanh gấp, lực ma sát làm xe dừng lại => cản trở chuyển động.

- Khi tay cầm nắm các vật, lực ma sát giữ cho các vật không bị rơi => cản trở chuyển động

- Xe đứng yên trên dốc nhờ có lực ma sát giữ không cho xe chuyển động => cản trở chuyển động

- Khi viết bảng, ma sát trượt giữa  đầu viên phấn và bảng giúp chúng ta viết được chữ => thúc đẩy chuyển động.

Câu 6 :

Một vật đang nằm yên trên mặt phẳng nằm ngang. Khi tác dụng lên vật một lực có phương nằm ngang, hướng từ trái sang phải, cường độ 2 N thì vật dịch chuyển. Lực ma sát nghỉ tác dụng lên vật khi đó có:

 • A

  phương nằm ngang, hướng từ phải sang trái, cường độ 2N.

 • B

  phương nằm ngang, hướng từ trái sang phải, cường độ 2N.

 • C

  phương nằm ngang, hướng từ trái sang phải, cường độ lớn hơn 2N.

 • D
  phương nằm ngang, hướng từ phải sang trái, cường độ nhỏ hơn 2N.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

- Lực ma sát cùng phương, ngược chiều với lực tác dụng lên vật.

- Sử dụng lý thuyết về lực ma sát nghỉ.

Lời giải chi tiết :

- Do lực ma sát cùng phương, ngược chiều với lực tác dụng lên vật nên lực ma sát nghỉ tác dụng lên vật khi đó có phương nằm ngang, chiều hướng từ phải sang trái.

- Tác dụng lực 2 N làm vật dịch chuyển, chứng tỏ lực ma sát nghỉ có độ lớn nhỏ hơn 2 N.

Câu 7 :

Khi đi bộ, chân đạp lên mặt đường về phía sau làm xuất hiện lực ma sát giữa mặt đường và chân. Lực này có phương, chiều như thế nào và có tác dụng gì?

 • A

  phương nằm ngang, chiều hướng về phía sau; có tác dụng làm người chuyển động về phía trước.

 • B

  phương nằm ngang, chiều hướng về phía trước; có tác dụng làm người chuyển động về phía trước.

 • C

  phương nằm ngang, chiều hướng về phía sau; có tác dụng làm cản trở chuyển động.

 • D
  phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống; có tác dụng làm thúc đẩy chuyển động.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Khi đi bộ, chân đạp lên mặt đường về phía sau làm xuất hiện lực ma sát giữa mặt đường và chân. Lực này có phương nằm ngang, chiều hướng về phía trước.

=> Có tác dụng làm người chuyển động về phía trước.

Câu 8 :

Xe ô tô bị sa lầy. Máy vẫn nổ, bánh xe vẫn quay nhưng xe không dịch chuyển được. Tại sao? Phải làm thế nào để xe thoát khỏi vũng bùn?

 • A

  Do lực ma sát nghỉ giữa lốp xe và mặt đường chưa đủ mạnh để đẩy được xe đi. Cần tăng lực ma sát nghỉ.

 • B

  Do lực ma sát trượt giữa lốp xe và mặt đường chưa đủ mạnh để đẩy được xe đi. Cần tăng lực ma sát trượt.

 • C

  Do lực ma sát nghỉ giữa lốp xe và mặt đường chưa đủ mạnh để đẩy được xe đi. Cần giảm lực ma sát nghỉ.

 • D
  Do lực ma sát trượt giữa lốp xe và mặt đường chưa đủ mạnh để đẩy được xe đi. Cần giảm lực ma sát trượt.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

- Xe ô tô bị sa lầy. Máy vẫn nổ, bánh xe vẫn quay nhưng xe không dịch chuyển được là do lực ma sát nghỉ giữa lốp xe và mặt đường rất nhỏ, chưa đủ mạnh để đẩy được xe đi.

- Để xe có thể thoát khỏi vũng bùn thì phải tăng lực ma sát nghỉ bằng cách đổ cát, đá, gạch vụn,…vào.

Câu 9 :

Một người ra sức đẩy thùng hàng mà nó vẫn đứng yên. Lực nào cân bằng với lực đẩy của người và có tác dụng gì?

