Trắc nghiệm Bài 50. Năng lượng tái tạo - Khoa học tự nhiên 6 Kết nối tri thức

Đề bài

Câu 1 :

Chọn phát biểu đúng về năng lượng từ Mặt Trời:

 • A

  Năng lượng không có sẵn

 • B

  Giá thành và chi phí lắp đặt cao

 • C

  Vẫn còn rác thải là các pin mặt trời

 • D

  Cả B và C.

Quảng cáo
decumar
Câu 2 :

Sắp xếp các đối tượng trong hình vẽ dưới đây theo đúng thứ tự để thấy được cách sản xuất điện bằng pin mặt trời.

 • A

  b – a – c

 • B

  a – b – c

 • C

  b – c – a

 • D

  a – c – b

Câu 3 :

Dụng cụ nào sau đây hoạt động bằng năng lượng lấy từ nguồn năng lượng tái tạo?

 • A

  Bóng điện

 • B

  Xe máy

 • C

  Ô tô

 • D

  Đèn dầu

Câu 4 :

Năng lượng địa nhiệt là năng lượng thu được từ:

 • A

  sức nóng bên trong lõi Trái Đất

 • B

  thực vật, gỗ, rơm, rác và chất thải

 • C

  sức chảy của dòng nước

 • D

  cả ba đáp án trên đều đúng

Câu 5 :

Năng lượng nào sau đây là năng lượng tái tạo?

 • A

  Sinh khối

 • B

  Khí tự nhiên

 • C

  Xăng

 • D

  Than đá

Câu 6 :

Chọn đáp án sai khi nói về nguồn năng lượng không tái tạo?

 • A

  Nguồn năng lượng không tái tạo phải mất hàng triệu đến hàng trăm năm để hình thành

 • B

  Nguồn năng lượng không tái tạo không thể bổ sung nhanh nên sẽ cạn kiệt trong tương lai gần

 • C

  Nguồn năng lượng không tái tạo được bổ sung nhanh chóng thông qua các quá trình tự nhiên

 • D

  Dầu mỏ là nguồn năng lượng không tái tạo

Câu 7 :

Nguồn năng lượng tái tạo là:

 • A

  Nguồn năng lượng không có sẵn trong thiên nhiên

 • B

  Nguồn năng lượng có sẵn trong thiên nhiên

 • C

  Nguồn năng lượng sẽ cạn kiệt trong tương lai gần

 • D

  Cả A và C đều đúng

Câu 8 :

Nguồn năng lượng trong tự nhiên gồm:

 • A

  Nguồn năng lượng hữu ích

 • B

  Nguồn năng lượng hao phí và nguồn năng lượng hữu ích

 • C

  Nguồn năng lượng không tái tạo

 • D

  Nguồn năng lượng tái tạo và nguồn năng lượng không tái tạo

Câu 9 :

Năng lượng nào sau đây là năng lượng không tái tạo?

 • A

  Sinh khối

 • B

  Địa nhiệt

 • C

  Khí tự nhiên

 • D

  Nước

Câu 10 :

Dạng năng lượng nào không phải năng lượng tái tạo?

 • A

  Năng lượng khí đốt

 • B

  Năng lượng gió

 • C

  Năng lượng thủy triều

 • D

  Năng lượng mặt trời

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Chọn phát biểu đúng về năng lượng từ Mặt Trời:

 • A

  Năng lượng không có sẵn

 • B

  Giá thành và chi phí lắp đặt cao

 • C

  Vẫn còn rác thải là các pin mặt trời

 • D

  Cả B và C.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Năng lượng từ Mặt Trời:

- Ưu điểm: nguồn năng lượng sẵn có và vô hạn, không gây ô nhiễm môi trường.

- Nhược điểm: giá thành và chi phí lắp đặt cao, vẫn còn rác thải là các pin mặt trời.

Câu 2 :

Sắp xếp các đối tượng trong hình vẽ dưới đây theo đúng thứ tự để thấy được cách sản xuất điện bằng pin mặt trời.

 • A

  b – a – c

 • B

  a – b – c

 • C

  b – c – a

 • D

  a – c – b

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Năng lượng ánh sáng từ Mặt Trời chuyển hóa thành điện năng qua các pin mặt trời, các pin này có công dụng chuyển hóa năng lượng ánh sáng mặt trời thành điện năng.