 • A

  Lực ma sát nghỉ; thúc đẩy chuyển động

 • B

  Lực ma sát nghỉ; cản trở chuyển động

 • C

  Lực ma sát trượt; thúc đẩy chuyển động

 • D
  Lực ma sát trượt; cản trở chuyển động

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Một người ra sức đẩy, thùng hàng vẫn đứng yên => Xuất hiện lực ma sát nghỉ cân bằng với lực đẩy của người => Cản trở chuyển động của thùng hàng.

Câu 10 :

Khi phanh gấp, lực ma sát xuất hiện ở những chỗ nào và có tác dụng gì đối với chuyển động của xe đạp?

 • A

  giữa má phanh và vành bánh xe; cản trở chuyển động của xe đạp

 • B

  giữa lốp xe và mặt đường; cản trở chuyển động của xe đạp

 • C

  giữa má phanh và vành bánh xe; thúc đẩy chuyển động của xe đạp

 • D
  cả A và B đều đúng

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Khi phanh gấp, lực ma sát xuất hiện: giữa má phanh và vành bánh xe; giữa lốp xe và mặt đường.

+ Lưc ma sát giữa má phanh và vành bánh xe giữ cho bánh xe quay chậm và dừng quay

+ Lực ma sát giữa lốp xe và mặt đường làm cho xe dừng lại.

=> Cản trở chuyển động của xe đạp.

Câu 11 :

Khi ta cầm bút để viết, lực nào giúp chiếc bút không trượt khỏi tay?

 • A

  Lực hút của Trái Đất

 • B

  Lực ma sát nghỉ

 • C

  Lực ma sát trượt

 • D
  Cả 3 lực trên.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Lực giúp chiếc bút không trượt khỏi tay là lực ma sát nghỉ. Lực này giúp cho chiếc bút không trượt khỏi tay khi có tác dụng của các lực khác như: trọng lực,…

Câu 12 :

Lực ma sát trượt xuất hiện trong trường hợp nào sau đây?

 • A

  Ma sát giữa cốc nước đặt trên mặt bàn với mặt bàn

 • B

  Ma sát giữa các viên bi với ổ trục xe đạp, xe máy

 • C

  Ma sát giữa lốp xe với mặt đường khi xe đang chuyển động

 • D
  Ma sát giữa má phanh với vành xe

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Lực ma sát trượt xuất hiện khi vật trượt trên bề mặt của vật khác.

Trường hợp A: xuất hiện ma sát lăn

Trường hợp B: xuất hiện ma sát nghỉ

Trường hợp C: xuất hiện ma sát lăn

Trường hợp D: xuất hiện ma sát trượt.

Câu 13 : Lực ma sát nghỉ xuất hiện khi:
 • A

  Quyển sách để yên trên mặt bàn nằm nghiêng

 • B

  Ô tô đang chuyển động, đột ngột hãm phanh

 • C

  Quả bóng bàn đặt trên mặt nằm ngang nhẵn bóng

 • D
  Xe đạp đang xuống dốc

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

- Quyển sách để yên trên mặt bàn nằm nghiêng => xuất hiện ma sát nghỉ => A đúng

- Ô tô đang chuyển động, đột ngột hãm phanh => xuất hiện ma sát trượt => B sai

- Quả bóng bàn đặt trên mặt nằm ngang nhẵn bóng => xuất hiện ma sát trượt do bề mặt nhãn bóng => C sai

- Xe đạp đang xuống dốc => xuất hiện ma sát trượt => D sai

Câu 14 :

Ổ bi lắp ở trục quay (hình vẽ) có tác dụng gì?

 • A

  Chuyển ma sát nghỉ thành ma sát trượt để giảm ma sát

 • B

  Chuyển ma sát trượt thành ma sát nghỉ để giảm ma sát

 • C

  Chuyển ma sát trượt thành ma sát lăn để giảm ma sát

 • D
  Cả A và B đều đúng

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Ổ bi có tác dụng chuyển đổi ma sát trượt thành ma sát lăn, làm giảm lực cản (lực ma sát) lên các vật chuyển động, đảm bảo cho các thiết bị, linh kiện, máy móc,... được vận hành một cách dễ dàng.