Vậy thứ tự đúng là: b – a – c .

Câu 3 :

Dụng cụ nào sau đây hoạt động bằng năng lượng lấy từ nguồn năng lượng tái tạo?

 • A

  Bóng điện

 • B

  Xe máy

 • C

  Ô tô

 • D

  Đèn dầu

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Bóng điện sử dụng năng lượng điện, được tạo thành nhờ nước, gió => năng lượng tái tạo.

Xe máy, ô tô cần xăng để hoạt động => năng lượng không tái tạo

Đèn dầu cần dầu để hoạt động => năng lượng không tái tạo

Câu 4 :

Năng lượng địa nhiệt là năng lượng thu được từ:

 • A

  sức nóng bên trong lõi Trái Đất

 • B

  thực vật, gỗ, rơm, rác và chất thải

 • C

  sức chảy của dòng nước

 • D

  cả ba đáp án trên đều đúng

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Năng lượng địa nhiệt là năng lượng thu được từ sức nóng bên trong lõi Trái Đất (nhiệt tỏa ra từ các giếng phun, suối nước nóng, khu vực gần núi lửa, …).

Câu 5 :

Năng lượng nào sau đây là năng lượng tái tạo?

 • A

  Sinh khối

 • B

  Khí tự nhiên

 • C

  Xăng

 • D

  Than đá

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Các nguồn năng lượng tái tạo bao gồm: năng lượng từ Mặt Trời, năng lượng gió, năng lượng nước, năng lượng sinh khối, …

Câu 6 :

Chọn đáp án sai khi nói về nguồn năng lượng không tái tạo?

 • A

  Nguồn năng lượng không tái tạo phải mất hàng triệu đến hàng trăm năm để hình thành

 • B

  Nguồn năng lượng không tái tạo không thể bổ sung nhanh nên sẽ cạn kiệt trong tương lai gần

 • C

  Nguồn năng lượng không tái tạo được bổ sung nhanh chóng thông qua các quá trình tự nhiên

 • D

  Dầu mỏ là nguồn năng lượng không tái tạo

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

- Nguồn năng lượng không tái tạo phải mất hàng triệu đến hàng trăm năm để hình thành và không thể bổ sung nhanh nên sẽ cạn kiệt trong tương lai gần.

- Dầu mỏ, than đá,… là năng lượng không tái tạo.

Câu 7 :

Nguồn năng lượng tái tạo là:

 • A

  Nguồn năng lượng không có sẵn trong thiên nhiên

 • B

  Nguồn năng lượng có sẵn trong thiên nhiên

 • C

  Nguồn năng lượng sẽ cạn kiệt trong tương lai gần

 • D

  Cả A và C đều đúng

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Nguồn năng lượng tái tạo là nguồn năng lượng có sẵn trong thiên nhiên, liên tục được bổ sung qua các quá trình tự nhiên.

Câu 8 :

Nguồn năng lượng trong tự nhiên gồm:

 • A

  Nguồn năng lượng hữu ích

 • B

  Nguồn năng lượng hao phí và nguồn năng lượng hữu ích

 • C

  Nguồn năng lượng không tái tạo

 • D

  Nguồn năng lượng tái tạo và nguồn năng lượng không tái tạo

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Nguồn năng lượng trong tự nhiên gồm nguồn năng lượng tái tạo và nguồn năng lượng không tái tạo

Câu 9 :

Năng lượng nào sau đây là năng lượng không tái tạo?

 • A

  Sinh khối

 • B

  Địa nhiệt

 • C

  Khí tự nhiên

 • D

  Nước

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Nguồn năng lượng không tái tạo bao gồm: dầu mỏ, than đá, khí tự nhiên, Urani,…

Câu 10 :

Dạng năng lượng nào không phải năng lượng tái tạo?

 • A

  Năng lượng khí đốt

 • B

  Năng lượng gió

 • C

  Năng lượng thủy triều

 • D

  Năng lượng mặt trời

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Năng lượng tái tạo là năng lượng từ những nguồn liên tục được coi là vô hạn như Mặt Trời, gió, thủy triều,…

Suy ra năng lượng khí đốt không phải năng lượng tái tạo.

close