Câu 15 : Trong nhà máy sản xuất xi măng, bao xi măng nằm im trên băng truyền nhờ:
 • A

  lực ma sát trượt

 • B

  lực ma sát nghỉ

 • C

  cả A và B đều đúng

 • D
  cả A và B đều sai

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Trong nhà máy sản xuất xi măng, bao xi măng nằm im trên băng truyền nhờ lực ma sát nghỉ.

Câu 16 : Lực ma sát trượt là:
 • A

  lực xuất hiện khi vật trượt trên bề mặt của vật khác

 • B

  lực giữ cho vật đứng yên ngay cả khi nó bị kéo hoặc đẩy

 • C

  lực xuất hiện khi vật lăn trên bề mặt của vật khác

 • D
  cả 3 đáp án trên đều đúng

Đáp án : A

Phương pháp giải :
Sử dụng lý thuyết về lực ma sát trượt
Lời giải chi tiết :

Lực ma sát trượt là lực xuất hiện khi vật trượt trên bề mặt của vật khác.

Câu 17 : Câu nào sau đây là đúng khi nói về lực ma sát?
 • A

  Lực ma sát cùng hướng với hướng chuyển động của vật

 • B

  Lực ma sát ngược hướng với hướng chuyển động của vật

 • C

  Khi vật chuyển động chậm dần, lực ma sát nhỏ hơn lực đẩy

 • D
  Khi vật chuyển động nhanh dần, lực ma sát lớn hơn lực đẩy

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Lực ma sát có cùng phương, ngược chiều với lực tác dụng lên vật => A sai, B đúng

Khi vật chuyển động chậm dần, lực ma sát lớn hơn lực đẩy => C sai

Khi vật chuyển động nhanh dần, lực ma sát nhỏ hơn lực đẩy => D sai

Câu 18 : Trường hơp nào sau đây lực xuất hiện không phải là lực ma sát?
 • A
  Lực ma sát xuất hiện khi lốp xe trượt trên mặt đường
 • B

  Lực xuất hiện khi làm mòn đế giày

 • C
  Lực xuất hiện khi lò xo bị nén hay dãn
 • D

  Lực xuất hiện giữa bánh xe và mặt đường khi xe chuyển động

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Lực xuất hiện khi lò xo bị nén hay dãn là lực đàn hồi, không phải lực ma sát.

Câu 19 :

Lực ma sát là lực tiếp xúc xuất hiện ở:

 • A

  bề mặt mặt tiếp xúc giữa hai vật

 • B

  vật chịu tác dụng lực

 • C

  vật tác dụng lực

 • D
  cả 3 đáp án trên đều sai

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Lực ma sát là lực tiếp xúc xuất hiện ở bề mặt tiếp xúc giữa hai vật.

Câu 20 :

Một xe máy chuyển động đều, lực kéo của động cơ là \(500N\). Độ lớn của lực ma sát là:

 • A

  \(500N\)

 • B

  Lớn hơn \(500N\)

 • C

  Nhỏ hơn \(500N\)

 • D

  Chưa thể tính được

Đáp án : A

Phương pháp giải :

+ Sử dụng định nghĩa về chuyển động đều

+ Xác định các lực cân bằng

Lời giải chi tiết :

Ta có

+ Xe máy chuyển động đều => các lực tác dụng lên xe cân bằng nhau

+ Theo phương chuyển động, xe chịu tác dụng của lực kéo của động cơ và lực ma sát

Vì các lực cân bằng với nhau => \({F_{m{\rm{s}}}} = {F_{keo}} = 500N\) 

Câu 21 :

Tại sao trên lốp ôtô, xe máy, xe đạp người ta phải xẻ rãnh?

 • A

  Để trang trí cho bánh xe đẹp hơn

 • B

  Để giảm diện tích tiếp xúc với mặt đất, giúp xe đi nhanh hơn

 • C

  Để làm tăng ma sát giúp xe không bị trơn trượt

 • D

  Để tiết kiệm vật liệu

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Trên lốp ô tô, xe máy và xe đạp nguời ta phải xẻ rãnh để làm tăng ma sát giúp xe không bị trơn trượt

close